Open Access og egenarkivering

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på internett, samtidig som forfatter beholder opphavsretten.

Les mer om Open Access (ekstern lenke)

Publiseringsavgift

Mange Open Access-tidsskrifter krever at forfatteren eller forfatterens institusjon betaler en publiseringsavgift, såkalt article processing charge (APC) eller publication fee. Dette fordi Open Access-tidsskriftet ikke får inntekter fra abonnementsordninger.

Støtte til publiseringsavgift

Mange Open Access-tidsskrifter krever at forfatteren eller forfatterens institusjon betaler en publiseringsavgift, såkalt article processing charge (APC) eller publication fee. Dette fordi Open Access-tidsskriftet ikke får inntekter fra abonnementsordninger. Avgiften varierer veldig, men gjennomsnittsprisen ligger rundt 15.000 - 20.000 kr. Vær oppmerksom på at det også finnes solide vitenskapelige tidsskrifter hvor det er gratis å publisere.

Ansatt ved Ahus
Forskningsrådets stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA)

  • Dekker inntil 50% av publiseringsavgiften
  • Gjelder kun publisering i rene Open Access-tidsskrifter, såkalt Gull Open Access.
  • Ordningen dekker ikke kostnader til frikjøp av enkeltartikler i ellers abonnementsbaserte tidsskrift, såkalt Hybrid Open Access.
  • Gi beskjed til Reidun Skårerhøgda hvis du har publisert i et Open Access-tidsskrift, slik at dette kommer med i søknaden til Forskningsrådet.

Kontaktperson:
Rådgiver Reidun Skårerhøgda
Epost: reidun.skarerhogda@ahus.no
Telefon: 67 96 87 20

Tilknyttet UiO
UiOs publiseringsfond.

  • Du må være tilknyttet UiO enten via tilsetting eller som student
  • Du må være korresponderende forfatter (corresponding author)
  • Dekker både artikler og bøker, men det må være rene Open Access-publikasjoner
  • Du må kontakte publiseringsfondet tidlig i publiseringsprosessen, da UiO ikke refundere utgifter men betaler faktura direkte.

Kontaktperson:
Seniorkonsulent Ellen Westgaard
Epost: e.e.westgaard@medisin.uio.no 
Telefon: 67 96 88 54

Egenarkivering

Når vitenskapelige artikler publiseres ved et forlag, har som oftest forlaget enerett til å publisere artikkelen. Mange forlag godtar likevel egenarkivering av postprint og/eller preprint definisjoner (ekstern lenke). De færreste forlag tillater at man egenarkiverer forlagets pdf-versjon av artikkelen. Det er et krav fra Forskningsrådet (ekstern lenke) at offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig.

Egenarkivering innebærer at du som forfatter legger artikkelen i et åpent digitalt arkiv når rettigheter er klarert med dine medforfattere. Avhengig av hvilken avtale du har inngått med forlag eller utgiver, kan den egenarkiverte publikasjonen legges åpent tilgjengelig på internett.

For å finne ut hvordan et tidsskrift forholder seg til egenarkivering, er det laget en oversikt over forlags retningslinjer for egenarkivering (ekstern lenke). Søk på tidsskrift, forlag eller ISSN. Oversikten er ikke fullstendig for norske tidsskrifter og forlag. Les mer om forlagsavtaler / forslag til avtaletekst (ekstern lenke).

Ansatt ved Ahus
Alle ansatte ved Ahus oppfordres til å avlevere postprint versjon av vitenskapelige artikler for tilgjengeliggjøring i det åpne, digitale arkivet HeRA. Send artikkelen til Medisinsk bibliotek (biblioteket@ahus.no), som registrerer den i HeRA.

Kontaktperson:
Rådgiver Reidun Skårerhøgda
Epost: reidun.skarerhogda@ahus.no
Telefon: 67 96 87 20

Tilknyttet UiO
Alle ansatte, stipendiater og studenter ved UiO må eller oppfordres til å avlevere en postprint versjon av vitenskapelige artikler til UiOs digitale arkiv DUO, via egenarkivering i CRIStin.

Kontaktperson:
Seniorkonsulent Ellen Westgaard

Epost: e.e.westgaard@medisin.uio.no

Telefon: 67 96 88 54

Fant du det du lette etter?