Veiledning for oppstart av forskningsprosjekter

Alle forskningsprosjekter ved Akershus universitetssykehus skal planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente prinsipper for god vitenskapelig praksis.

Alle som jobber med helsefaglig forskning som involverer mennesker, helseopplysninger og/eller humant biologisk materiale må kjenne til helseforskningsloven (lovdata.no).

Forankring av prosjekter

Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet er godkjent i avdelingen og i divisjonen/klinikken før oppstart.

Forskningsansvarlig ved Ahus:
Forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø.

I søknader til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er det forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø som skal stå som forskningsansvarlig person. Følgende kontaktinformasjon skal fylles ut når Ahus er forskningsansvarlig institusjon:

Forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø

Epost: postmottak@ahus.no

Administrativ ansvarlig for søknader til Norges Forskningsråd:
Karin Vassbakk (karin.vassbakk@ahus.no)

Organisasjonsnummer, Ahus: 983 971 636

EU: Legal entity (Pic Code - EU prosjekter): 96 56 72 346

Forskningsadministrasjon

Forskningsadministrasjon kan bistå med råd og praktisk hjelp, til budsjettering, utlysninger, ansettelser, regnskap og økonomioppfølging.

Les mer

Personvernombud/Meldeskjema

Alle forskningsprosjekter skal godkjennes av Personvernombudet (PVO) på Ahus før oppstart.

Kontaktinformasjon Ahus: forskning.personvern@ahus.no .

Les mer om personvern

Kursportefølje forskning

Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) og Avdeling for forskningsstøtte, har etablert en kursportefølje for fag- og forskningsmiljøene ved Ahus.

Poliklinikkene

Statistisk poliklinikk

Helsefaglig forskningspoliklinikk

Helseøkonomisk poliklinikk

Datafangst

Sikker lagring av forskningsdata

Prosjektleder for forskningsprosjektet har det daglige ansvaret for oppbevaring av aktive forskningsdata. Rutinene for oppbevaring av aktive forskningsdata gjelder både fysisk og elektronisk lagring.

Les mer om sikker lagring

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek

Serit/EpiGen

Serit/EpiGen

Tjenester for Sensitive Data (TSD)

Ahus har avtale med TSD.

  • TSD gir forskere ved UiO, UH-sektoren, universitetssykehusene og andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. 
  • TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO, og inngår i NorStore, den nasjonale infrastrukturen for håndtering og lagring av vitenskapelige data

Se mer informasjon om TSD (ekstern lenke)

Samarbeidsavtale (PDF)

Mal prosjektavtale (PDF)

Inven2

Kliniske studier:

Inven2 ansvar for avtaleinngåelse og økonomioppfølging ved kliniske studier som helt eller delvis er finansiert av oppdragsgiver.

Kontaktinformasjon Ahus: intervensjonsstudier@ahus.no 

Stedbundne fond:

Inven2 tilbyr en forskningsfondsordning der det kan settes inn opptjente midler fra kliniske studier og overskudd fra kommersialisering av forskning. Midlene kan benyttes til fremtidig forskning i avdelingen.

Inven2 - forskningsfond (ekstern lenke)

Kontaktperson Ahus: Karin Vassbakk (karin.vassbakk@ahus.no)

Kommersialisering:

Inven2 - innovasjon (ekstern lenke)

Kontaktperson Ahus: Karin Vassbakk (karin.vassbakk@ahus.no)

Rapportering

Prosjektleder er ansvarlig for fremdriftsrapportering, sluttrapportering og økonomirapportering i prosjektet. 

Avvik

Rapportering og behandling av avvik skal gjøres i henhold til sykehusets kvalitetssystem.

Adressering av publikasjoner

Publikasjoner fra prosjektet skal krediteres Akershus universitetssykehus.

Kvalitetssikring av publiksjoner som utgår fra Ahus - rutine for adressering av publikasjoner (PDF)

Open Access og egenarkivering

Arkivering

Prosjektleder har ansvaret for at forskningsdata oppbevares forsvarlig. 

Rutine for lagring av spørreskjema og forskningsdata (PDF)

Arkivering av dokumenter for kvalitets- og forksningsprosjekter i Public 360 (PDF)

Internkontroll

For å sikre at rutiner og retningslinjer for forskning blir overholdt kan Akershus universitetssykehus foreta revisjon av forskningsprosjektet. 

Aktuelle lenker

REK/SPREK-portalen

Forskningshåndboken

Statens legemiddelverk

Registrering av legemiddelutprøving

Helsedirektoratet

ClinicalTrials.gov

Uten registrering, ingen publisering

Kvalitetssikring eller forskning?

Inven2

NorCRIN

Forskning.no

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.