Helsefaglig

Disse sidene er hovedsakelig rettet mot helsepersonell og forskere.

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

15.03 onsdag

Velferdsteknologi i praksis

Voksenhabilitering inviterer til kurs om hva velferdsteknologi i praksis.

27.04 torsdag

Aldring og helse

Voksenhabilitering arrangerer kurs om aldring hos mennesker med psykisk utviklingshemming, demensutvikling; Utredning, diagnostisering, oppfølging og sorg.

10.05 onsdag

Kurs i målrettet miljøarbeid

Voksenhabilitering inviterer til kurs om grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper og sjekkliste for målrettet miljøarbeid med fokus på tilrettelegging/forebygging og miljøterapeutiske tiltak.

01.06 torsdag

Psykisk utviklingshemming og psykisk helse

Voksenhabilitering inviterer til kurs om psykisk utviklingshemming og psykisk helse.

Se flere kommende arrangementer ()

Epilepsi og utviklingshemming

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.

Multifunksjonshemming

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om "Det gode måltid", utredning og behandling av dysfagi/lungefysioterapi, "En aktiv hverdag", kartlegging/tiltak/aktiviteter, multifunksjonshemming, epilepsi og posisjonering i seng/ liggende.

Aldring og helse

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om aldring hos mennesker med psykisk utviklingshemming, demensutvikling; Utredning, diagnostisering, oppfølging og sorg.

Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om aktuelt lovverk for bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.

Psykisk utviklingshemming og overvekt

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaet: Psykisk utviklingshemming og overvekt.

Prader Willi syndrom

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling som omhandler historie, prevalens og etiologi, kjennetegn og beskrivelse, psykiske lidelser hos mennesker med PWS, medisinsk tilleggsproblematikk, aldring og miljøtilrettelegging.

Se flere faste arrangementer ()