Helsefaglig

Disse sidene er hovedsakelig rettet mot helsepersonell og forskere.

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

30.03 torsdag

Disputas: Ragnhild Røysland - kardiologi

Cand.med. Ragnhild Røysland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Circulating osteoprotegerin as a biomarker in coronary heart disease and heart failure”.

31.03 fredag

Disputas: M.Sc. Anett Hellebø Ottesen – Kardiologi

M.Sc. Anett Hellebø Ottesen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Functional aspects of granin proteins in cardiac disease».

15.04 lørdag

Velferdsteknologi i praksis

Voksenhabilitering inviterer til kurs om hva velferdsteknologi i praksis.

24.04 mandag

Disputas: Trude Klevan

Trude Klevan vil forsvare sitt arbeid for graden phd med arbeidet: Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser. Erfaringer, historier og kontekster - en kvalitativ utforskning, 24. april

27.04 torsdag

Aldring og helse

Voksenhabilitering arrangerer kurs om aldring hos mennesker med psykisk utviklingshemming, demensutvikling; Utredning, diagnostisering, oppfølging og sorg.

10.05 onsdag

Kurs i målrettet miljøarbeid

Voksenhabilitering inviterer til kurs om grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper og sjekkliste for målrettet miljøarbeid med fokus på tilrettelegging/forebygging og miljøterapeutiske tiltak.

01.06 torsdag

Psykisk utviklingshemming og psykisk helse

Voksenhabilitering inviterer til kurs om psykisk utviklingshemming og psykisk helse.

Se flere kommende arrangementer ()

Aldring og helse

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om aldring hos mennesker med psykisk utviklingshemming, demensutvikling; Utredning, diagnostisering, oppfølging og sorg.

Psykisk utviklingshemming og overvekt

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaet: Psykisk utviklingshemming og overvekt.

Multifunksjonshemming

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om "Det gode måltid", utredning og behandling av dysfagi/lungefysioterapi, "En aktiv hverdag", kartlegging/tiltak/aktiviteter, multifunksjonshemming, epilepsi og posisjonering i seng/ liggende.

Epilepsi og utviklingshemming

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.

Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om aktuelt lovverk for bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.

Prader Willi syndrom

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling som omhandler historie, prevalens og etiologi, kjennetegn og beskrivelse, psykiske lidelser hos mennesker med PWS, medisinsk tilleggsproblematikk, aldring og miljøtilrettelegging.

Se flere faste arrangementer ()