Forskning og innovasjon

Akershus universitetssykehus har utstrakt forskningsvirksomhet. Forskningen er en del av vår kjernevirksomhet. Aktive forskningsmiljøer bidrar til å styrke kvaliteten på behandlingstilbudet. Derfor er forskningen tett integrert med den kliniske delen av virksomheten.

Økt kunnskap om sykdommer

Forskningen ved Akershus universitetssykehus skal komme mange til gode. Forskningsgruppene våre bidrar til dette ved å øke kunnskapen om sykdommer som rammer store pasientgrupper. Mange av pasientene deltar i forskningsprosjekter og studentundervisning, noe som hjelper oss til å utvikle et stadig bedre behandlingstilbud.

Innovasjon som springer ut av forskning er også et viktig satsingsområde. Det gjør oss rustet til å møte fremtiden. Våre forskningsmiljøer jobber aktivt med å utvikle nye verktøy for diagnostikk og behandling, slik at enda flere pasienter kan få hjelp.

Årsrapport Forskningsgrupper Forskningsstøtte

Forskningsnyheter

07.11.2016

13 millioner kroner fra Kreftforeningen til Ahus- forskere

Kreftforeningen går inn med storstilt støtte til forskning på tarmkreft ved Ahus. Forskergruppene til Anne Hansen Ree og Hilde Nilsen har fått til sammen 13 millioner kroner.
02.11.2016

“Ingen beslutning om meg, uten meg” …

Pasienter medvirker i begrenset grad i beslutninger om behandling. Legen får ofte det første og siste ord.
28.10.2016

Bekkenbunnmuskelen i svangerskap og fødselsforløp

Størrelsen av åpningen i levator ani muskelen, kvinnens største bekkenbunnmuskel har betydning for fødselsforløpet.
27.10.2016

- Premature barn kan møte store utfordringer i livet

Barn som blir født tidligere enn svangerskapsuke 37 regnes som for tidlig fødte. De kan møte mange ekstra utfordringer i livet, både umiddelbart etter fødselen og senere i livet. Barnelege Astrid Nylander Almaas ved Akershus universitetssyk...
19.10.2016

Forskningen ved Ahus i stor fremgang

- Forskning og innovasjon er en sentral del av kjernevirksomheten vår. Det er derfor svært gledelig å se at satsingen på forskning har resultert i økt antall vitenskapelige artikler og disputaser de siste årene, sier viseadministrerende dir...
12.10.2016

Ny metode kan forebygge sykdom som fører til tidlig aldring

Forskere ved forskningslaboratoriet EpiGen på UiO og Akershus universitetssykehus har i samarbeid med en internasjonal gruppe forskere funnet en mekanisme som kan bremse aldringsprosessen. Studien kan gi en mulighet for å bremse sykdommer s...
29.09.2016

Kan tilskudd av omega fettsyrer hjelpe hjerneutvikling hos for tidlig fødte?

Premature barn har risiko for suboptimal vekst av hjernen, og har økt sjanse for lærevansker, lavere IQ og adferdsproblemer. Disse barna kan også ha redusert vekst, og risiko for metabolske sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdom senere i livet.
17.06.2016

Fremragende forskere ved Akershus universitetssykehus

Tre av Ahus forskere ble 10. juni hedret med den årlige forskningsprisen ved Ahus. Prisene går til tre forskere som har fått sine arbeider publisert internasjonalt.
04.05.2016

Ahus-forskning om samhandling for eldre pasienter får støtte fra Forskningsrådet

Et forskningsprosjekt ved Ahus for å øke kunnskapen om hvordan gode samhandlende tjenester for eldre best kan utvikles har sluppet gjennom nåløyet og fått en stor bevilgning fra Forskningsrådet.
Se flere nyheter()