Fastlegesiden

Informasjon til fastleger fra praksiskonsulentene

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus

Praksiskonsulentordningen finnes i alle fire helseregioner og stadig flere sykehus knytter til seg erfarne fastleger i bistillinger som praksiskonsulenter, for å styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner og bydeler.

Nyheter fra praksiskonsulentene kan du lese på deres blogg (pko-ahus.no).

Henvisningsrutiner

Henvisningsrutiner

Samhandling

Samhandling

Fredagsmøte

Fredagsmøte

Nyttige lenker

Laboratoriehåndboka (EQS)​ Pakkeforløp kreft (helsedirektoratet.no) Veileder for Praksiskonsulentordningen (legeforeningen.no)

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe, eller har forslag til forbedringer i samhandlingen med Ahus.

Hvis du ønkser å få tilsendt eller melde deg av PKO nyhetene, kontakt torgeir.landvik@ahus.no.

Morten Glasø
Epost: morten.glaso@ahus.no
Telefon: 67 96 86 51

Vigdis Borstad
Epost: vigdis.borstad@ahus.no

Torgeir Landvik
Epost: torgeir.landvik@ahus.no
Telefon: 67 96 89 04

Arrangementer

 • 10.05 onsdag
  Kurs i målrettet miljøarbeid

  Voksenhabilitering inviterer til kurs om grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper og sjekkliste for målrettet miljøarbeid med fokus på tilrettelegging/forebygging og miljøterapeutiske tiltak.

 • 01.06 torsdag
  Psykisk utviklingshemming og psykisk helse

  Voksenhabilitering inviterer til kurs om psykisk utviklingshemming og psykisk helse.

 • Epilepsi og utviklingshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.

 • Aldring og helse

  Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om aldring hos mennesker med psykisk utviklingshemming, demensutvikling; Utredning, diagnostisering, oppfølging og sorg.

 • Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)

  Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om aktuelt lovverk for bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger

  E-læringskurset gir deg en kort oversikt over symptomer og behandlingsformer for avføringslekkasje.

 • Multifunksjonshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om "Det gode måltid", utredning og behandling av dysfagi/lungefysioterapi, "En aktiv hverdag", kartlegging/tiltak/aktiviteter, multifunksjonshemming, epilepsi og posisjonering i seng/ liggende.

 • Psykisk utviklingshemming og overvekt

  Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaet: Psykisk utviklingshemming og overvekt.

 • Prader Willi syndrom

  Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling som omhandler historie, prevalens og etiologi, kjennetegn og beskrivelse, psykiske lidelser hos mennesker med PWS, medisinsk tilleggsproblematikk, aldring og miljøtilrettelegging.

PKO-nytt

 • 12.09.2016
  Problemer med utsendelse av prøvesvar torsdag 8. september

  I forbindelse med oppgradering av datasystemer ved laboratorieenheten oppsto det problemer ved utsendelse av prøvesvar. Det gjelder prøver registrert før torsdag 8. september, men som ikke var klare for besvarelse før etter torsdag formiddag.

 • 09.09.2016
  Skadelegevakt på Ahus er avviklet fra 1.september

  Akershus universitetssykehus har i mange år tatt imot pasienter med skader direkte uten henvisning fra fastlege/vakthavende lege i kommunen. Denne skadelegevakten har særlig blitt benyttet av befolkningen på Romerike.

 • 09.08.2016
  Anbefalt pasientforløp ved akutt skade som bør vurderes av spesialist

  Som ledd i arbeidet med pasientforløp ønsker Ortopedisk klinikk og Divisjon for diagnostikk og teknologi å minne om at nyoppstått skade, der det er nødvendig med spesialistvurdering bør henvises direkte til Ahus, og ikke via kommunal legeva...