Laboratorietjenester

Vi utfører laboratorieanalyser innen immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, patologi, biopsi, cytologi, mikrobiologi og smittevern.

​​Laboratoriehåndbøker​

​Laboratoriehåndboka​ (EQS) Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi (brukerhandboken.no)

Laboratorienes rekvisisjoner

Hovedrekvisisjon (PDF) Mikrobiologi (PDF) Svangerskap (PDF) Biopsi (PDF) Cytologi (PDF)Transfusjon utenfor sykehus (PDF)

Ta blodprøver ved Akershus universitetssykehus

Nordbyhagen i Lørenskog (hovedbygg)

Ski sykehus

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Varebestillinger gjelder kun prøvetakingsutstyr som benyttes for analyse ved Akershus universitetssykehus.

Bestillingskjema for Laboratoriemateriell (PDF)

Bestillingsskjema for laboratoriemateriell skal fylles ut og sendes inn (klikk: "Send inn" i skjemaet). Bestillingen blir sendt til lab@ahus.no.

Akkreditering av laboratoriene på Akershus universitetssykehus

  • Mikrobiologi og smittevern
  • Immunologi og transfusjonsmedisin
  • Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
  • Patologi
Akkrediteringsdokument for Test 191 (akkreditert.no)

NOKLUS

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) er den lokale delen av en landsomfattende ordning for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus.

Deltakere i ordningen får hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning. Det lokale ved sykehuset ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse.

Du kan lese mer om NOKLUS på www.noklus.no.

Smittevern

Vi har ansvar for sykehusets infeksjonskontrollprogram, overvåking av aktuelle infeksjoner og overvåker antibiotikaresistens i sykehuset og nærområdet. I tillegg kontrolerer vi at alle foretaksovergripende smittevernprosedyrer er oppdatert og i tråd med faglige anbefalinger. Vi underviser også for alle grupper helsepersonell.

Mer informasjon fra Smittevern

Kontaktinformasjon

Laboratoriene ved Nordbyhagen: 67 96 12 00

Laboratoret ved Ski sykehus: 67 96 65 31

Avdeling for patologi: 67 96 12 70

Rådgiver for primærhelsetjenesten: 67 96 94 57

Rådgivningstelefoner som betjenes av våre leger:

Mikrobiologi: 67 96 94 12

Medisinsk biokjemi: 468 23 138

Allergi/Immunologi: 902 96 781