Behandle avrevet akillessene med eller uten operasjon?

Vi undersøker om behandling av avrevet akillessene er best med eller uten operasjon. Studien sammenligner behandlingsresultatene mellom tre ulike behandlingsmetoder.

I dag foreligger det ijngen enighet om hvilken behandlingsmåte som gir de beste resultatene. Avrevet akillessene behandles med eller uten operasjon. I Norge ble det tidligere anbefalt operasjon på bakgrunn av studier som viste at risikoen for ny avrivning er lavere ved operasjon. I senere tid har det vist seg at resultatene er like gode der det er foretatt behandling med gips, støtteskinne og tidlig opptrening med hjelp av fysioterapeut. Dette fordi operasjon kan medføre komplikasjoner som sårproblemer og infeksjoner. Det finnes to operasjonstyper - åpen og miniinvasiv. Miniinvasiv operasjon har mindre snitt enn åpen operasjon, og gir mindre risiko for sårproblemer.

Hvem kan delta?

Studien er for deg mellom 18 og 60 år tilhørende Ahus og som tilfredsstiller inklusjonskriteriene. Du blir forespurt om deltakelse ved første kontakt på Ortopedisk akuttpoliklinikk på Ahus.

Hva innebærer studien?

Når du har blitt inkludert i studen vil det trekkes lodd om hvilken behandling du vil få.

Etter at behandlingen er gjennomført gjøres det fysiske tester etter 6 og 12 måneder, her sammenligner vi funksjonen med uskadet side. Du må komme til rutinekontroller etter 2, 3 og 8 uker. Og etter 12 uker får du en konsultasjon via telefon. 

Et godt behandlingsresultat avhenger i stor grad av god rehabilitering. For å sikre best mulig oppfølging hos fysioterapeut har vi en utvalgt gruppe fysioterapeuter i nærhet til behandlende sykehus. Disse fysioterapeutene skal gi deg god oppfølging, og alle som deltar i studien gis samme oppfølging uavhengig av behandlingsmetode.

Det er viktig at du etablerer kontakt med fysioterapeut for å avtale første kontroll etter cirka 2-3 uker etter behandlingsstart, det vil si rett etter at gipsen er fjernet og erstattet med støtteskinne eller bandasje.


Vær oppmerksom

Deltakelse i studien bidrar til at behandlingen av avrevet akillessene kan bli bedre og du har under rehabiliteringen lav terskel for kontakt med dedikerte leger og fysioterapeuter med spesiell interesse for avrevet akillessene.

Du kan risikerer å bli trukket til en behandling som viser seg å gi et dårligere behandlingsresultat enn en annen. Kontrollen etter 6 og 12 måneder foregår på Ahus, det gis reisetilskudd etter gjeldende satser.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?