Klorokin i behandling av pasienter med Covid-19

I denne studien undersøker vi effekten av medikamentet klorokin hos pasienter med Covid-19. Vi ser på om medikamentet fører til reduksjon av virusmengde, sykelighet og død hos innlagte pasienter med Covid-19.

Verdens helseorganisasjon har erklært Covid-19 en global pandemi. Det finnes per i dag ingen direkte behandling mot viruset som forårsaker sykdommen (SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).

Klorokin er ett av to registrerte legemidler som har vist effekt mot SARS-CoV-2 i laboratorieforsøk. Legemiddelet er godkjent i Norge og tilgjengelig fra standardsortimentet i norske apotek. Klorokin har vært brukt i over 70 år i behandling og forebygging av malaria, og har en trygg bivirkningsprofil ved korttidsbruk. Bruksområdet i dag er primært ved revmatiske sykdommer slik som revmatoid artritt og systemisk lupus.

Vi tror at behandling av pasienter med Covid-19 med klorokin vil redusere utskillelsen av virus, samt føre til raskere klinisk bedring, redusere antallet pasienter som trenger intensivbehandling og redusere dødelighet.

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier:

 • Over 18 år 
 • Innlagt på sykehus 
 • Positiv prøve for SARS-CoV-2 
 • Ikke behov for intensivbehandling ved innleggelse
 • Signert samtykke.

Du kan ikke delta hvis du blir innlagt på intensivavdeling ved innleggelse eller du har en kjent psoriasis.

Hva innebærer studien?

Deltakere i studien vil bli tilfeldig utvalgt til en av to behandlingsmetoder.

 1. Standard behandling uten klorokin.
 2. Standard behandling med klorokin.

Det vil ikke bli gitt placebobehandling hos gruppen som ikke mottar klorokin.

Pasientene som mottar klorokin får to tabletter (400mg) morgen og kveld i syv dager.

I de tilfellene der pasientene blir skrevet ut før syv dager, vil de få med seg tabletter hjem.

Det er ingen ekstrakostnader for pasientene som ønsker å delta i studien.

Vær oppmerksom

Pasienter som blir med i studien må gjennomføre tre ekstra virusundersøkelser fra hals. Studiemedikamentet klorokin kan ha bivirkninger i form av magesmerter og kvalme, samt syns- og hørselssvekkelse. Sistnevnte er svært sjeldne bivirkninger.

Kontaktinformasjon

Professor og overlege Olav Dalgard
Avdeling for infeksjonssykdommer, Akershus universitetssykehus
Telefon: 926 16 800

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?