Kneskjellet ute av ledd - operasjon eller trening?

Vi undesøker om operasjon eller trening gir best behandlingsresultat når kneskjellet er ute av ledd.

Når du har kneskjellet ute av ledd finnes det to behandlingsalternativer, operasjon eller trening. Vi ønsker å finne ut hvilken av behandlingsmetodene som gir best resultat. 

Hvem kan delta?

For å kunne bli vurdert som deltager i studien må du ha hatt kneskjellet ute av ledd to eller flere ganger, og være mellom 12 og 30 år. 

Ønsker du å melde interesse for studien, kontakt Kundemail.Intervensjonsstudier@ahus.no.

Hva innebærer studien?

Du må først gjennomgå en kikkhulsoperasjon av kneet for å se etter andre skader. Under operasjonen foretas det en trekning hvor du enten får videre kirurgisk stabilisering (operasjon) eller fysikalsk veiledet oppfølging (trening).

Ved den kirurgiske stabilieringen rekonstrueres et leddbånd på siden av kneskålen (mediale patellofemorale bånd) ved å bruke en sene fra baksiden av låret (hamstring). Muskulaturen på baksiden av låret må trenes opp sammen med kneet. Du må regne med cirka åtte uker på krykker og opp til tre måneder med fysikalsk trening.

Du må fylle ut spørreskjema ved oppstart og etter tre måneder, seks måneder, ett år , to år og tre år.

Under studien blir du utredet med røntgen og MR av knærne.

Vær oppmerksom

Som deltager vil du få tettere oppfølging enn ved vanlig behandling, og eventuelle komplikasjoner vil  lettere bli fanget opp og vurdert. Erfaringer fra studien vil kunne hjelpe andre med samme diagnose og vil være veiledende for utformingen av den videre behandlingen.

Kontakt

Sjekkliste for fastlegen - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.