NAME - studien

Navelbine i små eller større doser?

Formålet med denne studien er å sammenligne daglig behandling med Navelbine-kapsler i små doser med ukentlig behandling i større doser.

Navelbine er et godkjent medikament og cellegift som brukes i Norge som standardbehandling ved brystkreft med spredning. Medikamentet brukes i Norge både som intravenøs behandling og i form av kapsler. Det er nå kommet vitenskapelige rapporter som indikerer at daglig behandling med Navelbine som kapsler kan være bedre enn behandling med en større dose en gang.

Legemiddelfarmet Pierre Fabre produserer Navelbine og støtter gjennomføringen av denne studien.

Hvem kan delta?

Er du interessert i studien, kan du få informasjon fra kreftavdelingen.

Din fastlege kan også henvise deg.

Hva innebærer studien?

du valgt tilfeldig inn i en av to grupper. Den ene gruppen får daglig behandling med Navelbine-kapsler i små doser, den andre gruppen får det som er standard i Norge, med behandling på dag 1 og 8 hver 3. uke med større doser.

Du tar blodprøver før og etter oppstart av behandlingen, som vil brukes til rutineanalyser og til forskningen. Du skal fortsette med denne behandlingen inntil du får påvist forverring av sykdommen eller andre omstendigheter inntrer som gjør det nødvendig å avslutte behandlingen. Det er ikke mulig å bruke en annen kreftbehandling samtidig i denne studien. Dersom du ikke ønsker å være med i studien, vil din lege finne en annen behandling som er etablert i Norge.

Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?

Prøvene som er tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke deg fra studien uten at det får konsekvenser for din videre behandling.

Vær oppmerksom

Alle pasienter i denne studien får en god kreftbehandling. Fordelen med studien er at du vil få ekstra tett oppfølging, og at du har en 50 prosent sjanse til å bli trukket til den eksperimentelle behandlingen.

Denne nye metoden har vist gode resultater hos andre kreftformer, som lungekreft. Om den daglige behandlingen er bedre enn standardbehandling, vet vi ikke med sikkerhet. 

Legen din vil se etter mulige bivirkninger som kvalme og benmargssvikt, og dermed tilpasse din behandling. Noen få blodprøver til forskningen kommer i tillegg til de vanlige blodprøvene.

Kontaktinformasjon

Akershus Universitetssykehus: Prof. Dr. med. Jürgen Geisler, overlege, kreftavdelingen.

Universitetssykehus i Stavanger: Avdelingsoverlege Dr. med. Bjørnar Gilje;

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.