Protese eller skruer ved lårhalsbrudd med feilstilling?

Vi undersøker om det oppnås bedre behandlingsresultat ved å operere inn et kunstig hofteledd enn ved standardbehandling med skruer hos pasienter med lårhalsbrudd med feilstilling i aldersgruppen 55 - 70 år.

I dag finnes det ulike syn på hvordan vi skal behandle deg mellom 55 år - 70 år som har lårhalsbrudd med feilstilling , og det er lite forskning på dette området. I dag er det vanlig å behandle slike brudd med skruer. Lårhalsbrudd hos pasienter under 70 år er en alvorlig tilstand. Bruddet medfører ofte et liv med nedsatt aktivitetsnivå og smerter i hoften.

Vi kartlegger om en operasjon med totalprotese (kunstig hofteledd) hos deg som har lårhalsbrudd med feilstilling fører til et bedre behandlingsresultat. I tillegg undersøker vi om det finnes pasientrelaterte faktorer som predisponerer for lårhalsbrudd i aldersgruppen 55 - 70 år. Samtidig undersøker vi om beinstyrken din er nedsatt.

Nyere undersøkelser tyder på at protese kan gi best resultat, men det finnes ingen direkte sammenligninger av de to metodene. Argumenter mot å bruke en protese har vært at det er en større operasjon og at komplikasjoner rammer cirka 5 prosent av pasientene.

Operasjonen med skruer er et forholdsvis kortvarig inngrep på cirka 30 minutter, mens en operasjon med protese kan ta opp til 90 minutter. Ortopediske avdelinger i Norge har lang erfaring med begge operasjonsmetodene.

 

Hvem kan delta?

Dersom du kommer til sykehuset med et lårhalsbrudd, som oftest via Ortopedisk akuttpoliklinikk, kan du bli forespurt om å delta i studien.

Hva innebærer studien?

Lårhalsbruddet med feilstilling behandles med en operasjon. Før operasjonen trekkes det lodd om du skal opereres med totalprotese eller skruer. I tillegg tas det blodprøver som gir informasjon om ernæringstilstanden din.

Etter operasjonen måles beintettheten med en såkalt Dexamåling. Dette er en slags røntgenundersøkelse som tar cirka 20 minutter.

Du må gjennomføre kontroller etter 4 måneder, 1 år og 2 år etter operasjonen. På hver kontrolltime vil vi foreta røntgen.


Vær oppmerksom

En av tre som opereres med skruer vil trenge ny operasjon. Dette er fordi bruddet ikke gror eller gror i feil posisjon. Den nye operasjonen vil stort sett innebære å sette inn en del - eller totalprotese, men resultatet blir ikke like godt som om vi hadde satt inn totalprotese ved første operasjon. 

Du kan oppleve komplikasjoner med totalproteser som gjør det nødvendig med ny operasjon. Komplikasjoner kan være infeksjon, at protesen går ut av ledd eller brudd på protesen ved nytt fall.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Akershus universitetssykehus, Helse Bergen og Vestre Viken.

Ønsker du å melde interesse for studien, kontakt Kundemail.Intervensjonsstudier@ahus.no.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?