Kongsvinger sykehus til Ahus

Kongsvinger sykehus, DPS og BUP med tilhørende opptaksområde skal fra 1. februar 2019 overføres fra sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus. Helse Sør-Øst har etablert et eget overføringsprosjekt som skal sørge for sikker og smidig overføring.

Kongsvinger sykehus
 

​Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst besluttet i juni 2017 at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus (Ahus). Det innebærer at ansvaret for det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i Kongsvingerområdet overføres til Ahus, som etter overtakelsen skal levere spesialisthelsetjenester for de om lag 63 000 innbyggerne i området.

Helse Sør-Øst leder arbeidet med overføringen

Overføringsprosjektet som er etablert i Helse Sør-Øst skal sørge for at overføringen gjennomføres på en god måte. Prosjektet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe med representanter fra helseforetakene, brukere og tillitsvalgte.

Les mer om arbeidet med overføringen (helse-sorost.no)

Sykehuset Innlandet har ansvaret ut januar 2019

Sykehuset Innlandet vil ha det driftsmessige ansvaret for Kongsvinger Sykehus fram til 1. februar 2019. Ahus overtar deretter ansvaret for fremtidig organisering og drift av sykehuset.

Ahus skal sikre trygt mottak av oppgaver

Ahus skal sikre trygt og effektivt mottak av oppgavene fra Sykehuset Innlandet for pasienter i Kongsvinger sykehusområde. Et eget lokalt mottaksprosjekt skal sørge for at Ahus er klare til å motta pasienten fra Kongsvingerområdet og å knytte Kongsvinger sykehus, DPS og BUP til Ahus sin eksisterende organisasjon fra 1. februar 2019.

Pasienter fra Kongsvingerområdet vil etter overføringen fortsatt ha Kongsvinger som sitt lokalsykehus. Innen enkelte fagspesialiteter vil endringen innebære at noen pasienter vil få sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved Ahus sine øvrige lokaliteter.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.