HELSENORGE

Koronainformasjon MS

Multippel sklerose gir i seg selv ikke økt risiko for å få covid-19, eller for å bli alvorlig syk dersom man blir smittet. Som for andre grupper av befolkningen vil risikoen for alvorlig forløp øke dersom man har betydelig funksjonsnedsettelse eller har andre alvorlige sykdommer. Eldre blir oftere alvorlig syke enn yngre.

De fleste MS-medisiner ser ikke ut til å påvirke risikoen for å bli smittet av koronavirus, eller for å bli alvorlig syk dersom man skulle bli smittet. Unntak fra dette ser ut til å være behandling med rituksimab og ocrevus, som kan medføre noe økt risiko for alvorlig forløp. Risikoen er imidlertid moderat. Vi har så langt ikke sett alvorlig forløp av covid-19 blant de 300 MS-pasienter som behandles med disse medikamentene ved Ahus eller drøyt 500 som behandles ved Haukeland, og det er ikke registrert noen dødsfall av covid-19 blant de nær 2000 som behandles med rituksimab og ocrevus på landsbasis.

Koronavaksinasjon til personer med multippel sklerose (MS​)

Personer med svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter (blant dem personer med MS som bruker rituksimab, okrelizumab, ofatumumab, fingolimod, ponesimod eller ozanimod) har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har noen av disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset og er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose (full dose, minst 28 dager etter fullvaksinasjon) i sin primærvaksinasjonsserie.

Personer med MS som bruker bruker rituksimab, okrelizumab, ofatumumab, fingolimod, ponesimod eller ozanimod anbefales å motta oppfriskningsdose av vaksinen (dose nr. 4), tidligst tre måneder etter tredje vaksinedose. 

Dosering ved vaksinering med oppfriskningsdose:
  • Comirnaty  «BioNTech» Pfizer: Full dose (0,3 ml)
  • Spikevax «Moderna»:  Halv dose (0,25 ml)
​Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering, med mindre det er noe spesielt du er usikker på. Kommunehelsetjenesten er bedt om å legge til rette for vaksinering og pasientene bes ta kontakt med sitt lokale vaksinasjonskontor for å motta fjerde dose.

Som bekreftelse på at du bruker aktuell behandling ved vaksinering må du fremvise en av følgende: 

  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket 
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge
  • Tidligere mottatt brev eller bekreftelse på at du hadde behov for tredje dose på grunn av bruk av immundempende midlerFant du det du lette etter?