Koronavirus

På denne siden finner du informasjon om koronaviruset for pasienter, pårørende, ansatte og andre som er i kontakt med Ahus. Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Lurer du på om du er smittet, må du ringe fastlegen din. Får du ikke kontakt med fastlegen, kan du ta kontakt med legevakt på telefon: 116 117. Ikke ring legevakten om det ikke er ytterst nødvendig. Du må ikke oppsøke eller ta kontakt med sykehuset direkte.

Akershus universitetssykehus følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet.

Dersom du der ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Korona-informasjon i din kommune Information in English

Informasjon til pasienter og besøkende

Informasjon til deg som har time på sykehuset

Av hensyn til pasienter i behandlingsforløp og på ventelister er det fortsatt viktig at alle som kalles inn møter til timen. Dersom tiden ikke passer, ta kontakt med avdelingen for å gi beskjed, så andre som venter kan benytte timen. Der det er mulig vil Ahus tilby konsultasjon via video eller telefon.

Er du usikker på om du kan møte til timen?

Dersom du har luftveissymptomer som hoste, feber eller tungpust, må du kontakte fastlegen din for videre oppfølging. Er du innkalt til time og merker slike symptomer eller har vært i nærkontakt med koronasmitte er det viktig at du kontakter Ahus på forhånd på telefon 67 96 00 00, eller avdelingen der du skal møte (se innkallingsbrev) for å få vurdert om du bør møte til timen. Har du reist i utlandet i løpet av de siste ti dager, må du også ta kontakt før du møter til timen. Dette gjelder reiser til alle land.

Før du kommer inn på sykehuset eller behandlingsstedet

For å unngå at noen tar med seg smitte inn i sykehuset kan alle pasienter, og eventuelt følge, bli kontaktet på telefon eller fysisk når du kommer til sykehuset i forkant av timen din, med noen kontrollspørsmål knyttet til kontakt med korona-viruset og eventuelle symptom på sykdom. Du vil også bli spurt om du har vært i utlandet de siste ti dager.

 • Dersom du svarer nei på alle spørsmål går timen som planlagt.
 • Dersom du svarer ja på et eller flere av spørsmålene, vil ansvarlig behandler vurdere risikoen for smitte opp mot nytten du vil ha av å få gjennomført behandlingen.
 • Dersom vi vurderer at det ikke er forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen ved fysisk oppmøte, kan konsultasjonen bli utsatt eller gjennomført via telefon eller video der det er mulig. 

Er timen din utsatt?

Dersom timen blir utsatt vil du få beskjed om det per telefon eller brev. Dersom du er urolig eller opplever forverring i tilstand mens du venter på ny time er det viktig at du tar kontakt med avdelingen du skal møte (se kontaktinformasjon i innkallingsbrev eller på ahus.no).

Videokonsultasjon

Vi tilbyr videokonsultasjon ved enkelte avdelinger. Fremover vil flere og flere avdelinger ta i bruk løsningen, der fysisk oppmøte ikke er nødvendig eller mulig.

Les mer om videokonsultasjon

Informasjon til pårørende

For å beskytte mot smitte vil antall besøkende være begrenset.

Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil derfor en til to av innlagte pasienters nærmeste pårørende få komme på besøk.

Pasienter med timeavtale til poliklinikk eller dagkirurgi med behov for ledsager kan ha med én pårørende inn på sykehuset.

 • Besøk må avklares med avdelingen i forkant. 
 • Det er ikke anledning til mer enn ett besøk per dag. Besøket kan vare inntil en time, dersom pasienten ligger på enerom. Dersom pasienten deler rom med andre kan kun en pasient ha besøk av gangen – i inntil 30 minutter. For kritisk syke eller døende pasienter kan det gjøres særskilte avtaler.
 • Pårørende eller andre med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 kan ikke komme på besøk. Se mer informasjon på FHI.no.
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge, kan ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for sars-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

 •  

Nære pårørende til pasienter uten mistenkt eller påvist covid-19 som skal på besøk må:

 • Utføre håndhygiene når de går inn i og før de forlater sykehuset, og når de går inn i og forlater pasientens rom
 • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde seg i fellesarealer
 • Holde minst en meter avstand til ansatte og pasienter

Egne vurderinger for besøk til pasienter med covid-19

Ved ønske om besøk til covid-19-pasienter vil behovet for vurderes nøye, i tråd med avdelingenes praksis til nå i koronaperioden. Vurderingen inkluderer forsvarlig bruk av smittevernutstyr. 

Fortsatt adgangskontroll

For å beskytte pasienter og ansatte mot smitte vil det være adgangskontroll til våre behandlingsteder. De besøkende vil bli møtt av en av våre servicemedarbeidere som spør deg du har en avtale på sykehuset, og om du har luftveissymptomer eller har vært i kontakt med covid-19-smittede. Du vil også bli spurt om du siste ti dager har reist utenfor Norge. Dette gjelder også reise fra "grønne" områder. Av hensyn til mulig smittesporing kan besøkende bli spurt om å oppgi navn og telefonnummer. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål. 

Vi beklager ulemper dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasienter og ansatte.

Informasjon til gravide og fødende

Klikk her for informasjon til fødende ved Ahus

Informasjon til blodgivere

 • Det skal være trygt å komme til blodbanken
 • Du får 14 dagers karantene ved reise utenfor Norge
 • Gi oss beskjed hvis du ikke kan komme til timen din
 • Sykehuset har innført adgangskontroll, du kommer inn når du har avtale med blodbanken
 • Ditt bidrag er viktig for pasienter

Et tilstrekkelig blodlager er en viktig del av Norges beredskap. Dette gjelder ikke bare ved ulykker og katastrofer men også i den situasjonen vi er i nå med spredning av Koronavirus. Det skal være trygt både å få blod og å gi blod. Derfor er det kun de som er helt friske som skal møte i blodbanken. Her har vi samlet litt informasjon til deg som er blodgiver.

Blodgivning - en viktig del av dugnaden

Ved Blodbanken Ahus opplever vi at mange blodgivere er positive til å bidra for at pasientene skal få det de trenger av blodprodukter, også i en periode hvor vi bør bevege oss mindre ute i samfunnet. Vi setter stor pris på dette, da blodgivning er helt nødvendig for at kritisk syke pasienter skal få behandling.

Blodbanken tar kontakt med deg for å kalle deg inn som vanlig, via e-post, telefon eller sms. Blodprodukter er "ferskvare" og kan ikke lagres over lengre tid, og vi er derfor avhengig av et jevnt oppmøte av blodgivere i lengre tid fremover. Det er viktig for oss at du melder fra dersom du ikke kan komme til avtalen din, samt at du tar telefonen om vi ringer deg.

Er det trygt å komme i Blodbanken?

Ved Blodbanken innførte vi allerede i januar karantene etter reise til områder med stor spredning av Koronaviruset, og vi har fulgt utviklingen nøye. Det finnes ikke holdepunkter for at viruset smitter ved blodoverføring, men med et såpass nytt virus er det mye man ikke vet sikkert. Vi tilstreber derfor å leve etter et "føre var-prinsipp". For at det skal være trygt for både blodgivere og ansatte har vi innført tiltak for å forebygge smittespredning.

Kom til blodbanken kun om du er symptomfri

Om du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke gi blod eller komme til blodbanken. Du må ha vært symptomfri siste 14 dager. Blir du syk etter blodgivning må du kontakte oss så snart du kan.

Har du reist?

Har du eller noen i husstanden reist i områder/land utenfor Norge, kontakt oss for å avklare om du kan møte i Blodbanken eller ikke. Er du i isolat eller karantene skal du ikke møte i Blodbanken.

Adgangskontroll

Det er innført adgangskontroll til Akershus Universitetssykehus, og på flere av våre tappesteder. Vakter slipper deg inn om du har avtale i Blodbanken.

La barna bli hjemme

Vi synes vanligvis at det er hyggelig at barn eller venner blir med i blodbanken, men vi kommer ikke til å tillate dette en periode fremover.

Hilsing og renhold

Vi håndhilser ikke på våre blodgivere for tiden, etter anbefaling fra myndighetene. God håndhygiene er noe vi alltid er bevisst på og dette er nok et av de viktigste tiltakene for hele befolkningen. Vi har innført forsterket renhold på såkalte "kontaktpunkter", som dørhåndtak, tastatur, skapdører, telefoner og så videre. Alle besøkende oppfordres til god håndhygiene, vi har Antibac tilgjengelig. 

Nyregistreringer utsettes

For å redusere antallet besøkende setter vi ikke opp timer for nyregistrering av blodgivere.    

Andre tiltak ved Blodbanken

Ansatte har fått nye regler å forholde seg til ved sykdom. Vår møtevirksomhet er sterkt redusert og vi er delt opp i ulike team for å sørge for å unngå nærkontakt.

Vi har midlertidig stoppet blodbuss-samarbeidet med Blodbanken i Oslo av samme årsak.

Barn som pårørende

Vi på Akershus universitetssykehus (Ahus) vet at det å ha foreldre eller søsken som er syke, skadde eller rusavhengige kan være en stor påkjenning for barn. I tillegg kan det være en påkjenning for den syke å ikke kunne ha kontakt med barn eller søsken mens de selv er lagt inn hos oss.

Les mer

BiPAP eller hjemmerespirator (langtidsmekanisk ventilasjon - LTMV)

Klikk her for å lese mer informasjon (helse-bergen.no)

Psykisk helsevern og rusbehandling

Divisjon psykisk helsevern er i stor grad i normal drift med polikliniske konsultasjoner på poliklinikkene. Vi tilbyr konsultasjoner og møter over telefon eller videokonsultasjon ved behov, der det er naturlig og mulig. Vi følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder ved sykehuset, slik at det er trygt å komme til poliklinisk konsultasjon. Det ordinære tilbudet er også opprettholdt på døgnenhetene, men med noen mindre tilpasninger med hensyn til smittevern. Alle pasienter og pårørende blir informert om gjeldende smitteverntiltak, og er velkommen til å ta kontakt med sitt behandlingssted ved ytterligere spørsmål.

Nyttig informasjon, lenker, spørsmål og svar om koronavirus

Spørsmål og svar om koronavirus (helsenorge.no) Råd om korona for barn og gravide (helsenorge.no) Risikogrupper (helsenorge.no) Råd om ramadan og helse (helsenorge.no) Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper (fhi.no)

Folkehelseinstituttets råd til personer som er i hjemmekarantene (fhi.no)

Spørsmål og svar om koronavirus - informasjonsark på ulike språk (fhi.no)

Folkehelseinstituttets råd til personer som isoleres i hjemmet ved påvist koronasmitte (fhi.no) Bydelsmødrenes hjelpelinje på 24 språk (bydelsmor.no)

Informasjon om koronavirus og hjemmekarantene på forskjellige språk

Folkehelseinstituttet har lagt ut flere videoer om koronaviruset på Youtube. Blant annet ligger det informasjon på tegnspråk, tigrinja, urdu og somalisk.

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk (fhi.no)

Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk (fhi.no)

Brosjyre om litt, mye eller helt avstand på ulike språk (fhi.no) Informasjon om koronaviruset på flere språk (oslo.kommune.no)

Tegnspråk

Generell informasjon og råd om koronavirus (youtube.com) Koronavirus og hjemmekarantene og isolasjon (youtube.com)

Informasjon til ansatte og helsepersonell

Reiseråd

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende, og før en eventuell utenlandsreise er det viktig at du setter deg inn i gjeldende regler. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ansatte i Helse Sør-Øst .

Se oppdatert informasjon på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821 

Se oppdatert kart fra FHI med status for de ulike landene:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

Felles anbefalinger for sykehusansatte i de fire helseregionene:

På bakgrunn av myndighetenes veiledning til de nye reiserådene har ledelsen i foretaksgruppene blitt enige om følgende anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:

 1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.
 2. All reiseaktivitet til land/områder som er unntatt karanteneplikt, skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.
 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.
 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.
 7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb - dette gjelder også dersom man har vært på «grensehandel» i Sverige . Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Se under for sjekkliste for ansatte etter ferie og reise i utlandet.

Sjekkliste etter ferie og reise i utlandet

Ansatte med symptomer forenelig med covid-19 skal holde seg hjemme og ta kontakt med nærmeste leder.

Dersom du har vært på utenlandsreise siste 10 dager:

1. Har du reist i et land/område som var omfattet av karanteneplikten
da du begynte din reise, «rødt land/område»? Ja☐ Nei☐

2. Har du reist i et land/område som på utreisetidspunktet ikke var
omfattet av karanteneplikt, men som under reisen
ble endret til «rødt land/område»? Ja☐ Nei☐

Hvis ja i spørsmål 1 eller 2 har du karanteneplikt i 10 dager etter hjemkomst og skal ikke møte på jobb.

3. Har du reist i et land/område utenfor Norge som ikke omfattes av karanteneplikten i løpet av de siste 10 dager?  Ja☐ Nei☐

Hvis ja i spørsmål 3 skal du testes. Du kan møte på jobb, men må bruke munnbind inntil negativ test foreligger.

Ved eksponering for covid-smitte

4. Har du vært i nærkontakt med påvist covid-19-syk person? Ja☐ Nei☐

Nærkontakt som husstandsmedlem eller tilsvarende:
•Bodd i samme husstand
•Tilsvarende nær kontakt som husstand (f.eks. kjæreste, overnattingstur)
•Pleiet, eller hatt tilsvarende nær kontakt med covid-19-pasient

Andre nærkontakter (egne regler finnes for «andre nærkontakter»)
•Innendørs: Mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene
med en person som er bekreftet syk med covid-19.
•Ute: Mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt
til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
•Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsning) en som er
bekreftet syk med covid-19.

Hvis ja i spørsmål 4 har du karanteneplikt i ti dager etter siste eksponering for nærkontakt (egne regler for «andre nærkontakter»).

Skal ansatte komme på jobb hvis andre i husstanden er i karantene?

Ansatte med familiemedlemmer i karantene skal komme på jobb som vanlig, selv om et husstandsmedlem har luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19. Dette gjelder også helsepersonell.

Ansatte som mistenker å være smittet

Oppdaterte råd på FHI.no

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Hold deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri. Kontakt egen lege/legevakt ved behov.

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene selv om du har symptomer, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Testing av ansatt helsepersonell på diagnosestasjonen ved Ahus:

Det er opprettet testtilbud for ansatte på Ahus Nordbyhagen og Kongsvinger.

Dersom du får akutt luftveisinfeksjon kan du som ansatt ved Ahus tilbys testing ved Ahus diagnosestasjon. Ring via Ahus callsenter for ansatte, tlf. 67 96 58 70, for å avtale testing. Det sendes ut timeavtale på SMS, time kan gis på kort varsel/samme morgen.

Ansatte som er i karantene skal ikke komme på jobb. Dette gjelder også i forbindelse med testing for Covid-19, hvor du kun skal møte opp etter avtale på teststasjonen. Brudd på karantenebestemmelsene kan i prinsippet straffes, og vil bli fulgt opp av arbeidsgiver.

Informasjon til media

Oppdateringer om koronasituasjonen på Akershus universitetssykehus

Oppdatert 23.10. 2020

Antall innlagte pasienter med Covid-19: 6

Innlagt på Nordbyhagen: 6 | Innlagt på Kongsvinger sykehus: 0

 • Herav pasienter som ligger på intensiv: -
 • Herav pasienter som får respiratorbehandling: -

Antall ansatte med Covid-19 smitte totalt: 82

 • Antall ansatte friskmeldte: 79 

Antall døde pasienter med Covid-19: 18

Antall Covid-19 pasienter utskrevet: 265 (per 19. august)

Antall ansatte i karantene: 21

Avlyste og utsatte avtaler

Pågangen av Covid-19-pasienter har ført til omstillinger for store deler av virksomheten ved Akershus universitetssykehus. Under vises antall planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler som er avlyst eller utsatt som følge av koronasituasjonen.

Sist oppdatert: 29. juni

Antall utsettelser

Akershus universitetssykehus har 29. juni korrigert uttrekket etter mal fra Helse Sør-Øst og derfor er det en økning i antall utsettelser.

27 451 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er per 29. juni avlyst eller utsatt på Ahus som følge av koronasituasjonen. 5222 er utsatt av pasienten selv og eller av medisinsk årsak. Det gjøres en individuell vurdering av spesialist i forkant av hver utsettelse for å sikre medisinsk forsvarlighet.

Utsatte eller avlyste operasjoner og andre ikke polikliniske avtaler
  Koronavirus-pasient isolert eller i karantene Sykehuset utsetter helsehjelp Sum
Somatikk 4304 16392 20820
Psykisk helse   918   5690   6631
SUM Ahus 5222 22083 27451
Dagkirurgi         806
Heldøgn somatikk         703
Heldøgn psykisk helse           50

703 kontakter heldøgn i somatikk er utsatt eller avlyst som følge av koronasituasjonen. Dette omfatter også avtaler fremover i tid. Tallet inkluderer operasjoner, men også andre årsaker til innleggelser. 774 dagkirurgiske inngrep (kontakter) er i tillegg utsatt.

Utsatte eller avlyste polikliniske konsultasjoner eller inngrep

24 000 polikliniske kontakter er avlyst eller utsatt. Noen pasienter har flere kontakter knyttet til samme henvisning (seriekonsultasjoner) som blir utsatt. Dette betyr at det ikke er et likt tall mellom utsatte kontakter og unike pasienter.

Dagkirurgiske inngrep fra uke 6-26

Aktivitet poliklinikk og bruk av telefon/video konsultasjon per uke

Aktivitet poliklinikk og bruk av telefonvideo konsultasjon pr uke (Uke 15)


Fra og med uke 25 er det ferieavvikling, bruk av telefon og video reduseres gradvis men er fortsatt 90% høyere enn før uke 8.

Fordeling av type inngrep og konsultasjon per klinikk eller divisjon.

Fordeling utsatte/avlyste konsultasjon

Pressebilder

Her legger vi ut bilder fra Akershus universitetssykehus som kan brukes av pressen

Om beredskapsnivåer på Akershus universitetssykehus

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres ved behov og enkelt funksjoner kan forsterkes.

Gul beredskap

Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

Rød beredskap

Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Koronarelaterte nyhetssaker

Fant du det du lette etter?