Koronavirus

Grønn beredskap i forbindelse med koronaviruset

På denne siden finner du informasjon om koronaviruset for pasienter, pårørende, ansatte og andre som er i kontakt med Ahus. Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Lurer du på om du er smittet, må du ringe fastlegen din. Får du ikke kontakt med fastlegen, kan du ta kontakt med legevakt på telefon: 116 117. Ikke ring legevakten om det ikke er ytterst nødvendig. Du må ikke oppsøke eller ta kontakt med sykehuset direkte.

Akershus universitetssykehus følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet.

Dersom du der ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Korona-informasjon i din kommune Information in English

Informasjon til pasienter og besøkende

Pårørende

Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse, barn inntil 18 år og fødende kan ha med én pårørende inn på sykehuset.

Videokonsultasjon

Vi tilbyr videokonsultasjon ved enkelte avdelinger. Fremover vil flere og flere avdelinger ta i bruk løsningen, der fysisk oppmøte ikke er nødvendig eller mulig.

Les mer om videokonsultasjon

Oppmykning av besøksrestriksjoner

På regjeringens pressekonferanse onsdag 27. mai kom det signaler om å løsne på besøksrestriksjonene i helseinstitusjoner og på sykehus. Ahus har stor forståelse for at dette er viktig for mange av våre pasienter og deres pårørende. For å ivareta smittevernhensyn, må vi få på plass nye retningslinjer før vi kan åpne for mer besøk. Dette vil være klart få dager etter pinsehelgen. Mer informasjon kommer når dette er avklart.

Gjeldende regler fram til endringene kommer:

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi innført besøksstopp for å beskytte mot smitte. Når du kommer til hovedinngangen vil bli møtt av en av våre sikkerhetsvakter som kommer til å spørre om du har en avtale på sykehuset.

Unntak: Barn inntil 18 år, fødende og kritisk syke pasienter kan ha med seg én pårørende.

Vi beklager ulemper dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasienter og ansatte.

Husk god håndhygiene!

Informasjon til gravide og fødende

Klikk her for informasjon til fødende ved Ahus

Informasjon til blodgivere

 • Det skal være trygt å komme til blodbanken
 • Du får 14 dagers karantene ved reise utenfor Norge
 • Gi oss beskjed hvis du ikke kan komme til timen din
 • Sykehuset har innført adgangskontroll, du kommer inn når du har avtale med blodbanken
 • Ditt bidrag er viktig for pasienter

Et tilstrekkelig blodlager er en viktig del av Norges beredskap. Dette gjelder ikke bare ved ulykker og katastrofer men også i den situasjonen vi er i nå med spredning av Koronavirus. Det skal være trygt både å få blod og å gi blod. Derfor er det kun de som er helt friske som skal møte i blodbanken. Her har vi forsøkt å samle litt informasjon til deg som er blodgiver.

Blodgivning - en viktig del av dugnaden

Blodgivere er en viktig del av Norges beredskap, ikke bare ved skader og ulykker, men også under spredning av Koronaviruset. Ved Blodbanken Ahus opplever vi at mange blodgivere er positive til å bidra for at pasientene skal få det de trenger av blodprodukter, også i en periode hvor vi bør bevege oss mindre ute i samfunnet. Vi setter stor pris på dette, da blodgivning er helt nødvendig for at kritisk syke pasienter skal få behandling.

Hvordan skal jeg som blodgiver forholde meg?

Blodbanken tar kontakt med deg for å kalle deg inn som vanlig (via e-post/telefon/sms). Blodprodukter er "ferskvare" og kan ikke lagres over lengre tid, vi er derfor avhengig av et jevnt oppmøte av blodgivere i lengre tid fremover. Det er viktig for beredskapen at ikke veldig mange blodgivere gir blod samtidig, men at vi har en frisk andel blodgivere som kan kalles inn frem i tid.

For å sikre at vi har tilstrekkelig beredskap, og at vi får tak i de blodgiverne vi trenger, er det viktig at du kommer til timeavtalen, eller melder fra om du ikke kan møte, samt at du tar telefonen om vi ringer deg.

Følg med på gjeldende råd, ikke møt i Blodbanken om du har forkjølelsessymptomer. Vi deler viktig informasjon både på våre nettsider og i sosiale medier. Blodgivere med timeavtale kan få informasjon om endrede retningslinjer på sms. Har du eller noen i husstanden vært ute og reist, så kontakt oss for å avklare om du kan møte i Blodbanken eller ikke. Er du i isolat eller karantene skal du ikke møte i Blodbanken.

Blir du syk etter blodgivning må du kontakte oss så snart du kan.

Er det trygt å komme i blodbanken?

Ved Blodbanken innførte vi allerede i januar karantene etter reise til områder med stor spredning av Koronaviruset, og vi har fulgt utviklingen nøye. Det finnes ikke holdepunkter for at viruset smitter ved blodoverføring, men med et såpass nytt virus er det mye man ikke vet sikkert. Vi tilstreber derfor å leve etter et "føre var-prinsipp". For at det skal være trygt for både blodgivere og ansatte har vi gradvis innført tiltak for å forebygge smittespredning.

Kom til blodbanken kun om du er symptomfri

Om du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke gi blod eller komme til blodbanken. Du må ha vært symptomfri siste 14 dager.

Adgangskontroll

Det er innført adgangskontroll til Akershus Universitetssykehus, og på flere av våre tappesteder, vakter slipper deg inn om du har avtale i Blodbanken.

La barna bli hjemme

Vi synes vanligvis at det er hyggelig at barn eller venner blir med i blodbanken, men vi kommer ikke til å tillate dette en periode fremover.

Nyregistreringer utsettes

For å redusere antallet besøkende setter vi ikke opp timer for nyregistrering av blodgivere. Vi ønsker selvfølgelig disse velkommen når situasjonen roer seg. Et tilstrekkelig antall blodgivere er viktig for beredskapen, men vi ber om forståelse for dette tiltaket i den situasjonen vi er i nå.

Hilsing og renhold

Vi håndhilser ikke på våre blodgivere for tiden, etter anbefaling fra myndighetene. God håndhygiene er noe vi alltid er bevisst på og dette er nok et av de viktigste tiltakene for hele befolkningen. Vi har innført forsterket renhold på såkalte "kontaktpunkter", dvs dørhåndtak, tastatur, skapdører, telefoner og så videre. Alle besøkende oppfordres til god håndhygiene, og Antibac er tilgjengelig. 

Andre tiltak ved Blodbanken

Ansatte har fått nye regler å forholde seg til ved sykdom. Vår møtevirksomhet er sterkt redusert og vi er delt opp i ulike team for å sørge for å unngå nærkontakt.

Vi har midlertidig stoppet blodbuss-samarbeidet med Blodbanken i Oslo av samme årsak.

Barn som pårørende

Vi på Akershus universitetssykehus (Ahus) vet at det å ha foreldre eller søsken som er syke, skadde eller rusavhengige kan være en stor påkjenning for barn. I tillegg kan det være en påkjenning for den syke å ikke kunne ha kontakt med barn eller søsken mens de selv er lagt inn hos oss.

Les mer

BiPAP eller hjemmerespirator (langtidsmekanisk ventilasjon - LTMV)

Klikk her for å lese mer informasjon (helse-bergen.no)

Psykisk helsevern og rusbehandling

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder. Det betyr at pasienter som er i akutt og helt nødvendig behov av helsehjelp blir prioritert fremfor pasienter som har en mindre alvorlig tilstand.

 • I den situasjonen vi står i nå, er vi opptatt av at de som trenger hjelpen aller mest må prioriteres, uavhengig av om det gjelder psykiske, eller somatiske lidelser eller rusmiddelavhengighet, sier direktør for divisjon psykisk helsevern på Akershus universitetssykehus, Øystein Kjos.

Slike vurderinger er krevende, men dette er noe helsepersonell har kunnskap om og erfaring med å gjøre.

Digitale løsninger

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst arbeider med løsninger for at en større del av den polikliniske kontakten kan gjennomføres som telefonkonsultasjoner eller over nettet. På denne måten kan man følge opp pasientene og samtidig redusere smitterisiko ved oppmøte.

– Vi vil gjennomføre færre konsultasjoner, men pasienter som har behov for poliklinisk behandling for å hindre forverring og redusere risiko for innleggelser blir prioritert, sier Øystein Kjos.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

For pasienter i TSB vil det være en del som har psykiske lidelser i tillegg til rusproblemet. Ved utskrivelse fra døgnbehandling er det viktig at pasientene vurderes med tanke på eventuell overdoserisiko. Innenfor begge fagområder er selvmordsrisiko en faktor som alltid er med i vurderingene.

Innenfor helseforetakenes TSB-tilbud gjøres de samme vurderingene som i de private. Pasienter som er i akutt og helt nødvendig behov av helsehjelp blir prioritert fremfor pasienter som har en mindre alvorlig tilstand.

Nyttig informasjon, lenker, spørsmål og svar om koronavirus

Spørsmål og svar om koronavirus (helsenorge.no) Råd om korona for barn og gravide (helsenorge.no) Risikogrupper (helsenorge.no) Råd om ramadan og helse (helsenorge.no) Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper (fhi.no)

Folkehelseinstituttets råd til personer som er i hjemmekarantene (fhi.no)

Spørsmål og svar om koronavirus - informasjonsark på ulike språk (fhi.no)

Folkehelseinstituttets råd til personer som isoleres i hjemmet ved påvist koronasmitte (fhi.no) Bydelsmødrenes hjelpelinje på 24 språk (bydelsmor.no)

Informasjon om koronavirus og hjemmekarantene på forskjellige språk

Folkehelseinstituttet har lagt ut flere videoer om koronaviruset på Youtube. Blant annet ligger det informasjon på tegnspråk, tigrinja, urdu og somalisk.

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk (fhi.no)

Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk (fhi.no)

Brosjyre om litt, mye eller helt avstand på ulike språk (fhi.no) Informasjon om koronaviruset på flere språk (oslo.kommune.no)

Tegnspråk

Generell informasjon og råd om koronavirus (youtube.com) Koronavirus og hjemmekarantene og isolasjon (youtube.com)

Informasjon til ansatte og helsepersonell

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet 7. mai. Vi gjør oppmerksom på at utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

Karantene

Alle ansatte som har vært på reise i utlandet skal være i karantene i 10 dager etter hjemkomst. Antall karantenedager ble endret fra 14 dager til 10 dager fra 7. mai. Det er uvisst hvor lenge karanteneplikten vil vedvare, men regjeringen har varslet at man må være forberedt på at denne plikten vil vedvare over sommeren. Ansatte må selv sørge for å planlegge ferien slik at de ikke er i karantene ved jobbstart.

Skal ansatte komme på jobb hvis andre i husstanden er i karantene?

Ansatte med familiemedlemmer i karantene skal komme på jobb som vanlig, selv om et husstandsmedlem har luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19. Dette gjelder også helsepersonell.

Ansatte som mistenker å være smittet

Oppdaterte råd på FHI.no

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Hold deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri.

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene selv om du har symptomer, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tung pust, sår hals og tett nese) skal du kontakte egen lege/legevakt.

Testing av ansatt helsepersonell på diagnosestasjonen ved Ahus:

Det er opprettet testtilbud for ansatte på Ahus Nordbyhagen og Kongsvinger.

Dersom du får akutt luftveisinfeksjon kan du tilbys testing ved Ahus diagnosestasjon. Ring via Ahus callsenter for ansatte, tlf. 67 96 58 70, for å avtale testing.

Det er for tiden god kapasitet ved diagnosestasjonen, og alle ansatte med luftveissymptomer oppfordres til å ringe callsenteret for å avtale testing. Det sendes ut timeavtale på SMS, time kan gis på kort varsel/samme morgen.

Informasjon til media

Oppdateringer om koronasituasjonen på Akershus universitetssykehus

Oppdatert 31.05.2020

Antall innlagte pasienter med Covid-19: 4

Innlagt på Nordbyhagen: 2| Innlagt på Kongsvinger sykehus: 2

 • Herav pasienter som ligger på intensiv: 2
 • Herav pasienter som får respiratorbehandling: 0

Antall ansatte med Covid-19 smitte totalt: 58 (per 28. mai)

 • Antall ansatte friskmeldte: 48

Antall døde pasienter med Covid-19: 13

Antall Covid-19 pasienter utskrevet: 152 (per 15. mai)

Antall ansatte i karantene: 10

Avlyste og utsatte avtaler

Akershus universitetssykehus (Ahus) fikk tidlig mange pasienter med Covid-19. Siden 13. mars har derfor Ahus utsatt alle planlagte operasjoner, for å være best mulig forberedt i møte med pasientpågangen knyttet til koronasituasjonen. Unntakene er kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp. Hensikten er å frigi intensivplasser, personell og sengearealer.

Poliklinisk aktivitet er opprettholdt ut i fra medisinskfaglig vurdering. Det er oppfordret til at konsultasjoner tas per telefon slik at pasienter kan få sine konsultasjoner uten fysisk oppmøte, og antall telefonkonsultasjoner har økt, og det er nå tatt i bruk en løsning for videokonsultasjoner.

Omstilling og omdisponering

Pågangen av Covid-19-pasienter har ført til omstillinger for store deler av virksomheten. Mange ansatte har gjennomført ulike former for opplæring og kurs for å være best mulig forberedt på omdisponeringer som nå gjøres.

Mange utsetter selv

Mange pasienter har selv meldt avbud til time, blant annet på grunn av karantene. Inntrykket er også at flere er engstelige for å oppsøke lege på grunn av smittefare. Det er innført strenge smittereduserende tiltak på sykehusene for å ivareta sikkerheten til pasientene, og det er viktig at befolkningen oppsøker helsehjelp dersom de har behov for det.
 

Tall fra 11. mai

 

Antall utsettelser

Akershus universitetssykehus har korrigert uttrekket etter mal fra HSØ og derfor er det en økning i antall utsettelser.

26 357 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er per 18.mai avlyst etter utsatt på Ahus som følge av koronasituasjonen. 4716 er utsatt av pasienten selv og eller av medisinsk årsak. Det gjøres en individuell vurdering av spesialist i forkant av hver utsettelse for å sikre medisinsk forsvarlighet.

Utsatte eller avlyste operasjoner og andre ikke polikliniske avtaler
 Koronavirus-pasient isolert eller i karanteneSykehuset utsetter helsehjelpSum
Somatikk39631593319896
Psykisk helse  753  5708  6461
SUM Ahus47162164126357
Dagkirurgi     774
Heldøgn somatikk     672
Heldøgn psykisk helse      47

6672 kontakter heldøgn i somatikk er utsatt eller avlyst som følge av koronasituasjonen. Dette omfatter også avtaler fremover i tid. Tallet inkluderer operasjoner, men også andre årsaker til innleggelser. 774 dagkirurgiske inngrep (kontakter) er i tillegg utsatt.

Utsatte eller avlyste polikliniske konsultasjoner eller inngrep

24 500 polikliniske kontakter er avlyst eller utsatt. Noen pasienter har flere kontakter knyttet til samme henvisning (seriekonsultasjoner) som blir utsatt. Dette betyr at det ikke er et likt tall mellom utsatte kontakter og unike pasienter.

Aktivitet dagkirurgi - er redusert: Uke 15 = påskeuken positiv utvikling uke 20

Aktivitet dagkirurgi - er redusert: Uke 15 = påskeuken

Aktivitet poliklinikk og bruk av telefon/video konsultasjon pr uke (Uke 15= Påskeuken og i uke 18 var det kun 4 arbeidsdager pga 1. mai).

Aktivitet poliklinikk og bruk av telefonvideo konsultasjon pr uke (Uke 15)

Det har vært stor økning i bruk av telefonkonsultasjoner. I uke 14 var det 7328 telefonkonsultasjoner mot ca 1800 i uke 6-9.

I uke 17 er poliklinikkaktivitet 80% av normalt før Korona, video/telefonkonsultasjoner bidrar positivt. Aktivitet poliklinikk 90% av normalaktivitet i uke 20.

Fordeling av utsatte/avlyste konsultasjonstype per klinikk / divisjon 18.mai
 Poliklinikk Operasjon, innleggelse og annet 
DivisjonBehandlingUtredningKontrollHeldøgnDagkirurgiAnnetSum
Kirurgisk divisjon637168015942043682674553
Medisinsk divisjon1329 7752586  99 7445533
Psykisk helse4677151341       47 4146692
Kongsvinger divisjon9881038 1859  9321854165
Ortopedisk klinikk1566901126192277532494
Barne- og ungdoms klinikken42918151219 15 1156
Kvinne klinikken13941959665137221378
Divisjon diagnostikk og teknologi5288245  1386
Sum823463028459706774148225957

Pressebilder

Her legger vi ut bilder fra Akershus universitetssykehus som kan brukes av pressen

Om beredskapsnivåer på Akershus universitetssykehus

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres ved behov og enkelt funksjoner kan forsterkes.

Gul beredskap

Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

Rød beredskap

Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Koronarelaterte nyhetssaker

 • 26.05.2020
  Partner kan igjen være med til barselhotellet

  Nå åpner Ahus opp for at partner igjen kan få være med mor og barn på barselhotellet på Nordbyhagen og barselavdelingen på Kongsvinger sykehus etter fødsel.

 • John William Glad
  07.05.2020
  I psykososial beredskap

  - Denne situasjonen er en belastning for helsepersonell, sier overlege John William Glad. Han leder psykososial beredskap ved Ahus Nordbyhagen, et tilbud for å ivareta helsepersonell som nå kan oppleve stress og belastninger ved å jobbe und...

 • smittevernhjelm_max
  06.05.2020
  Omskaper infeksjonsbeskyttelse til smittesikre vernehjelmer

  Ahus-lege Max Temmesfeld har laget en løsning som raskt kan omgjøre utstyr som allerede finnes på mange sykehus til effektivt smittevernutstyr. Ved hjelp av en 3D-printer, solid kompetanse og mye nysgjerrighet har han fått førsteplass i Inv...

 • Forskning analyse
  05.05.2020
  Kliniske studier ved Akershus universitetssykehus er gradvis i gang igjen

  Akershus universitetssykehus (Ahus) satt kliniske studier delvis på vent noen uker på grunn av utbruddet av koronavirus-pandemien. Sykehuset er nå i grønn beredskap og åpner derfor opp igjen for mer aktivitet rundt de kliniske studiene på sykehuset.

 • Sykepleier og pasient
  04.05.2020
  Starter opp igjen med planlagte operasjoner - trapper opp poliklinisk aktivitet

  Redusert pågang av Covid-19-pasienter til sykehuset gjør at Ahus nå trapper opp igjen mye av den normale virksomheten, ved å gjenoppta planlagte operasjoner og øke den polikliniske aktiviteten. Også andelen av annen øyeblikkelig hjelp enn C...

 • 04.05.2020
  Forskning på Covid-19 ved Akershus universitetssykehus

  Forskningsmiljøene og Forsknings- og innovasjonsdivisjonen har kastet seg rundt under koronapandemien, og en rekke studier er satt i gang på Ahus for å forske på Covid-19. - Det er viktig at vi bidrar der vi kan, men det foregår også mye an...

 • 24.04.2020
  Blodbanken ønsker kontakt med blodgivere som har vært koronasyke

  Blodbanken ved Ahus ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter covid-19-infeksjon. Personer som har gjennomgått infeksjon med covid-19 kan danne antistoff mot koronavirus som vi tror gir beskyttelse mot viruset (immunitet).

 • 21.04.2020
  Nye ansikt i intensivmiljøet

  På kort tid har de fått en helt ny arbeidshverdag. Mange Ahus-medarbeidere har forlatt sine vante arbeidsplasser for å bidra nye steder - deriblant i anestesiavdelingen på Nordbyhagen. Mange har jobbet her tidligere, de fleste er helt nye.

 • 20.04.2020
  Palliasjon til Covid-19-pasienter

  Ved Ahus er det laget en ny prosedyre for lindrende behandling tilpasset Covid-19-pasienter, for å sikre at pasienter som nærmer seg døden kan dø fredfullt. Alle sykehus kan bruke prosedyren, samt benytte en døgnåpen rådgivningstelefon.

 • 16.04.2020
  Fra gul til grønn beredskap

  Den totale belastningen på sykehuset ved pågang av Covid-19-pasienter er nå betydelig redusert. Beredskapsnivået ved Ahus reduseres derfor fra gult til grønt. Planer for opptrapping av Covid-19-behandling vil aktiviseres ved behov.

 • Seksjonsledere covid-19
  14.04.2020
  De nye avdelingene på Ahus

  Fem sengeområder på Ahus er nå definert som covid-19-områder. Fire sengeområder på Nordbyhagen, og ett på Kongsvinger er frigjort for å behandle pasienter som har koronaviruset som hoveddiagnose.

 • Smittevern
  14.04.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • Forskning - analyse
  14.04.2020
  Kliniske studier påvirkes av koronavirus-utbruddet

  Sykehuset er i beredskap for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med utbruddet av koronavirus (Covid-19). Det påvirker oppstart og endringer i gjennomføringen av kliniske studier. Pasienter kan oppleve begrenset mulighet for deltagels...

 • Øystein Mæland
  09.04.2020
  Nå er nær 100 koronapasienter utskrevet fra Ahus

  Onsdag 8. april er 95 pasienter som har vært innlagt for Covid-19 utskrevet fra Ahus. - Det er det all grunn til å glede seg over. Jeg er stolt over all innsats som er lagt ned til beste for pasientene i disse ukene, sier administrerende di...

 • 07.04.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • Smittevern
  07.04.2020
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • 06.04.2020
  Respiratorkapasiteten forsterkes ytterligere

  I dag får Ahus tre nye respiratorer. Det er tilstrekkelig til å dekke intensivområdene som nå er i drift på Nordbyhagen med 33 plasser, i tillegg til fem intensivplasser for ikke-covid-pasienter.

 • 03.04.2020
  Strømmer på med donasjoner til Ahus

  Siden 10. mars har Ahus mottatt over 700 eposter som gjelder enten donasjoner eller salg knyttet til koronaviruset. - Jeg synes det er stort. Vi møter omsorg fra folk utenfor sykehuset, sier seksjonsleder på innkjøpsavdelingen Dag Erik Danielsen.

 • 02.04.2020
  Ahus tilføres tre ekstra respiratorer

  Torsdag 2. april får Ahus tilført tre respiratorer lånt fra LHL-sykehuset på Gardermoen. To er umiddelbart klare til bruk, en krever litt tilleggsutstyr som raskt kan skaffes.

 • 02.04.2020
  Ahus starter med videokonsultasjoner etter rask etablering

  Når fysisk undersøkelser ikke er mulig eller nødvendig kan Ahus-pasienter nå få konsultasjoner over video. Løsningen skal framover tas i bruk ved alle kliniske områder.

 • 02.04.2020
  Ahus-ansatte kommer tilbake på jobb

  Mandag 23. mars var 768 Ahus-ansatte i karantene. Nå vender svært mange tilbake på jobb. Torsdag 2. april er tallet nede i 218. Om lag 80 er ventet å være klare for jobb igjen i løpet av påskeuken. - Karantenen er nå over for mange. I tille...

 • Smittevern
  31.03.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • 30.03.2020
  Foreldre må fortsatt søke helsehjelp for sine barn

  Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus) opplever som andre barneavdelinger i Norge at det er lavere aktivitet enn normalt på denne tiden. Foreldre og barn skal være trygge på sykehus, og klinikken har iverksatt fle...

 • 27.03.2020
  Rekordrekruttering til Ahus

  Med over 600 ansatte i karantene og et økt behov for ressurser og styrket kapasitet, har HR hatt nok å henge fingrene i de siste ukene. Men til gjengjeld har interessen blant jobbsøkerne vært unormalt stor. Finn.no kunne nylig melde at en s...

 • I et slikt rom i intensivseksjonen vil koronasmittede med behov for respirasjonsstøtte ligge.
  27.03.2020
  Intensivkapasiteten framover

  Ahus planlegger for økning av ordinære intensivkapasitet opp til 65 senger. For å få til dette må det tas i bruk alternative lokaler som rigges til intensivplasser. Kapasiteten økes nå i takt med utviklingen.

 • Vibecke Sørensen
  24.03.2020
  Har til nå hatt elleve koronapasienter på respirator

  Ahus er det sykehuset i Norge som per i dag har det største tilfanget av koronasyke pasienter som trenger intensivbehandling. I dag ligger ni koronapasienter på intensiv - åtte av disse på respirator. - Vi forbereder oss på at det b...

 • akuttmottak Nordbyhagen
  20.03.2020
  Godt forberedt i akuttmottaket

  Akuttmottaket på Nordbyhagen er nå delt i to soner: Én sone for mulig Covid-19 og én for pasienter uten mistanke om Covid-19. - Vi er godt forberedt, sier seksjonsleder Line Todal.

 • nyfødt
  13.03.2020
  Informasjon til fødende

  Vi har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

 • 13.03.2020
  Utsetter planlagte operasjoner

  For å styrke intensivkapasiteten utsetter Akershus universitetssykehus alle planlagte operasjoner, med unntak for kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp.

 • 09.03.2020
  Avdeling nyfødt intensiv på Ahus er berørt av koronaviruset

  En ansatt på Avdeling nyfødt intensiv i Barne- og ungdomsklinikken på Ahus har testet positivt for koronaviruset.

Fant du det du lette etter?