Koronavirus

Gul beredskap i forbindelse med koronaviruset

På denne siden finner du informasjon om koronaviruset for pasienter, pårørende, ansatte og andre som er i kontakt med Ahus. Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Lurer du på om du er smittet, må du ringe fastlegen din. Får du ikke kontakt med fastlegen, kan du ta kontakt med legevakt på telefon: 116 117. Ikke ring legevakten om det ikke er ytterst nødvendig. Du må ikke oppsøke eller ta kontakt med sykehuset direkte.

Akershus universitetssykehus følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet.

Dersom du der ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Korona-informasjon i din kommune Coronavirus: Information in several languages

Informasjon til pasienter og besøkende

Har du time på sykehuset?

Pasienter skal møte til avtalte timer om det ikke har kommet annen beskjed. Ta kontakt med avdelingen hvis du: 

 •  nylig har vært i utlandet eller hvis du er i karantene
 • har hatt kontakt med en som er smittet av korona
 • bor i samme husstand som personer med luftveissymptomer som har vært i utlandet
 • har luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet)

Dersom du ikke har grunn til å mistenke at du kan være smittet, skal du møte som vanlig til timeavtalen din, og du trenger ikke å ringe på forhånd. Mange planlagte operasjoner blir nå utsatt. Dersom det blir endringer som gjelder deg vil  du få beskjed om dette.

Når du kommer til hovedinngangen vil bli møtt av en av våre sikkerhetsvakter som kommer til å spørre om du har en avtale på sykehuset. Dette gjør vi på grunn av besøksstoppet som er innført på sykehuset.

Pårørende

Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse, barn inntil 18 år og fødende kan ha med én pårørende inn på sykehuset.

Sykehuset har innført besøksstopp

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi innført besøksstopp for å beskytte mot smitte.

Unntak: Barn inntil 18 år, fødende og kritisk syke pasienter kan ha med seg én pårørende.

Vi beklager ulemper dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasienter og ansatte.

Husk god håndhygiene!

Informasjon til gravide og fødende

Klikk her for informasjon til fødende ved Ahus

Informasjon til blodgivere

 • Det skal være trygt å komme til blodbanken
 • Du får 14 dagers karantene ved reise utenfor Norge
 • Gi oss beskjed hvis du ikke kan komme til timen din
 • Sykehuset har innført adgangskontroll, du kommer inn når du har avtale med blodbanken
 • Ditt bidrag er viktig for pasienter

Et tilstrekkelig blodlager er en viktig del av Norges beredskap. Dette gjelder ikke bare ved ulykker og katastrofer men også i den situasjonen vi er i nå med spredning av Koronavirus. Det skal være trygt både å få blod og å gi blod. Derfor er det kun de som er helt friske som skal møte i blodbanken. Her har vi forsøkt å samle litt informasjon til deg som er blodgiver.

Blodgivning - en viktig del av dugnaden

Blodgivere er en viktig del av Norges beredskap, ikke bare ved skader og ulykker, men også under spredning av Koronaviruset. Ved Blodbanken Ahus opplever vi at mange blodgivere er positive til å bidra for at pasientene skal få det de trenger av blodprodukter, også i en periode hvor vi bør bevege oss mindre ute i samfunnet. Vi setter stor pris på dette, da blodgivning er helt nødvendig for at kritisk syke pasienter skal få behandling.

Hvordan skal jeg som blodgiver forholde meg?

Blodbanken tar kontakt med deg for å kalle deg inn som vanlig (via e-post/telefon/sms). Blodprodukter er "ferskvare" og kan ikke lagres over lengre tid, vi er derfor avhengig av et jevnt oppmøte av blodgivere i lengre tid fremover. Det er viktig for beredskapen at ikke veldig mange blodgivere gir blod samtidig, men at vi har en frisk andel blodgivere som kan kalles inn frem i tid.

For å sikre at vi har tilstrekkelig beredskap, og at vi får tak i de blodgiverne vi trenger, er det viktig at du kommer til timeavtalen, eller melder fra om du ikke kan møte, samt at du tar telefonen om vi ringer deg.

Følg med på gjeldende råd, ikke møt i Blodbanken om du har forkjølelsessymptomer. Vi deler viktig informasjon både på våre nettsider og i sosiale medier. Blodgivere med timeavtale kan få informasjon om endrede retningslinjer på sms. Har du eller noen i husstanden vært ute og reist, så kontakt oss for å avklare om du kan møte i Blodbanken eller ikke. Er du i isolat eller karantene skal du ikke møte i Blodbanken.

Blir du syk etter blodgivning må du kontakte oss så snart du kan.

Er det trygt å komme i blodbanken?

Ved Blodbanken innførte vi allerede i januar karantene etter reise til områder med stor spredning av Koronaviruset, og vi har fulgt utviklingen nøye. Det finnes ikke holdepunkter for at viruset smitter ved blodoverføring, men med et såpass nytt virus er det mye man ikke vet sikkert. Vi tilstreber derfor å leve etter et "føre var-prinsipp". For at det skal være trygt for både blodgivere og ansatte har vi gradvis innført tiltak for å forebygge smittespredning.

Kom til blodbanken kun om du er symptomfri

Om du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke gi blod eller komme til blodbanken. Du må ha vært symptomfri siste 14 dager.

Adgangskontroll

Det er innført adgangskontroll til Akershus Universitetssykehus, og på flere av våre tappesteder, vakter slipper deg inn om du har avtale i Blodbanken.

La barna bli hjemme

Vi synes vanligvis at det er hyggelig at barn eller venner blir med i blodbanken, men vi kommer ikke til å tillate dette en periode fremover.

Nyregistreringer utsettes

For å redusere antallet besøkende setter vi ikke opp timer for nyregistrering av blodgivere. Vi ønsker selvfølgelig disse velkommen når situasjonen roer seg. Et tilstrekkelig antall blodgivere er viktig for beredskapen, men vi ber om forståelse for dette tiltaket i den situasjonen vi er i nå.

Hilsing og renhold

Vi håndhilser ikke på våre blodgivere for tiden, etter anbefaling fra myndighetene. God håndhygiene er noe vi alltid er bevisst på og dette er nok et av de viktigste tiltakene for hele befolkningen. Vi har innført forsterket renhold på såkalte "kontaktpunkter", dvs dørhåndtak, tastatur, skapdører, telefoner og så videre. Alle besøkende oppfordres til god håndhygiene, og Antibac er tilgjengelig. 

Andre tiltak ved Blodbanken

Ansatte har fått nye regler å forholde seg til ved sykdom. Vår møtevirksomhet er sterkt redusert og vi er delt opp i ulike team for å sørge for å unngå nærkontakt.

Vi har midlertidig stoppet blodbuss-samarbeidet med Blodbanken i Oslo av samme årsak

Informasjon til pasienter som bruker BiPAP eller hjemmerespirator (langtidsmekanisk ventilasjon - LTMV)

Klikk her for å lese mer informasjon (helse-bergen.no)

Pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder. Det betyr at pasienter som er i akutt og helt nødvendig behov av helsehjelp blir prioritert fremfor pasienter som har en mindre alvorlig tilstand.

 • I den situasjonen vi står i nå, er vi opptatt av at de som trenger hjelpen aller mest må prioriteres, uavhengig av om det gjelder psykiske, eller somatiske lidelser eller rusmiddelavhengighet, sier direktør for divisjon psykisk helsevern på Akershus universitetssykehus, Øystein Kjos.

Slike vurderinger er krevende, men dette er noe helsepersonell har kunnskap om og erfaring med å gjøre.

Digitale løsninger

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst arbeider med løsninger for at en større del av den polikliniske kontakten kan gjennomføres som telefonkonsultasjoner eller over nettet. På denne måten kan man følge opp pasientene og samtidig redusere smitterisiko ved oppmøte.

– Vi vil gjennomføre færre konsultasjoner, men pasienter som har behov for poliklinisk behandling for å hindre forverring og redusere risiko for innleggelser blir prioritert, sier Øystein Kjos.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

For pasienter i TSB vil det være en del som har psykiske lidelser i tillegg til rusproblemet. Ved utskrivelse fra døgnbehandling er det viktig at pasientene vurderes med tanke på eventuell overdoserisiko. Innenfor begge fagområder er selvmordsrisiko en faktor som alltid er med i vurderingene.

Innenfor helseforetakenes TSB-tilbud gjøres de samme vurderingene som i de private. Pasienter som er i akutt og helt nødvendig behov av helsehjelp blir prioritert fremfor pasienter som har en mindre alvorlig tilstand.

Nyttig informasjon, lenker, spørsmål og svar om koronavirus

Spørsmål og svar om koronavirus (helsenorge.no) Råd om korona for barn og gravide (helsenorge.no) Risikogrupper (helsenorge.no) Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper (fhi.no)

Folkehelseinstituttets råd til personer som er i hjemmekarantene (fhi.no)

Folkehelseinstituttets råd til personer som isoleres i hjemmet ved påvist koronasmitte (fhi.no)

Informasjon om koronavirus og hjemmekarantene på forskjellige språk
Information about the Corona virus and quarantine at home in several languages

Folkehelseinstituttet har lagt ut flere videoer om koronaviruset på youtube. Blant annet ligger det informasjon på tegnspråk, tigrinja, urdu og somalisk.

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk (fhi.no) Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk (fhi.no)

Information about the Corona virus and quarantine at home in several languages

You can find information videos on the corona virus on youtube from the Norwegian Institute of Public Health for example sign language, tigrinja, urdu and somali.

Youtube.com

Informasjon til ansatte og helsepersonell

Ikke tillatt med reiser til utlandet

Det er nedlagt forbud for helsepersonell mot reiser til utlandet i tiden framover, foreløpig ut april. På Ahus defineres det til å gjelde alle ansatte.

Ansatte som har vært utenlands etter 27. februar

Alle som har vært på reise i utlandet etter 27. februar skal være hjemme i to uker etter hjemkomst, uavhengig av symptomer eller ikke. Fra og med 17. mars gjelder karantenebestemmelsene også for reisende fra Finland og Sverige. For reisende fra Finland og Sverige har bestemmelsene ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder hjemkomst fra 17. mars.

Skal ansatte komme på jobb hvis andre i husstanden er i karantene?

Ansatte med familiemedlemmer i karantene skal komme på jobb som vanlig, selv om et husstandsmedlem har luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19. Dette gjelder også helsepersonell.

Ansatte som mistenker å være smittet

Oppdaterte råd på FHI.no

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Hold deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri.

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene selv om du har symptomer, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon  (hoste, feber, tung pust, sår hals og tett nese) skal du kontakte egen lege/legevakt.

Kriterier for testing av ansatt helsepersonell på diagnosestasjonen ved Ahus per 13.03.2020:

Helsepersonell som jobber pasientnært som får akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: Feber, hoste, kortpustethet.

Hvis hoste, feber eller kortpustethet mangler: bli hjemme en dag, se an formen, blir du verre - ta kontakt.

På grunn av stor pågang på koronarådgivningstelefonen ber vi ansatte uten symptomer om å unngå å be om rådgivning. Ingen testing uten symptomer for ansatte i hjemmekarantene.

Vær oppmerksom på at det er kø for time ved teststasjonen, og det gjøres prioriteringer. Ansatte som skal testes må påregne ventetid. Det sendes ut timeavtale per SMS.

Informasjon til media

Oppdateringer om koronasituasjonen på Akershus universitetssykehus

Oppdatert 28.03.2020

Antall innlagte pasienter med Covid-19: 61

Innlagt på Nordbyhagen: 57 | Innlagt på Kongsvinger sykehus: 4

 • Herav pasienter som ligger på intensiv: 22
 • Herav pasienter som får respiratorbehandling: 14

Antall ansatte med Covid-19 smitte: 23

Antall døde pasienter med Covid-19: 2

Antall ansatte i karantene: 443

Pressebilder

Her legger vi ut bilder fra Akershus universitetssykehus som kan brukes av pressen

Om beredskapsnivåer på Akershus universitetssykehus

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres ved behov og enkelt funksjoner kan forsterkes.

Gul beredskap

Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

Rød beredskap

Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

 • 27.03.2020
  Rekordrekruttering til Ahus

  Med over 600 ansatte i karantene og et økt behov for ressurser og styrket kapasitet, har HR hatt nok å henge fingrene i de siste ukene. Men til gjengjeld har interessen blant jobbsøkerne vært unormalt stor. Finn.no kunne nylig melde at en s...

 • I et slikt rom i intensivseksjonen vil koronasmittede med behov for respirasjonsstøtte ligge.
  27.03.2020
  Intensivkapasiteten framover

  Ahus planlegger for økning av ordinære intensivkapasitet opp til 65 senger. For å få til dette må det tas i bruk alternative lokaler som rigges til intensivplasser. Kapasiteten økes nå i takt med utviklingen.

 • Vibecke Sørensen
  24.03.2020
  Har til nå hatt elleve koronapasienter på respirator

  Ahus er det sykehuset i Norge som per i dag har det største tilfanget av koronasyke pasienter som trenger intensivbehandling. I dag ligger ni koronapasienter på intensiv - åtte av disse på respirator. - Vi forbereder oss på at det b...

 • akuttmottak Nordbyhagen
  20.03.2020
  Godt forberedt i akuttmottaket

  Akuttmottaket på Nordbyhagen er nå delt i to soner: Én sone for mulig Covid-19 og én for pasienter uten mistanke om Covid-19. - Vi er godt forberedt, sier seksjonsleder Line Todal.

 • nyfødt
  13.03.2020
  Informasjon til fødende

  Vi har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

 • 13.03.2020
  Utsetter planlagte operasjoner

  For å styrke intensivkapasiteten utsetter Akershus universitetssykehus alle planlagte operasjoner, med unntak for kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp.

 • 09.03.2020
  Avdeling nyfødt intensiv på Ahus er berørt av koronaviruset

  En ansatt på Avdeling nyfødt intensiv i Barne- og ungdomsklinikken på Ahus har testet positivt for koronaviruset.

Fant du det du lette etter?