Koronavirus

På denne siden finner du informasjon om koronaviruset for pasienter, pårørende, ansatte og andre som er i kontakt med Ahus. Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Lurer du på om du er smittet, må du ringe fastlegen din. Får du ikke kontakt med fastlegen, kan du ta kontakt med legevakt på telefon: 116 117. Ikke ring legevakten om det ikke er ytterst nødvendig. Du må ikke oppsøke eller ta kontakt med sykehuset direkte.

Akershus universitetssykehus følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet.

Dersom du der ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Korona-informasjon i din kommune Information in English

Informasjon til pasienter og besøkende

​Informasjon til pårørende om besøk

Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjelder følgende besøksrestriksjoner:

Besøk i sengeavdelinger:

 • Alle besøk må avtales med avdelingen i forkant. ​Innlagte pasienter kan ha besøk av inntil tre av besøkende om gangen. Disse kan være forskjellige personer gjennom oppholdet. Besøk skal skje i avdelingens besøkstider.
 • Besøkende skal oppholde seg på pasientrommet og unngå fellesområder.
 • Vi oppfordrer til å utsette besøk for pasienter som venter på prøvesvar på covid-19-smitte.
 • Pårørende eller andre med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 kan ikke komme på besøk. Se mer informasjon på FHI.no.
 • Ved kritisk sykdom gjøres særskilte avtaler i dialog med avdelingen
 • Av hensyn til mulig smittesporing vil du bli spurt om å oppgi navn og telefonnummer.
 • Ved Kongsvinger sykehus ​gjelder følgende besøkstider: hverdager 14.00 - 15.00 og 18.00 - 19.00, helg/helligdager fra 14.00 - 15.00.

Besøksregler for gravide og fødende

For fødende og gravide som har time på poliklinikken gjelder særskilte retningslinjer. 

Klikk her for informasjon til fødende ved Ahus.

Besøkende i karantene:

 • Er du i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal du som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan vurderes, ta kontakt med avdelingen. Se også Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk​.
 • Kommunelegen kan gi dispensasjon fra innreisekarantene til nærstående (ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til)til alvorlig syke eller døende pasienter. Avdelingen må skrive en bekreftelse på dette til den aktuelle pårørende og pårørende må ta kontakt med kommunelegen i Lørenskog på e-post smittevern@lorenskog.kommune.no, for å få bekreftelse på fritak. Dispensasjon fra innreisekarantene kan kun gis for gjennomføring av det aktuelle formålet det søkes dispensasjon for. Karantene vil ellers gjelde.

Ledsager:

 • Pasienter til poliklinikk, dagbehandling eller dagkirurgi med behov for ledsager kan ha med en pårørende inn til sykehuset. Følgende personer har krav på å ha med seg ledsager:
  • Pasienter under 18 år
  • Pasienter med nedsatt kognitiv funksjon
  • Pasienter med nedsatt gangfunksjon
  • Ved språkbarrierer/ vansker med å gjøre seg forstått
  • Pasienter fra sykehjem
  • Pasienter med behov for psykososial støtte og hjelp med å forstå informasjon
 • Ledsager kan oppholde seg og vente i Glassgata på Nordbyhagen, eller i vestibylen på Kongsvinger sykehus, hvis de ikke skal være med i undersøkelse/konsultasjon etter at pasient er fulgt til poliklinikken.
 • På Ortopedisk akuttpoliklinikk (OAP) på Nordbyhagen henvises andre ledsagere enn de nevnt over til å vente utenfor for å overholde smittevernreglene på grunn av størrelsen på venteareal.
 • Ledsagere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 kan ikke følge med pasienten.​ 
  Se mer informasjon på FHI.no.

Egne vurderinger for besøk til pasienter med covid-19

Besøk til covid-19-pasienter må planlegges nøye, i tråd med avdelingenes praksis i koronaperioden. Planleggingen inkluderer forsvarlig bruk av smittevernutstyr. 

Besøkskontrollen avvikles

Fra fredag kveld 3. september vil det ikke lenger være besøkskontroll ved Akershus universitetssykehus. Dagens besøksrestriksjoner gjelder fremdeles og besøk skal fortsatt avtales på forhånd.

Når besøkskontrollen avvikles vil besøkende ved Ahus møte plakater med informasjon om dagens besøksregler, og en roll-up som ber deg som besøkende svare på to spørsmål:

 • Har du symptomer på covid-19 som hoste, feber eller tung pust?
 •  Er du i karantene?

Om svaret er nei på spørsmålene kan du gå til din timeavtale eller avtalte besøk. Er svaret ja på ett av disse spørsmålene kan du ikke gå inn i sykehuset. Er du i tvil kan du kontakte nærmeste ekspedisjon eller sentralbordet på telefon 67 96 00 00.


 

Besøksinformasjon - informasjon på flere språk / Vistor restrictions - translated information


Besøksinformasjon på flere språk


 

​Vaksinering med dose tre?

​Her er nyttig informasjon om hvem som nå tilbys en dose tre av koronavaksinen:

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar - FHI 

Tilbyr 3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt - FHI​

 

Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19 (legeforeningen.no)​​

​​

Informasjon til deg som har time på sykehuset

Av hensyn til pasienter i behandlingsforløp og på ventelister er det fortsatt viktig at alle som kalles inn møter til timen. Dersom tiden ikke passer, ta kontakt med avdelingen for å gi beskjed, så andre som venter kan benytte timen. Der det er mulig vil Ahus tilby konsultasjon via video eller telefon.

Pasienter med timeavtale til poliklinikk eller dagkirurgi med behov for ledsager kan ha med én pårørende inn på sykehuset.

Er du usikker på om du kan møte til timen?

Dersom du  hoster, har tung pust, rennende nese, tap av lukt/smak, feber, sår hals eller diaré/magesmerter med ukjent årsak må du kontakte fastlegen din for videre oppfølging.

Er du innkalt til time og merker slike symptomer eller har vært i nærkontakt med koronasmitte er det viktig at du kontakter Ahus på forhånd på telefon 67 96 00 00, eller avdelingen der du skal møte (se innkallingsbrev) for å få vurdert om du bør møte til timen. Har du reist i utlandet i løpet av de siste ti dager, må du også ta kontakt før du møter til timen. Dette gjelder reiser til alle land.

Før du kommer inn på sykehuset eller behandlingsstedet

For å unngå at noen tar med seg smitte inn i sykehuset kan alle pasienter, og eventuelt følge, bli kontaktet på telefon eller fysisk når du kommer til sykehuset i forkant av timen din, med noen kontrollspørsmål knyttet til kontakt med korona-viruset og eventuelle symptom på sykdom. Du vil også bli spurt om du har vært i utlandet de siste ti dager.

 • Dersom du svarer nei på alle spørsmål går timen som planlagt.
 • Dersom du svarer ja på et eller flere av spørsmålene, vil ansvarlig behandler vurdere risikoen for smitte opp mot nytten du vil ha av å få gjennomført behandlingen.
 • Dersom vi vurderer at det ikke er forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen ved fysisk oppmøte, kan konsultasjonen bli utsatt eller gjennomført via telefon eller video der det er mulig. 

Besøkskontrollen avvikles

Fra fredag kveld 3. september vil det ikke lenger være besøkskontroll ved Akershus universitetssykehus. 
Når besøkskontrollen avvikles vil besøkende ved Ahus møte plakater med informasjon om dagens besøksregler, og en roll-up som ber deg som besøkende svare på to spørsmål:

 • Har du symptomer på covid-19 som hoste, feber eller tung pust?
 • Er du i karantene?

 
Om svaret er nei på spørsmålene kan du gå til din timeavtale eller avtalte besøk. Er svaret ja på ett av disse spørsmålene kan du ikke gå inn i sykehuset. Er du i tvil kan du kontakte nærmeste ekspedisjon eller sentralbordet på telefon 67 96 00 00.

 
Er timen din utsatt?

Dersom timen blir utsatt vil du få beskjed om det per telefon eller brev. Dersom du er urolig eller opplever forverring i din tilstand mens du venter på ny time er det viktig at du tar kontakt med avdelingen du skal møte (se kontaktinformasjon i innkallingsbrev eller på ahus.no).

Videokonsultasjon

Vi tilbyr videokonsultasjon ved enkelte avdelinger. Fremover vil flere og flere avdelinger ta i bruk løsningen, der fysisk oppmøte ikke er nødvendig eller mulig.

Les mer om videokonsultasjon

Munnbind

Dersom avstand kan opprettholdes er det ikke obligatorisk å bruke munnbind i fellesområdene ved Ahus. Det innebærer at dersom det i fellesare​aler og venterom ikke er mulig å holde avstand i tråd med generelle anbefalinger bør munnbind benyttes. Samtidig minner vi om at bruk av munnbind krever at munnbindet benyttes korrekt, tas av på korrekt måte, og at håndhygiene utføres etter all berøring med munnbindet. Brukte munnbind kan inneholde virus og skal kastes rett i søpla med en gang de tas av.

Se informasjon om korrekt bruk av munnbind (PDF)

Informasjon til gravide og fødende

Klikk her for informasjon til fødende ved Ahus

Informasjon til blodgivere

​Les informasjonen fra Blodbanken på deres sider:

​Gi blod under dagens koronasituasjon

Informasjon til deg med multippe​l sklerose (MS)

Multippel sklerose gir i seg selv ikke økt risiko for å få covid-19, eller for å bli alvorlig syk dersom man blir smittet. Som for andre grupper av befolkningen vil risikoen for alvorlig forløp øke dersom man har betydelig funksjonsnedsettelse eller har andre alvorlige sykdommer. Eldre blir oftere alvorlig syke enn yngre.

De fleste MS-medisiner ser ikke ut til å påvirke risikoen for å bli smittet av koronavirus, eller for å bli alvorlig syk dersom man skulle bli smittet. Unntak fra dette ser ut til å være behandling med rituksimab og ocrevus, som kan medføre noe økt risiko for alvorlig forløp. Risikoen er imidlertid moderat. Vi har så langt ikke sett alvorlig forløp av covid-19 blant de 300 MS-pasienter som behandles med disse medikamentene ved Ahus eller drøyt 500 som behandles ved Haukeland, og det er ikke registrert noen dødsfall av covid-19 blant de nær 2000 som behandles med rituksimab og ocrevus på landsbasis.

Koronavaksinasjon til personer med multippel sklerose (MS​)

De fleste pasienter med MS vil ha god effekt av vaksine mot covid-19 og andre vaksiner. Dette gjelder også pasienter som behandles med aubagio, tecfidera, tysabri, copaxone, copemyl, rebif, betaferon, plegridy og mavenclad.

Det er imidlertid vist at MS-pasienter som behandles med rituksimab, ocrevus, gilenya og zeposia ofte danner lite antistoffer etter vaksinasjon. Andre deler av immunsystemet, såkalte T-celler, ser ut til å respondere bra på vaksinen selv om man bruker disse medisinene. Det er derfor sannsynlig at de fleste pasienter som behandles med rituksimab, ocrevus, gilenya og zeposia har noe redusert effekt av vaksinen.

Folkehelseinstituttet har derfor bestemt at pasienter som behandles med rituksimab, ocrevus, gilenya, cellcept og zeposia skal få tilbud om en tredje vaksinedose. I tillegg kommer de som har mottatt stamcelletransplantasjon de siste 2 årene.

Vi vet i dag relativt lite om effekten av en tredje vaksinedose, men det er sannsynlig at man vil bli noe bedre beskyttet mot covid-19, og at bivirkningene ikke er mer alvorlige enn etter andre dose.

Pasienter som bruker rituksimab, ocrevus, gilenya og zeposia, eller har gjennomgått stamcelletransplantasjon siste to år, og som ønsker en tredje vaksinedose, kan selv kontakte vaksinasjonskontor i sin kommune. Man må legge fram dokumentasjon på at man bruker disse medisinene. Dette kan være tabletteske eller resept for gilenya/zeposia. De som behandles med rituksimab eller ocrevus ved Ahus vil enklest skaffe dokumentasjon på dette ved å logge inn på sin journal via HelseNorge.​

Pasientjournal - helsenorge.no​​
Pasienter som av forskjellige årsaker ikke er brukere av HelseNorge kan sende inn  skjema og be om å få utlevert siste polikliniske notat fra Nevrologisk poliklinikk. Skjema kan sendes per post (adressen står nederst i skjema) eller e-post til postmottak@ahus.no .

For alle som behandles med gilenya og zeposia og de fleste som behandles med rituksimab eller ocrevus, kan vaksinen settes når som helst. Dersom du får tilbud om vaksinasjon mindre enn to uker før eller etter planlagt behandling med rituksimab eller ocrevus, kan det være aktuelt å utsette behandlingen. Ta da kontakt med MS-sykepleier.

Informasjon til nyretransplanterte og deg med nyresykdom

Disse informasjonsvideoene gir informasjon om Covid-19 for deg som er nyretransplantert eller har nyresykdom. Filmene er laget av Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i samarbeid med nyreavdelingen på Akershus universitetssykehus, og finansiert med midler fra Stiftelsen Dam.

Filmene finnes også på engelsk:

​Informasjon til dialysepasienter og transplanterte om ​​koronavaksine

Nye studier viser at mange transplanterte har dårlig respons på koronavirusvaksine. Denne informasjonen fra Nyreavdelingen vil svare på noen av spørsmålene du måtte ha. 
Les mer her

Barn som pårørende

Vi vet at det å ha foreldre eller søsken som er syke, skadde eller rusavhengige kan være en stor påkjenning for barn. I tillegg kan det være en påkjenning for den syke å ikke kunne ha kontakt med barn eller søsken mens de selv er lagt inn hos oss.

Les mer

BiPAP eller hjemmerespirator (langtidsmekanisk ventilasjon - LTMV)

Klikk her for informasjon (helse-bergen.no)

Psykisk helsevern og rusbehandling

Divisjon psykisk helsevern er i stor grad i normal drift med polikliniske konsultasjoner på poliklinikkene. Vi tilbyr konsultasjoner og møter over telefon eller videokonsultasjon ved behov, der det er naturlig og mulig. Vi følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder ved sykehuset, slik at det er trygt å komme til poliklinisk konsultasjon. Det ordinære tilbudet er også opprettholdt på døgnenhetene, men med noen mindre tilpasninger med hensyn til smittevern. Alle pasienter og pårørende blir informert om gjeldende smitteverntiltak, og er velkommen til å ta kontakt med sitt behandlingssted ved ytterligere spørsmål.

Rehabilitering etter covid-19-sykdom - brosjyre

Akutt covid-19 varer som regel ikke lenger enn fire uker, men det er ikke helt uvanlig at symptomene vedvarer i 12 uker. For disse pasientene kan det være nødvendig med gradvis økende aktivitet og egeninnsats for å komme seg på bena igjen, eventuelt gjennom et rehabiliteringstilbud i kommunen de bor i eller på et rehabiliterings institusjon. 

Rehabilitering etter covid-19-sykdom

Brosjyren er også oversatt til en rekke språk, se lenken under.

Rehabilitering etter covid-19-sykdom - oversatt brosjyre

Nyttig informasjon, lenker, spørsmål og svar om koronavirus

Spørsmål og svar om koronavirus (helsenorge.no)Råd om korona for barn og gravide (helsenorge.no)Risikogrupper (helsenorge.no)Råd om ramadan og helse (helsenorge.no) Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper (fhi.no)

Folkehelseinstituttets råd til personer som er i hjemmekarantene (fhi.no)

Spørsmål og svar om koronavirus - informasjonsark på ulike språk (fhi.no)

Folkehelseinstituttets råd til personer som isoleres i hjemmet ved påvist koronasmitte (fhi.no)

Bydelsmødrenes hjelpelinje på 24 språk (bydelsmor.no)


 

Oversatt informasjon om koronavirus 

Folkehelseinstituttet har lagt ut flere videoer om koronaviruset på Youtube. Blant annet ligger det informasjon på tegnspråk, tigrinja, urdu og somalisk:


Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk (fhi.no)
Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk (fhi.no)
Brosjyre om litt, mye eller helt avstand på ulike språk (fhi.no)
Informasjon til deg som har tatt koronatest - informasjonsark på ulike språk
Informasjon om koronaviruset på flere språk (oslo.kommune.no)

 

Informasjon til ansatte og helsepersonell

Ansatte som mistenker å være smittet

Oppdaterte råd på FHI.no

Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme og avtale testing. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Hold deg hjemme til du har mottatt negativt prøvesvar.

Testing av ansatt helsepersonell på diagnosestasjonen ved Ahus

Dersom du får akutt luftveisinfeksjon får du som ansatt ved Akershus universitetssykehus (Ahus) tilbud om testing ved Ahus diagnosestasjon på Nordbyhagen og Kongsvinger. Ring callsenter for ansatte på telefon 67 96 58 70, for å avtale testing, eller send e-post til: fellesmail.diagnosestasjon@ahus.no.

Husk å skrive sted for test Kongsvinger/Norbyhagen, navn slik det er oppført i Dips, fødselsdag og telefonnummer.

 
Ved ønske om testing samme dag må man ringe eller sende e-post før kl. 13.15 i ukedagene og før til kl. 11.30 i helgene og røde dager. Ved senere henvendelse får du time dagen etter. Du får din timeavtale muntlig når du ringer. Dersom du har sendt e-post får du timeavtale som på e-post. Bestiller du test senere på dagen eller en annen dag vil få påminnelse på sms.

På Kongsvinger blir du kontaktet per telefon eller sms for å avtale test, det er ikke mulighet for dropin. 
Ansatte som er i karantene, skal ikke komme på jobb.

Covid-19-analysen kjøres hele døgnet og prøvesvar legges ut på Helsenorge.no så fort svaret foreligger. Vanlig analysetid etter at prøven er mottatt på laboratoriet er cirka 6 timer.

 

Indikasjoner for testing ved diagnosestasjonen

 • Ansatte med akutte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19
 • Testing av ansatte på cirka dag 3 og 7 i smittekarantene
 • Testing av ansatte som kommer fra land med karanteneplikt
 • Testing av ansatte inkludert i en smitteoppsporing, både definerte nærkontakter (se punkt om ønsket testing cirka dag 3 og 7) og tette kontakter som ikke fyller nærkontaktkriteriene

Smittekarantene


Smittekarantene: personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

 

Smittekarantene  gjelder ikke for personer som:

a. er fullvaksinert mot SARS-CoV-2
b. har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato
c. har fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen. Ved smittekarantene må likevel vedkommende testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten

Unntak fra karantenebestemmelsene

I noen tilfeller vil liv og helse kunne settes på spill dersom for mange ansatte er borte fra jobb. I slike nødstilfeller kan man måtte avvike fra karantenebestemmelsene. Leder gjennomgår vurderingen for smitterisiko og nødvendige smitteverntiltak med den ansatte.

Ansatte som er husstandsmedlemmer til covid-positive

Folkehelseinstituttet sier nå at fullvaksinert helsepersonell som bor i samme husstand som covid-19 positive kan gå på jobb dersom de ikke har luftveissymptomer, men anbefaler at de jobber med munnbind ved nærkontakt med pasienter og kolleger. Det skal brukes munnbind i fem dager etter siste eksponering. Det er ikke behov for testing med mindre man utvikler symptomer.

Fullvaksinerte ansatte:

Kan gå på jobb så lenge de ikke har symptomer, og bør da bruke munnbind under nærkontakt med pasienter og ansatte frem til 5 dager etter siste eksponering

Delvaksinerte ansatte:

Kan være på arbeid men må testes dag 3 og 7 etter første eksponering og benytte munnbind under nærkontakt med pasienter og ansatte frem til 5 dager etter siste eksponering

Uvaksinerte ansatte:

Karantene til negativt svar foreligger på test dag 7 


 

Ansatte i helsetjenesten bør alltid testes ved symptomer forenlig med covid-19

Reiseråd

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende, og før en eventuell utenlandsreise er det viktig at du setter deg inn i gjeldende regler. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ansatte i Helse Sør-Øst .

Se oppdatert informasjon på regjeringens nettsider:https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821 

Se oppdatert kart fra FHI med status for de ulike landene:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

Felles anbefalinger for sykehusansatte i de fire helseregionene:

 

På bakgrunn av myndighetenes veiledning til de nye reiserådene har ledelsen i foretaksgruppene blitt enige om følgende anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:

1. Vi slutter oss til de gjeldende anbefalingene fra helsemyndighetene.

2. All reiseaktivitet til land/områder som er unntatt karanteneplikt, skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.

3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.

4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjør for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.

5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.

6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.

7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.


Informasjon til media

Oppdateringer om koronasituasjonen på Akershus universitetssykehus

Oppdatert 23.09.2021

Antall innlagte pasienter med Covid-19: 15

Innlagt på Nordbyhagen: 14 | Innlagt på Kongsvinger sykehus: 1

 • Herav pasienter som ligger på intensiv: 4
 • Herav pasienter som får respiratorbehandling: 2

Antall døde pasienter med Covid-19: 72


Antall Covid-19-pasienter utskrevet: 1213 (sist oppdatert 1.07.2021)


 

Koronaprøver: Sist oppdatert i uke 36

Tallene gjelder prøvesvar fra alle koronaprøver som er utført ved Ahus, for alle rekvirenter (interne og eksterne):

Totalt mottok laboratoriet 22097 prøver, og 1485 av disse var positive (6,7 %). 98,7 % av prøvene var fra primærhelsetjenesten, og 37,6 % var tatt av personer under 18 år. Utstrakt bruk av antigenhurtigtester i august og september øker positivandelen fordi disse testene skal bekreftes med PCR, men de negative antigenhurtigtestene ikke registreres i nevneren. 


 

Forklaring til figurene: Grå søyler viser antall prøver som er analysert, og relateres til venstre y-akse. Linjene viser andel positive prøver, og relateres til høyre y-akse.

Prøvesvar vil normalt foreligge i løpet av det første døgnet etter at prøven er ankommet vårt laboratorium, men det kan også forekomme at store prøvemengder og andre uforutsette hendelser kan gjøre svartiden lengre. Merk at transporttiden for prøven kommer i tillegg.

Avlyste og utsatte avtaler

Pågangen av Covid-19-pasienter har ført til omstillinger for store deler av virksomheten ved Akershus universitetssykehus. Under vises antall planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler som er avlyst eller utsatt som følge av koronasituasjonen.

Sist oppdatert: 29. juni 2020

Antall utsettelser

Akershus universitetssykehus har 29. juni korrigert uttrekket etter mal fra Helse Sør-Øst og derfor er det en økning i antall utsettelser.

27 451 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er per 29. juni avlyst eller utsatt på Ahus som følge av koronasituasjonen. 5222 er utsatt av pasienten selv og eller av medisinsk årsak. Det gjøres en individuell vurdering av spesialist i forkant av hver utsettelse for å sikre medisinsk forsvarlighet.

Utsatte eller avlyste operasjoner og andre ikke polikliniske avtaler
  Koronavirus-pasient isolert eller i karantene Sykehuset utsetter helsehjelp Sum
Somatikk 4304 16392 20820
Psykisk helse   918   5690   6631
SUM Ahus 5222 22083 27451
Dagkirurgi         806
Heldøgn somatikk         703
Heldøgn psykisk helse           50

703 kontakter heldøgn i somatikk er utsatt eller avlyst som følge av koronasituasjonen. Dette omfatter også avtaler fremover i tid. Tallet inkluderer operasjoner, men også andre årsaker til innleggelser. 774 dagkirurgiske inngrep (kontakter) er i tillegg utsatt.

Utsatte eller avlyste polikliniske konsultasjoner eller inngrep

24 000 polikliniske kontakter er avlyst eller utsatt. Noen pasienter har flere kontakter knyttet til samme henvisning (seriekonsultasjoner) som blir utsatt. Dette betyr at det ikke er et likt tall mellom utsatte kontakter og unike pasienter.

Dagkirurgiske inngrep fra uke 6-26  

Aktivitet poliklinikk og bruk av telefon/video konsultasjon per uke

Aktivitet poliklinikk og bruk av telefonvideo konsultasjon pr uke (Uke 15)


Fra og med uke 25 er det ferieavvikling, bruk av telefon og video reduseres gradvis men er fortsatt 90% høyere enn før uke 8.

Fordeling av type inngrep og konsultasjon per klinikk eller divisjon.

Fordeling utsatte/avlyste konsultasjon

Pressebilder

Her legger vi ut bilder fra Akershus universitetssykehus som kan brukes av pressen

Beredskap og beredskapsnivåer 

Beredskap på Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus (Ahus) er fra 25. mai 2021 ikke i beredskap, etter at pasientpågangen og belastningen på sykehuset har gått jevnt nedover. Covid-tiltak videreføres i tråd med planverket.

Ahus var i gul beredskap fra 12. mars til 16. april 2020 knyttet til covid-situasjonen, og i grønn beredskap fra 16. april til 11. juni 2020. Etter det var sykehuset i tilnærmet normal drift, med noen forsterkede funksjoner i akuttmottaket, intensiv og noen sengeområder, før det etter ny pågang av covid-19-pasienter gikk i gul beredskap 2. mars 2021.
 5. mai 2021 gikk Ahus ned fra gul til grønn beredskap, og fra 25. mai 2021 er sykehuset ikke lenger i beredskap.

Siden covid-pågangen kom i mars 2020 har Ahus utviklet trinnvise planer for å bygge opp kapasiteten for å håndtere mulig økt tilstrømning av covid-19-pasienter. Gul, grønn eller rød beredskap vil igjen innføres hvis sykehusledelsen i samråd med beredskapsledelsen og smittevern mener at Ahus er i en situasjon med behov for ytterligere virkemidler, eller ekstra raske avklaringer og avgjørelser.

Beredskapsnivåer

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres ved behov og enkelt funksjoner kan forsterkes.

Gul beredskap

Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

Rød beredskap

Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.
Koronarelaterte nyhetssaker

Fant du det du lette etter?