Ansatte med smittevernutstyr

Koronavirus

På denne siden finner du informasjon om koronaviruset for pasienter, pårørende, ansatte og andre som er i kontakt med Ahus. Siden er under oppdatering.


​Akershus universitetssykehus følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Dersom du der ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Korona-informasjon i din kommune Information in E​nglish

Informasjon til pasienter og besøkende

​Informasjon til pårørende om besøk

Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjelder følgende besøksrestriksjoner:

​Besøk i sengeavdelinger:

 • Alle besøk må avtales med avdelingen i forkant og skje i de tidspunkt som avdelingene har satt opp for besøk. Dette får du informasjon om i kontakt med avdelingen. ​
 • Innlagte pasienter kan ha besøk av inntil tre av besøkende om gangen. Disse kan være forskjellige personer gjennom oppholdet. 
 • Vi oppfordrer til å utsette besøk for pasienter som venter på prøvesvar på covid-19-smitte.
 • Dersom du har symptomer på covid-19 bør du ikke komme til sykehuset. Vi kan gjøres unntak i spesielle tilfeller, som ved svært alvorlig sykdom eller fødsel. Avtal med avdelingen på forhånd hvilke forholdsregler som skal tas.
 • Dersom noen i din husstand har covid-19, bør du ta en selvtest. Dersom testen er negativ, kan du komme på besøk.
 • Når smittepresset er svært høyt: Ta gjerne en covid-19 selvtest før du kommer på besøk i sykehus, for å beskytte den du skal besøke.
 • Ved Kongsvinger sykehus ​gjelder følgende besøkstider: hverdager 14.00 - 15.00 og 18.00 - 19.00, helg/helligdager fra 14.00 - 15.00.

NB: Enkelte avdelinger kan avvike fra retningslinjene over, av hensyn til drift og smittvern. ​Se retningslinjer for Akutt24 under:

Besøk til Akutt24

 • Besøk skal avtales med din ansvarlige sykepleier.
 • Besøkstid er mellom kl 18-19.
 • Pasienter på Akutt24 kan kun ha besøk av én pårørende per dag.
 • ​Besøkende skal kun oppholde seg på pasientrom dersom du ikke har fått beskjed om noe annet.
 • Du kan være på besøk i 30 minutter dersom ikke annet er avtalt med sykepleier.
 • ​Dersom du har symptomer på covid-19 bør du ikke komme til sykehuset. Vi kan gjøre unntak i spesielle tilfeller, som ved svært alvorlig sykdom. Avtal med avdelingen på forhånd hvilke forholdsregler som skal tas.
 • Dersom noen i din husstand har covid-19 bør du ta en selvtest. Dersom testen er negativ, kan du komme på besøk.
 • Når smittepresset er svært høyt: Ta gjerne en covid-19 selvtest før du kommer på besøk i sykehus, for å beskytte den du skal besøke.
 • Takk for forståelsen!

Ledsager:

 • ​​Pasienter til poliklinikk, dagbehandling eller dagkirurgi med behov for ledsager kan ha med en pårørende inn til sykehuset. 

 • Se mer informasjon på FHI.no.

​Egne vurderinger for besøk til pasienter med covid-19

Besøk til covid-19-pasienter må planlegges nøye, i tråd med avdelingenes praksis i koronaperioden. Planleggingen inkluderer forsvarlig bruk av smittevernutstyr. 

Oversatt besøksinformasjon - translated information regarding visitation


Besøksinformasjon på flere språk
​​​​

Informa​​​sjon til deg som har time på sykehuset

Av hensyn til pasienter i behandlingsforløp og på ventelister er det fortsatt viktig at alle som kalles inn møter til timen. Dersom tiden ikke passer, ta kontakt med avdelingen for å gi beskjed, så andre som venter kan benytte timen. Der det er mulig vil Ahus tilby konsultasjon via video eller telefon.

Pasienter med timeavtale til poliklinikk eller dagkirurgi med behov for ledsager kan ha med én pårørende inn på sykehuset.

Har du symptomer eller påvist covid-19?

Hvis du har symptomer på covid-19, ta en test. Hvis testen er negativ og du er i form til det, kan du komme til timen. Hvis du ikke har mulighet til å ta test før timen, eller hvis testen er positiv, så ring avdelingen du skal til før du kommer.

Hvis du har fått påvist covid-19 siste fire dager; ring til avdelingen der du har time. I de fleste tilfeller vil du da få en ny time, dersom undersøkelse eller behandling kan utsettes noen dager. Hvis gjennomføring av timen er nødvendig, vil du få instruks om hvilke forholdsregler som må tas.​

Er timen din utsatt?

Dersom timen blir utsatt vil du få beskjed om det per telefon eller brev. Dersom du er urolig eller opplever forverring i din tilstand mens du venter på ny time er det viktig at du tar kontakt med avdelingen du skal møte (se kontaktinformasjon i innkallingsbrev eller på ahus.no).

Videokonsultasjon

Vi tilbyr videokonsultasjon ved enkelte avdelinger når fysisk oppmøte ikke er nødvendig eller mulig.

Les mer om videokonsultasjon

Munnbind

Alle besøkende, polikliniske pasienter og dagpasienter skal benytte munnbind under opphold på våre behandlingssteder når avstand ikke kan opprettholdes.

Samtidig minner vi om at bruk av munnbind krever at munnbindet benyttes korrekt, tas av på korrekt måte, og at håndhygiene utføres etter all berøring med munnbindet. Brukte munnbind kan inneholde virus og skal kastes rett i søpla med en gang de tas av.

Se informasjon om korrekt bruk av munnbind (PDF)

Informasjon til gravide og fødende

Klikk her for informasjon til fødende ved Ahus

Informasjon til blodgivere

​Les informasjonen fra Blodbanken på deres sider:

​Gi blod under dagens koronasituasjon

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

Regjeringen har følgende råd til deg som enten er i risikogruppen og/eller er uvaksinert 

​Nasjonale råd og anbefalinger (regjeringen.no)

Fagmiljøene ved Ahus har følgende informasjon til MS- og nyresyke:​

​​Informasjon til deg med multippel sklerose(MS)

Informasjon til nyretransplanterte og deg med nyresykdom

Barn som pårørende

Vi vet at det å ha foreldre eller søsken som er syke, skadde eller rusavhengige kan være en stor påkjenning for barn. I tillegg kan det være en påkjenning for den syke å ikke kunne ha kontakt med barn eller søsken mens de selv er lagt inn hos oss.

Les mer om barn som pårørende

BiPAP eller hjemmerespirator (langtidsmekanisk ventilasjon - LTMV)

Klikk her for informasjon (helse-bergen.no)

Psykisk helsevern og rusbehandling

Divisjon psykisk helsevern er i stor grad i normal drift med polikliniske konsultasjoner på poliklinikkene. Vi tilbyr konsultasjoner og møter over telefon eller videokonsultasjon ved behov, der det er naturlig og mulig. 

Vi følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder ved sykehuset, slik at det er trygt å komme til poliklinisk konsultasjon. Det ordinære tilbudet er også opprettholdt på døgnenhetene, men med noen mindre tilpasninger med hensyn til smittevern. 

Alle pasienter og pårørende blir informert om gjeldende smitteverntiltak, og er velkommen til å ta kontakt med sitt behandlingssted ved ytterligere spørsmål.

Rehabilitering etter covid-19-sykdom - brosjyre

Akutt covid-19 varer som regel ikke lenger enn fire uker, men det er ikke helt uvanlig at symptomene vedvarer i 12 uker. For disse pasientene kan det være nødvendig med gradvis økende aktivitet og egeninnsats for å komme seg på bena igjen, eventuelt gjennom et rehabiliteringstilbud i kommunen de bor i eller på et rehabiliterings institusjon. 

Rehabilitering etter covid-19-sykdom
Brosjyren er også oversatt til en rekke språk, se lenken under.

Rehabilitering etter covid-19-sykdom - oversatt brosjyre

Nyttig informasjon, lenker, spørsmål og svar om koronavirus

Oversatt informasjon om koronavirus 

Folkehelseinstituttet har lagt ut flere videoer om koronaviruset på Youtube. Blant annet ligger det informasjon på tegnspråk, tigrinja, urdu og somalisk:

Informasjon til media

Oppdatering om koronasituasjonen på Akershus universitetssykehus

Antall inneliggende pasienter med andre luftveisvirus t.o.m. 19. april:
Antall inneliggende pasienter med laboratoriepåvist luftveisvirus, utenom covid-19.
Graf som viser utvikling fra få tilfeller 01.07.2021 og en jevn økning frem til i dag, 07.04.22

Koronaprøver: Rapport for uke 11 og 12
Tallene gjelder prøvesvar fra alle koronaprøver som er utført ved Ahus, for alle rekvirenter (interne og eksterne):

Totalt mottok laboratoriet 2101 prøver, og 899 av disse var positive (42,8 %). 73,3 % av prøvene var fra primærhelsetjenesten, og 12,1 % var tatt av personer under 18 år.
Graf som viser en tydelig synkende utvikling i antall tilfeller av korona

Uke 14 og 15

Forklaring til figurene: Grå søyler viser antall prøver som er analysert, og relateres til venstre y-akse. Linjene viser andel positive prøver, og relateres til høyre y-akse.

Prøvesvartid

04.02.22: For tiden er forventet svartid for SARS-CoV-2 PCR fra primærhelsetjenesten inntil tre døgn etter at prøven er mottatt på laboratoriet.

Prøver som etter legevurdering anses som hasteprøver må markeres på samme måte som utbruddsprøver for å bli prioritert for analyse fremfor ordinære prøver. Selve prøveglasset merkes med markeringstusj (se bilde under). Det er viktig at du unngår å tusje over barkoden.

Bilde av en strekkode med en rosa tusjstrek ved siden av

Pressebilder

Her har vi lagt ut bilder fra Akershus universitetssykehus som pressen kan bruke


 

INFORMASJON TIL ANSATTE OG HELSEPERSONELL

Ansatte som mistenker å være smittet

Oppdaterte råd på FHI.no

Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, er det anbefalt at du tester deg.

Testing av ansatt helsepersonell på diagnosestasjonen ved Ahus

Diagnosestasjonene for ansatte avvikles fra 1. mars. 

Dersom du mener å ha behov for covid-19-PCR-test kan du oppsøle teststasjon i egen kommune, eller fastlegen. Ellers benyttes selvtest. FHI anbefaler at helsearbeidere med pasientkontakt kan få selvtest av arbeidsgiver.

Ansatte som er nærkontakt eller husstandsmedlemmer til covid-positive

Flytskjema under viser gjeldende retningslinjer for karantene og testing ved eksponering av covid-19. Klikk på bildet for større versjon.


Oppdatert: 02.02.2022

Testing, karantene og isolasjon - helsenorge.no

Reiseråd

Her finner du smittevernråd for reiser til utlandet og hvilke regler som gjelder ved innreise til Norge under covid-19.

Koronarelaterte nyhetssaker

BEREDSKAP OG BEREDSKAPSNIVÅER

Beredskap på Akershus universitetssykehus

På bakgrunn av økende smittetall og høyt trykk på øyeblikkelig hjelp også fra andre pasientgrupper er Akershus universitetssykehus i grønn beredskap fra torsdag 16. desember.

Ahus var i gul beredskap fra 12. mars til 16. april 2020 knyttet til covid-situasjonen, og i grønn beredskap fra 16. april til 11. juni 2020. Etter det var sykehuset i tilnærmet normal drift, med noen forsterkede funksjoner i akuttmottaket, intensiv og noen sengeområder, før det etter ny pågang av covid-19-pasienter gikk i gul beredskap 2. mars 2021. 5. mai 2021 gikk Ahus ned fra gul til grønn beredskap, og fra 25. mai 2021 var sykehuset ikke lenger i beredskap. Fra 16. desember 2021 gikk Ahus igjen i grønn beredskap. 

Siden covid-pågangen kom i mars 2020 har Ahus utviklet trinnvise planer for å bygge opp kapasiteten for å håndtere mulig økt tilstrømning av covid-19-pasienter. Gul, grønn eller rød beredskap vil igjen innføres hvis sykehusledelsen i samråd med beredskapsledelsen og smittevern mener at Ahus er i en situasjon med behov for ytterligere virkemidler, eller ekstra raske avklaringer og avgjørelser.

Beredskapsnivåer

 • Grønn beredskap - beredskapsledelse etableres ved behov og enkelt funksjoner kan forsterkes.
 • Gul beredskap - beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.
 • Rød beredskap - beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.Fant du det du lette etter?