Korona-informasjon i din kommune

På denne siden har vi samlet informasjon fra kommunene i vårt opptaksområde. Gå inn på nettsiden til kommunen din for å få oppdatert informasjon.

Alle kommunene har egne informasjonssider om koronaviruset. Noen av kommunene har også egne informasjonsnumre til sin befolkning, disse står oppgitt i listen under. Legg merke til at noen av telefonnumrene kun skal brukes dersom du har grunn til å tro at du er smittet, på grunn av at de opplever stor pågang. Klikk deg inn på den enkelte kommunes nettside for mer informasjon.

Bydelene Grorud, Stovner og Alna i Oslo kommune

Telefon: 21 80 21 82

Det er stor trafikk på denne telefonen, og dersom man er syk og ikke oppfyller kritieriene, blir man bedt om å holde seg hjemme med liten kontakt med andre. Les mer på kommunens infoside:
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus-1/informasjon-om-korona-og-kommunens-tiltak 

Nedre Romerike

Aurskog – Høland

https://www.aurskog-holand.kommune.no/aktuelt/coronaviruset---smittevernberedskap-i-aurskog-holand-kommune

Lillestrøm

Telefon: 66 93 20 40.
https://www.lillestrom.kommune.no/Koronainformasjon-fra-lillestrom-kommune/ 

Lørenskog

Telefon: 66 93 20 40.
https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/informasjon-om-koronavirus.94660.aspx

Nittedal

Telefon: 66 93 20 40.
https://www.nittedal.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-coronavirus

Rælingen

Telefon: 66 93 20 40.
https://www.ralingen.kommune.no/viktig-informasjon-om-koronavirus.6280236-282834.html

ØVRE Romerike

Eidsvoll

Telefon 66 10 73 58 eller 66 10 73 59
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/helse-og-oppvekst/koronavirus

Nannestad

https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/koronavirus

Nes

E-post: covid19@nes-ak.kommune.no
https://www.nes-ak.kommune.no/aktuelt/koronavirus

Gjerdrum

Telefon: 941 77 903
https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/smittevernberedskap-i-gjerdrum

Hurdal

E-post: Korona.Hurdal@hurdal.kommune.no
https://www.hurdal.kommune.no/aktuelt/status-og-praktisk-informasjon-om-koronaviruset/

Ullensaker

https://www.ullensaker.kommune.no/aktuelt/siste-om-koronaviruset

Follo-regionen

Frogn

https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon

Nesodden

Telefon: 400 21 926
https://www.nesodden.kommune.no/kriseinformasjon-beredskap/informasjon-om-koronavirus

Nordre Follo

Hvis du mistenker smitte, ring: 33 20 09 93.
https://www.nordrefollo.kommune.no/koronavirus

Ås

Telefon: 64 96 20 60
https://www.as.kommune.no/koronavirus-informasjon-og-helsehjelp.6293551-125470.html

Enebakk

Smittevakttelefon: 940 18 300.
https://www.enebakk.kommune.no/koronavirus-loepende-informasjon.525019.no.html

Kongsvinger-regionen

Kongsvinger

https://www.kongsvinger.kommune.no/category20826.html

Nord-Odal

https://www.nord-odal.kommune.no/article48015-17179.html

Sør-Odal

Telefon: 40 40 54 10
https://www.sor-odal.kommune.no/article47864-21439.html

Eidskog

https://www.eidskog.kommune.no/nyheter/coronavirus-informasjon-rad-og-veiledning.16711.aspx

Grue

Dersom du bor i Solør og har mistanke om at du er smittet, ring korona-telefonen i Solør: 62 95 69 91 (08.30-16.00)
https://www.grue.kommune.no/article48042-21381.html

Fant du det du lette etter?