Pressebilder

Sykepleiere ikledd smittevernsutstyr går ut av pasientrom
Intensivsykepleiere forlater isolatrom. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde


Sykepleier tar på hansker

Sykpleier på covid 3-sengeområde. Foto: Anne Haga

Klikk her for høyoppløselig bilde


Sykepleier tar på munnbind

Sykepleier kler på seg smittevernsutstyr. Foto: Anne Haga

Klikk her for høyoppløselig bilde


Sykepleiere ikledd smittevernsutstyr på pasientrom

Sykepleiere inne på pasientrom. Foto: Anne Haga

Klikk her for høyoppløselig bilde

Intensiv
I et slikt rom i intensivseksjonen vil koronasmittede med behov for respirasjonsstøtte ligge. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bildeIntensivspl Solum

Intensivsykepleier Anne-Lise Solum i et av pasientrommene som vil brukes til koronasmittede pasienter med behov for respirasjonsstøtte. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bildeVibecke Sørensen
Seksjonsoverlege Vibecke Sørensen ved intensivavdelingen ber folk om å forholde seg til retningslinjene til helsemyndighetene. Intensivsykepleier Anne-Lise Solum til høyre. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde Intensiv
En anestesilege tar på seg smittevernutstyr. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde


 

Intensiv
Pasientene får respirasjonsstøtte i 10-12 dager i gjennomsnitt. I denne tiden er de under grundig overvåking. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde


 

Intensivsykepleier Anne-Lise Solum og seksjonsoverlege Vibecke Sørensen
Intensivsykepleier Anne-Lise Solum og seksjonsoverlege Vibecke Sørensen jobber med de dårligste koronapasientene. Veggen i enden av korridoren er ny, for å skille ut en egen "covid-avdeling". Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde

vaktskifte intensiv.jpg

Vaktskifte ved intensivseksjonen. Kort statusoppdatering og utdeling av øyebeskyttelse, før cirka 30 sykepleiere skal skifte til smittevernutstyr. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde


 Sykepleier smittevern.jpg

Sykepleier kledd i smittevernutstyr før hun går inn i et pasientrom. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde

Smittevernutstyr.jpg

Det er greit å ha navnet sitt skrevet på åndedrettsvernet når det skal brukes under hele vakten. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde

smittevernutstyr2.jpg

Omkledning til smittevernutstyr på intensivseksjonen før en vakt med kritisk syke koronapasienter. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde

intensiv smittevernpåkledning.jpg

Påkledning av smittevernutstyr i intensivseksjonen. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde

Akuttmottaket   

Seksjonsoverlege May-Liss Hatleskog, seksjonsleder Line Todal og sykepleier Kristine Fjellgaard foran ambulansehallen, som nå er området hvor akutt syke med og uten mistanke om koronasmitte skilles fra hverandre. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde


 

Koronadelen av Akuttmottaket


Seksjonsoverlege May-Liss Hatleskog og sykepleier Kristine Fjellgaard. Her i "koronadelen" av akuttmottaket er det på bare to dager bygget nye sluser der kritisk syke pasienter med mistanke om Covid-19 vil komme. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bildeKlikk her for høyoppløselig bilde

Analysemaskinen Roche er under installering på Ahus og vil bli tatt i bruk rett over påske. Maskinen vil øke kapasiteten betydelig per døgn, slik at personale fra dagens analyseplattform vil kunne omprioriteres til andre oppgaver. Foto: Andrea Kovanen SætenKlikk her for høyoppløselig bilde

Et møterom har blitt tatt i bruk midlertidlig for å få plass til maskinen. Foto: Andrea Kovanen SætenKlikk her for høyoppløselig bilde


Martin Nielsen, servicetekniker fra Roche, og Kariann Vangen Frøystein, avdelingsleder Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi. Foto: Andrea Kovanen Sæten

Klikk her forhøyoppløselig bilde

Øystein Mæland i sykehusmiljø

Øystein Mæland i sykehusmiljø. Foto: Ahus

Klikk her for høyoppløselig bilde

Øystein Mæland

Øystein Mæland. Foto: Ahus.

Klikk her for høyoppløselig bilde
Fant du det du lette etter?