HELSENORGE

Pressebilder

Sykepleiere ikledd smittevernsutstyr på pasientrom 

Sykepleiere inne på pasientrom. Foto: Anne Haga

Klikk her for høyoppløselig bilde

Intensiv
I et slikt rom i intensivseksjonen vil koronasmittede med behov for respirasjonsstøtte ligge. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bildeIntensivspl Solum

Intensivsykepleier Anne-Lise Solum i et av pasientrommene som vil brukes til koronasmittede pasienter med behov for respirasjonsstøtte. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde


vaktskifte intensiv.jpg

Vaktskifte ved intensivseksjonen. Kort statusoppdatering og utdeling av øyebeskyttelse, før cirka 30 sykepleiere skal skifte til smittevernutstyr. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde


 Sykepleier smittevern.jpg

Sykepleier Tonje Moflag på vei inn i et pasientrom. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde

Smittevernutstyr.jpg 

Mangelen på smittevernutstyr førte i en periode til at engangsutstyr måtte gjenbrukes. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde

smittevernutstyr2.jpg 

Omkledning til smittevernutstyr på intensivseksjonen før en vakt med kritisk syke koronapasienter. Foto: Anne Haga

Klikk for høyoppløselig bilde


Klikk her for høyoppløselig bilde

Analysemaskinen Roche ble anskaffet under koronapandemien. Maskinen økte kapasiteten betydelig per døgn, slik at personale kunne omprioriteres til andre oppgaver. Foto: Andrea Kovanen Sæten


Klikk her for høyoppløselig bilde


Martin Nielsen, servicetekniker fra Roche, og Kariann Vangen Frøystein, avdelingsleder Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi. Foto: Andrea Kovanen Sæten

Klikk her forhøyoppløselig bilde

Øystein Mæland i sykehusmiljø 

Øystein Mæland i sykehusmiljø. Foto: Ahus

Klikk her for høyoppløselig bilde

Øystein Mæland 

Øystein Mæland. Foto: Ahus.

Klikk her for høyoppløselig bilde
Fant du det du lette etter?