På grunn av Covid-19 er Møtepunktet stengt inntil videre.

Møtepunktet

Møtepunktet er en tjeneste der pasienter og pårørende skal få god informasjon og støtte fra en aktiv likepersontjeneste. Tjenesten skal være et supplement til den faglige oppfølgingen på sykehuset. Likepersoner snakker ut fra egen erfaring og kan gi de som henvender seg støtte til å mestre sykdom og utfordringer.

Kontoret, som er sentralt plassert i glassgata på sykehuset og har fått navnet Møtepunktet. Det skal være et tilbud til pasienter og pårørende drevet og bemannet av til sammen 40 personer i 15 ulike brukerorganisasjoner.

Brukerutvalget ved sykehuset tok initiativet våren 2014, og etter en lang prosess er vi endelig klare. Ungdomsrådet har også vært en viktig støttespiller i planleggingen og skal være tilstede i tiden fremover.

Møtepunktet skal være bemannet fra tirsdag til torsdag, og hensikten er at pasienter og pårørende skal få prate med og få god informasjon og støtte fra en aktiv likepersontjeneste.

Tjenesten skal være et supplement til den faglige oppfølgingen på sykehuset. Det skal gis mulighet for å knytte kontakt med aktuelle likepersoner som ut fra egen erfaring kan gi støtte til å mestre sykdom og skade.

Vi på sykehuset håper at dette kan bli et godt og trygt samlingspunkt for deg som pasient og pårørende.

Fant du det du lette etter?