Møt opp til timen din!

Akershus universitetssykehus (Ahus) trapper gradvis opp igjen mye av den den planlagte aktiviteten ved sykehuset på Nordbyhagen og ved Kongsvinger sykehus. Vi viderefører våre strenge rutiner for smittevern og fortsetter å følge nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet.

Målet legger nå til rette for å håndtere koronapandemien over tid, samtidig som vi skal gi andre pasienter nødvendig helsehjelp.

På grunn av koronavirus-epidemien ble mange av våre planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler avlyst eller utsatt fra 13. mars. Nå er tilstrømmingen av pasienter med covid-19 redusert og den planlagte aktiviteten ved behandlingssteder trappes gradvis opp igjen.

Av hensyn til pasienter i behandlingsforløp og på ventelister er det viktig at alle som kalles inn møter til timen. Dersom tiden for innkalling ikke passer er det viktig å ta kontakt med avdelingen for å gi beskjed, så andre som venter kan benytte timen. Der det er mulig vil Ahus tilby konsultasjon via video eller telefon.

Er du usikker på om du kan møte til timen? 

Dersom du har luftveissymptomer som hoste, feber eller tungpust må du kontakte fastlegen din for videre oppfølging. Er du innkalt til time og merker slike symptomer eller har vært i nærkontakt med koronasmitte er det viktig at du kontakter Ahus på forhånd på telefon 67 96 00 00, eller avdelingen der du skal møte (se innkallingsbrev) for å få vurdert om du bør møte til timen. 

Før du kommer inn på sykehuset eller behandlingsstedet

For å unngå at noen tar med seg smitte inn i sykehuset kan alle pasienter, og eventuelt følge, kan du bli kontaktet på telefon eller fysisk når du kommer til sykehuset i forkant av timen din, med noen kontrollspørsmål knyttet til kontakt med korona-viruset og eventuelle symptom på sykdom. Du vil også bli spurt om du har vært i utlandet de siste ti dager. Dette gjelder også land definert som "grønne".

  • Dersom du svarer nei på alle spørsmål går timen som planlagt.
  • Dersom du svarer ja på et eller flere av spørsmålene, vil ansvarlig behandler vurdere risikoen for smitte opp mot nytten du vil ha av å få gjennomført behandlingen.
  • Dersom vi vurderer at det ikke er forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen ved fysisk oppmøte, kan konsultasjonen bli utsatt eller gjennomført via telefon eller video der det er mulig. 

Er timen din utsatt?

Dersom timen blir utsatt vil du få beskjed om det, du blir kontaktet per telefon eller brev. Dersom du er urolig eller opplever forverring i tilstand mens du venter på ny time er det viktig at du tar kontakt med avdelingen du skal møte (se kontaktinformasjon i innkallingsbrev eller på ahus.no).

Konsultasjon per telefon eller video

Vi tilbyr videokonsultasjon ved enkelte avdelinger, der fysisk oppmøte ikke er nødvendig eller mulig.

Du kan lese mer om videokonsultasjonen vår her

Pandemien er ikke over

Slik situasjonen er nå, trapper vi opp igjen mye av den planlagte aktiviteten, men vil ennå ikke være i full drift. Korona-pandemien kan endre seg, noe som kan føre til at sykehuset må omprioritere. Derfor kan det komme endringer i planlagte timer på kort varsel.