HELSENORGE

Nasjonal digital opplæring i koronavaksinering

En nasjonal digital opplæring i koronavaksinering er nå tilgjengelig på Kompetansebroens nettsider. Opplæringen er utviklet av Kompetansebroen i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og filmopptakene er gjort på Ahus.

Opplæring injeksjon
Foto: Helsedirektoratet/FHI

​Opplæringsmaterialet gir påfyll og oppfriskning av teoretisk kunnskap om Covid-19, koronavaksiner, injeksjonsteknikk, anafylaksiberedskap og rutiner for rapportering i henhold til nasjonale anbefalinger og etablerte protokoller. 

Kurset består av fire moduler med en avsluttende kunnskapstest og ligger fritt tilgjengelig på Kompetansebroen. Opplæringen tar utgangspunkt i Comirnaty-vaksinene.

Viktige samarbeidspartnere i arbeidet har vært Bedriftshelsetjenesten ved Helen Bruus Green og SimAhus ved Akershus universitetssykehus HF, Norsk sykepleierforbund, VAR (Cappelen Damm), Statsforvalterne i Innlandet og Vestfold og Telemark, og en rekke kommuner som har testet ut kurset før lansering.

Klikk her for å komme til opplæringsressursen.