Næringsmidler fra seksjon for Behandlingshjelpemidler på Ahus

Seksjon for Behandlingshjelpemidler leverer næringsmidler på blå resept til hjemmeboende pasienter (inkludert beboere i omsorgsbolig).

Vi tilbyr:

  • Kostnadsfri levering hjem
  • Fast levering om ønskelig
  • Levering av annet utstyr/ forbruksmateriell samtidig med levering av næringsmidler
  • Produktnøytralitet – Vi tilbyr alle ernæringsprodukter som inngår i Helfo sin produkt- og prisliste
  • Rask levering – Bestilling kan gjøres inntil to dager før den aktuelle leveringsdag.

Bestilling kan gjøres pr. telefon eller på e-post.
   Telefon: 48 11 53 71
   Telefontid: Kl. 09.00-14.00
   e-post: bandasjist@ahus.no


Benedicte Høgvard, Medisinsk teknologi og e-helse