Nye papirrekvisisjoner for prøver til histologi og cytologi

I forbindelse med omlegging til nytt datasystem, er det utarbeidet nye papirrekvisisjoner for histologi og cytologi. Selv om vi ønsker størst andel rekvirering elektronisk, vil det fremdeles være behov for papirrekvisisjoner.

Dere kan allerede nå begynne å bruke disse. Fra 16. november 2020 ønsker vi at dere kun benytter disse, og at dere har kastet alt av gamle versjoner. Flere rekvisisjoner bestilles via www.ahus.no, eller i e-post til lab@ahus.no.

EPJ-leverandørene Hove, CGM, Infodoc og Pridoc har fått eksemplarer av rekvisisjonene og nye maler tilpasset rekvisisjonene skal være tilgjengelig i deres EPJ.

Begge rekvisisjoner har et unikt nummer. Rekvisisjonene må derfor ikke kopieres. Benytt original rekvisisjon og tilhørende etiketter for å merke prøvene.

For cytologirekvisisjonen skal pasientens navn og fødselsnummer påføres etikettene. Dette skal ligge i rekvisisjonsmalen i deres EPJ. Om ikke dette stemmer, vennligst ta kontakt med EPJ leverandør.

For histologi er det ikke nødvendig med navn og fødselsnummer på prøven, da etikettene som klistres til prøven har rekvisisjonens unike nummer. Men prøvene må fremdeles merkes med lokalisasjon, når det er flere prøver fra samme pasient. Dette skrives utenfor barkoden.
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten Elvsaas Rådgiver for primærhelsetjenesten 
lab@ahus.no, telefon 67969457