- Torun står som en bauta og beskytter pasienter, pårørende og oss ansatte

Torun Schjølberg ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er kåret til årets sykepleierleder i Akershus. Schjølberg er seksjonssykepleier i nevrologisk sengeområde. Gratulerer!

Årets sykepleierleder Akershus 2018
Torun Schjølberg ble kåret til årets sykepleierleder i Akershus. Her sammen administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus og leder av NSF Akershus Ragnhild Hegg.

Norsk sykepleierforbund (NSF) deler ut prisen til sykepleierledere som har utmerket seg, etter forslag og begrunnelser fra ansatte og ledere.

Årets sykepleierleder i Akershus, Torun Schjølberg, var overrasket og rørt over å bli tildelt prisen ved leder av NSF Akershus, Ragnhild Hegg.

Faglig kvalitet og hjertevarme

Utdrag fra begrunnelsen for nominasjonen:

Torun utøver ledelse av høy faglig kvalitet i kombinasjon med en raus hjertevarme. Hun fremmer sykepleiefagets interesser gjennom å gi oss ansatte faglige muligheter, sørge for kontinuerlig faglig utvikling og ved å være en tilstedeværende utøvende sykepleieekspert med høy etisk bevissthet.

Torun står som en bauta og beskytter pasienter, pårørende og oss ansatte ved uønskede holdninger, språkbruk og omtale av andre.

Torun har et stort ansvar og mange arbeidsoppgaver, men hun legger alt til side når en ansatt trenger støtte og omsorg. Noen egenskaper er vanskelig å beskrive med ord, men en genuin medfølende tilstedeværelse må være den nærmeste bekrivelsen vi kommer det ordløse som Torun utøver i mellommenneskelige relasjoner.

Gratulerer!