HELSENORGE

- Vi ble tvunget til å tenke nytt

Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud for hjertepasienter som baserer seg på trening og samtaler i grupper på opptil 15 personer. Da pandemien kom og smitteverntiltak ble nødvendig var Hjerteskolen nødt til å stanse all vanlig aktivitet og tenke nytt - løsningen ble utetrening.

Siden 2006 har Hjerteskolen hjulpet opp mot 400 hjertepasienter i året med veiledning og informasjon om egen helse, medisiner og trening, med mer. Hjerteskolen har som mål at pasientene skal leve godt etter sykdommen og forebygge sykdom i fremtiden.

Fysioterapeut og kursholder Kirsti Reiten Myre forteller at koronasituasjonen satt en stopper for hele Hjerteskolen.

Emilie, Laila og Kirsti

- Da koronasituasjonen ble et faktum var vi raske til å avlyse alt opplegg. I og med at blant annet treningen foregår i grupper på 15 og gymsalen vi bruker er relativt liten, ble det for tett mellom deltakerne og smittevern kunne ikke ivaretas slik det skulle.
 
Teamet bak Hjerteskolen består av fysioterapeut, lege, kliniske ernæringsfysiolog, prest og sykepleier. Samtaler om sykdommen og bekymringer og tanker rundt dette blir spesielt vektlagt.
 
- De neste ukene økte ventelistene, for korona eller ei, folk får fremdeles hjerteinfarkt, sier sykepleier Laila Torp.

Kirsti og resten av teamet bak Hjerteskolen måtte sette seg ned og se på hvilke muligheter de hadde. De beskriver koronasituasjonen som et spark i baken for å tørre å tenke nytt og gjøre endringer i opplegget.

- «Hva gjør vi nå?», spurte vi oss selv, for vi måtte komme i gang igjen. Løsningen ble utetrening i små grupper.

Utetrening
Første utetrening var i gang 29.april på uteområdet ved sykehuset på Nordbyhagen i grupper på fem, fire pasienter i hver gruppe, pluss en trener.
 
- En sykepleier er alltid med dersom noe skulle skje. Som sykepleier tar jeg med de som kanskje ikke orker følge samme tempo, samt har ansvar for smittevern og sikkerhet, sier Laila.
 
Samlingene startet forsiktig med syv grupper på én uke, med to treninger i uken. Gruppene har utetrening i en time, deretter undervisning i 15 min hvor de går gjennom for eksempel medisiner og kosthold. I tillegg til dette får også pasientene egne mapper med skriftlig informasjon om de ulike temaene de går igjennom. De får tilbud om individuelle samtaler med sykepleier eller fysioterapeut og lege.


Kirsti demonstrerer god stavbruk

- Vi var heldige med været den første tiden. Vi fikk også gode tilbakemeldinger fra pasientene, som virker fornøyd med tilbudet. Vi har opplevd pasientene som svært forståelsesfulle og tålmodige, sier Kirsti.
 
Hjerteskolen fikk i denne perioden inn en ekstra ressurs i 80 % stilling og i april begynte fysioterapeut Emilie Christina Munkvold.

- Når vi trener ute har treningen en større overføringsverdi for pasientene ser vi, det er øvelser som er lettere for dem å gjøre hjemme, sier Emilie.

Kirsti erfarte at man er mer fleksibel enn man tror, og at det går an å gjøre ting annerledes enn det man er vant til.
 
- Vi tar med oss mange ting videre i hvordan vi driver Hjerteskolen. Vi har blant annet fått mange gode tilbakemeldinger på at deltakerne kunne komme og trene to dager i uken i steder for en. De sa det ble lettere for dem å komme i gang på egenhånd.

Burde vært obligatorisk
Teamet bak Hjerteskolen har fått mange gode tilbakemeldinger på opplegget de nå fører og slår fast at Hjerteskolen ikke blir som den var før. Deltakerne sier at de både tørr å presse seg mere på trening og at de kjenner at de har blitt i bedre form.
 
Koronasituasjonen tvang frem endringer, som de nå ser mange positive sider av. Mye forskning støtter oppunder at trening er god medisin, og en svært viktig del av rehabilitering etter sykdom.

Fysioterapeut Emilie og deltakerne utfører knebøy i pausene

- Vi ser at trening må vektlegges enda mer. Den teoretiske informasjon kan vi redusere og digitalisere, for det er de fysiske møtene som er det viktigste. Det å møte andre i samme situasjon, dele erfaringer og prate sammen oppleves som verdifullt for deltakerne, sier Laila.

- En tidligere deltaker sa en gang til meg at Hjerteskolen burde vært obligatorisk for alle, sier Kirsti. Det gir oss en god følelse om at det vi jobber med har betydning og da er det viktig at vi fortsetter å utvikle tilbudet.


Du kan lese mer om Hjerteskolen på ahus.no:
https://www.ahus.no/arrangementer/hjerteskolen