HELSENORGE

Ahus-ansatt kåret til årets sykepleierleder!

Sylvi Vullum, seksjonsleder for Intensivseksjonen, er tildelt årets lederpris 2021 fra NSF Viken. «Sylvi har ledet seksjonen gjennom pandemi og kriser på en imponerende måte». 

En gjeng med blide mennesker smiler til kamera. I midten står Sylvi Vullum med diplom for årets sykepleierleder.

Prisen deles ut til et medlem av Norsk Sykepleierforbund Viken som utøver ledelse av høy kvalitet. ​

- Det var veldig overraskende og ekstra hyggelig å vinne en lederpris – spesielt etter to år med utfordrende arbeidsforhold i sykehuset, sier Vullum. 

Kriteriene for prisen er blant annet at kandidaten fremmer god kultur, tilrettelegger for og bidrar til et godt arbeidsmiljø og opprettholder ett godt læringsmiljø. 

Gjennom flere år har Vullum ledet intensivseksjonen på Ahus, som er i stadig utvikling og dekker alle fagområder på sykehuset, 10 intensivsengeplasser, 4 intermediærplasser og 120 ansatte.
 
- Prisen er basert på en nominasjon fra eget fagmiljø, og derfor setter jeg ekstra stor pris på den.

Vullum er utdannet sykepleier fra juni 1999, og senere utdannet intensivsykepleier. Siden 2009 har hun vært godkjent klinisk spesialist i intensivsykepleie. Hun har også en master i klinisk sykepleievitenskap fra 2014, og snart en master i helseadministrasjon.
 

To kvinner prater sammen

Fylkesleder i NSF Viken, Linda Lavik, holdt tale og delte ut prisen.

​Å lede i motbakke

«Sylvi har ledet seksjonen gjennom pandemi og kriser på en imponerende måte. Hun har reorganisert, tatt imot nytt personell, sørget for god opplæring og samarbeidet tett med andre på en forbilledlig måte», skriver Norsk Sykepleierforbund i sin begrunnelse. 

- Pandemien har gått gjennom mange faser. I starten var det utfordrende med mangel av smittevernsutstyr og vi var usikre på om våre ansatte var tilstrekkelig beskyttet, forklarer hun.

I den perioden fokuserte Sylvi på å omstille driften, HMS og smittevern. I tillegg til å skape gode informasjonskanaler og trygghet og ro så langt det var mulig. 

Etterhvert flyttet fokuset seg over på oppgaveflyt, individuell oppfølging av ansatte og ikke minst motivasjonsarbeid. 

- Det har vært viktig å skape en mest mulig trygg og forutsigbar arbeidshverdag for de ansatte, vedlikeholde god pasientsikkerhet og ikke minst å opprettholde samhold og et godt arbeidsmiljø, fortsetter hun.  

- Ingen leder alene 

Nå har covid-pasientene blitt en del av hverdagen til Vullum og resten av avdelingen.

- Vi har blitt veldig trygge på håndteringen av covid-pasientene, og tar med oss det unike tverrfaglige samholdet og evnen til omstilling videre. 

- Vi skal heller ikke undervurdere bruk av humor i krevende tider, og alltid ha et lyttende øre, og at i krevende prosesser må noen lede vei og ta beslutninger, legger hun til. 

I begrunnelsen står det videre at «Sylvi vært en tydelig, trygg og kunnskapsrik leder som har gått foran på en stødig måte. Hun er omsorgsfull, skaper tillit og er tydelig på at døren alltid er åpen for de ansatte.» 

- Jeg tror det er viktig at en leder evner å se saker fra ulike perspektiv, har endringsvilje, og ikke minst er glad i folk. Ingen leder alene – ledelse er et teamarbeid, avslutter hun. ​​