HELSENORGE

Ahus avlaster Oslo universitetssykehus med covid-19-analyser

Fra søndag 14. mars har Ahus overtatt analysene av covid-19-prøver fra Oslo-teststasjonene Bryn og Adamstuen. Dette gjøres for å avlaste Oslo universitetssykehus. Nå har Ahus en kapasitet til å kunne analysere 61.000 prøver i uka.

prøveanalyse

Fredag ettermiddag ble Akershus universitetssykehus (Ahus) spurt om å overta analyseringen av covid-19-prøver fra to teststasjoner i Oslo, for å avlaste Oslo universitetssykehus (OUS). Fra søndag har prøvene fra teststasjonen Bryn og Adamstuen blitt analysert på Ahus.

- Vi har jobbet iherdig på lørdag med en del logistikkutfordringer for å få dette til, og søndag morgen kom de første prøvene. Det har fungert utmerket, sier avdelingsleder Kariann Vangen Frøystein i Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi.

Siden mars i fjor har avdelingen jobbet med å bygge opp prøvekapasiteten, og i dag har de etter en imponerende arbeidsinnsats opparbeidet en kapasitet som gjør det mulig å analysere opptil 61.000 prøver i uka.

I uke 10 ble det kjørt 24.594 prøver, som er det høyeste antallet så langt. Cirka 3 prosent av prøvene var positive. Frøystein regner med å komme opp i rundt 40.000 analyser per uke og mange nye dagsrekorder fremover. Prøvesvartiden er fortsatt under ett døgn.

Totalt er nå 410.000 prøver analysert på Ahus. Vi nådde 300.000 i uke 3 og siden har det økt med 110.000.

ahus lab

I uke 10 ble det kjørt 24.594 prøver, som er det høyeste antallet så langt.

80-90 prosent er britisk variant

Avdelingen har de siste ukene sekvensert prøver for å avdekke muterte virus og ser at 80-90 % av prøvene er den britiske varianten. Fra denne uken vurderes muligheten for å sette opp variantscreening, men antall prøver totalt påvirker kapasiteten for å kunne utføre denne screeningen. Nå helgenomsekvenseres alle positive prøver på ansatte, inneliggende, poliklinikk og utvalgte prøver fra utbrudd. Helgenomsekvensering er den mest avanserte formen for analyse av virusets genetiske materiale tilgjengelig i dag. Metoden er svært tidkrevende.

Nå lager avdelingen planer for å være bedre forberedt på en eventuell ny overføring av teststasjoner.

Frøystein forteller om medarbeidere i Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi som har strukket seg langt for å ta unna den store arbeidsmengden den siste tiden.

- Det har vært veldig hektisk i over ett år, og det er slitsomt å stå i, sier Frøystein, som håper de strenge tiltakene som nå er innført vil gi en effekt.

På den positive siden har seksjon for Molekylærgenetisk diagnostikk fått skiftet ut nesten alt av utstyr, noe som vil være en stor fordel også når pågangen av covid-19-prøver avtar.

ahus lab 2

Avdelingsingeniør Thulasika Senthakumaran i genteknologisk seksjon og analysemaskinen Korina, som ble anskaffet i april 2020 og plassert i det som tidligere var et møterom.