HELSENORGE

Ahus er nå ute av beredskap

Etter at omikron overtok som den dominerende virusvarianten har tendensen vært mindre alvorlig sykdom og færre som trenger intensivbehandling. Fra onsdag 2. mars kl. 12.00 vil Ahus derfor være tilbake i tilnærmet normal drift og fortsette opptrappingen av planlagt virksomhet.

​Smittespredningen er fremdeles høy og Akershus universitetssykehus (Ahus) har ennå et høyt antall covid-19-pasienter. Onsdag 2. mars er det innlagt totalt 43 pasienter med covid-19, 12 av disse på Kongsvinger sykehus.

I februar har 243 vært innlagt på Ahus, mot 143 i januar, 178 i desember og 153 i november. Erfaringen den siste tiden er at færre blir alvorlig syke, liggetiden er kortere og færre har behov for intensivbehandling.

Liggetiden for pasienter som er innlagt og utskrevet i februar er 4,2 dager. Hele 32 prosent av de innlagte med covid-19 i februar har annen innleggelsesårsak.

Onsdag 2. mars var 5 pasienter med covid-19 innlagt på intensivområdene på Ahus, 3 fikk respiratorbehandling. Samtidig har det så langt ikke kommet noen influensasesong.

-­ Til sammen gjør dette at totalbelastningen for sykehuset er redusert. I samråd med den operative beredskapsledelsen har vi derfor besluttet å gå ut av grønn beredskap og tilbake til tilnærmet normal drift, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Planlagt virksomhet trappet opp igjen

Etter pågangen sist høst ble det satt i verk flere tiltak for å stryke intensivområdene, noe som medførte reduksjon i den planlagte operasjonsvirksomheten. Planlagt kirurgi er gradvis trappet opp, med noen begrensninger på grunn av sykefravær og rekrutteringsutfordringer med spesialsykepleiere.

-­ Det økte sykefraværet knyttet til smittenivået i samfunnet gir fortsatt noen utfordringer som håndteres gjennom ulike tilpasninger i avdelingene. Den siste tiden har sykefraværet flatet noe ut, og det kan se ut som om toppen nå er passert, sier Mæland.

Sykefraværet er per nå på 13, 05 prosent samlet for hele helseforetaket.

Ikke behov for beredskap nå

Ahus har vært i vært i grønn beredskap siden torsdag 16. desember. Grønn er det laveste beredskapsnivået, og innebærer aktivering av den operative beredskapsledelsen og de koordineringsfunksjoner som hører til.

-­ Situasjonen nå gjør at det ikke er behov for en slik organisering. Samtidig fortsetter vi å følge utviklingen nøye og opprettholder noen forsterkede tiltak i akuttmottaket og covid-sengeposter en tid framover, sier Øystein Mæland.

Les mer om beredskap på Ahus under pandemien

Retningslinjer for besøk og bruk av munnbind opprettholdes

Smittetrykket er fremdeles høyt, og for å ta vare på syke og sårbare pasienter, opprettholdes nåværende retningslinjer inntil videre.

Alle besøkende, polikliniske pasienter og dagpasienter bes fortsatt om å benytte munnbind under opphold på våre behandlingssteder når avstand ikke kan opprettholdes.

Les mer om besøk her