Ahus feirer 20 år som universitetssykehus

– Ahus har blitt en viktig del av medisinsk fakultet og medisinutdanningen, sa leder for Campus Ahus, Torbjørn Omland, under jubileumsmarkeringen.

Elin Martine Doeland (UiO), Anne Wikdahl Haga (Ahus)
Publisert 09.06.2022
Stølen og Omland

Rektor Svein Stølen og professor og leder for Campus Ahus, Torbjørn Omland under jubileumsmarkeringen.

I 2021 hadde Akershus universitetssykehus (Ahus) 20-årsjubileum som universitetssykehus. Jubileet ble markert 31. mai 2022 med et seminar og en festmiddag, skriver UiO på sine nettsider.​ ​​

– Jeg tror at vi kan være godt fornøyde med status for Ahus som universitetssykehus i dag. Ahus har blant annet hevdet seg i konkurransen om store og prestisjefylte tildelinger den siste tiden, sa leder for Campus Ahus, Torbjørn Omland under markeringen. 

Omland

Professor og leder for Campus Ahus, Torbjørn Omland.

Til stede var også UiO-rektor Svein Stølen og administrerende direktør ved Ahus, Øystein Mæland.

 Først og fremst vil jeg gratulere Ahus så mye med 20-årsjubileet som universitetssykehus. Ahus er viktig for UiO. Det er et stort og viktig sykehus nasjonalt, sa Stølen, som hedret det gode samarbeidet mellom UiO og Ahus. 

Jeg er veldig fornøyd med h​vordan vi jobber sammen.

Stølen

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

​Ahus vokser so​m universitetssykehus

Øystein Mæland fortalte at Ahus arbeider systematisk med å styrke universitetsfunksjonen, både innen forskning, innovasjon og undervisning.

– Ahus er i positiv utvikling som universitetssykehus. Det er god vekst og utvikling på antall publikasjoner og aktive forskningsprosjekter. Styrkingen av universitetsfunksjonen vil gagne både pasientbehandlingen, forskning, utdanning og innovasjonsarbeidet på Ahus, og er også viktig for å rekruttere og beholde medarbeidere, sier Mæland.

Mæland

Administrerende direktør ved Ahus, Øystein Mæland.

Torbjørn Omland pekte på at det er viktig å se på både interne og eksterne faktorer som kan bidra til å styrke Ahus sin universitetsfunksjon. Internt mener han at kultur er svært viktig i tillegg til strategi. Eksternt understrekte han at Ahus sitt omdømme er en viktig faktor ved siden av faktorer som strategi, økonomi og lokaler.

– Vi jobber med å bygge en sterkere akademisk kultur i sykehuset. Vi ønsker en tettere integrering av forskning og klinisk virksomhet, sa Omland.​

Ahus har et bredt nedslagsfelt og dekker 11 prosent av landets befolkning. Dette gjør Ahus attraktivt både for studenter og forskere. 

Presenterte sentral forskning

​​Fem forskere ved Ahus og UiO var på plass for å presentere smakebiter av pågående forskningsprosjekter. 

Foredragsholdere_jubileum

Seniorforsker Jorun Rugkåsa fra klinikk for helsetjenesteforskning og psykologi (HØKH), førsteamanuensis Evandro Fei Fang ved EpiGen, førsteamanuensis og overlege Harald Hrubos-Strøm ved Øre-nese-hals-avdelingen, professor og overlege Anne Hansen Ree ved onkologisk avdeling og professor og overlege Vegard Brrun Bratholm Wyller ved Barne- og ungdomsklinikken presenterte sine pågående prosjekter.