HELSENORGE

Ahus ikke lenger i grønn beredskap

Belastningen på sykehuset er redusert som følge av at pågangen av covid-19-pasienter har avtatt. Fra torsdag 11. juni vil Ahus derfor ikke lenger være i grønn beredskap og være tilbake i tilnærmet normal drift. Det beholdes noen forsterkede funksjoner, blant annet i akuttmottaket. Konkrete planer for opptrapping ved økt pågang kan raskt aktiviseres ved behov.
Ahus på Nordbyhagen

Torsdag 11. juni har Akershus universitetssykehus (Ahus) totalt tre covid-19-pasienter. Søndag 29. mars hadde Ahus til sammenligning 62 Covid-19-pasienter, 23 på intensiv, av dem 20 på respirator. 164 koronapasienter er per 11. juni utskrevet fra Ahus.

Avvikler grønn beredskap

På bakgrunn av at pågangen av covid-19-pasienter og belastningen på sykehuset er redusert, er gikk Ahus torsdag 16. april ned fra gul til grønn beredskap. Da hadde Ahus vært i gul beredskap siden 12. mars, grunnet tilstrømningen av covid-19-pasienter.

Fra torsdag 11. juni avvikles også grønn beredskap, som er det laveste beredskapsnivået i våre beredskapsplaner, og innebærer normalt at beredskapsledelse etableres og at enkelte funksjoner forsterkes. Beredskapsnivået blir vurdert fortløpende.

Godt forberedt for mulig ny pågang

Smittevernhensyn og forberedelser til mulig ny pågang gjør at koronasituasjonen fortsatt preger virksomheten. Den reduserte belastningen av covid-19-pasienter har likevel muliggjort en gradvis opptrapping av mer normal drift, inkludert poliklinikk og planlagte operasjoner. 

Opptrappingen av planlagt aktivitet gjøres uten at det skal gå ut over evnen til raskt å kunne trappe opp for ny, økt pågang av koronapasienter. Utviklingen av mulig covid-19-pågang blir fulgt nøye. Det er lagt gode planer for trinnvis opptrapping av tiltak for ny covid-pågang, som raskt kan settes i verk. Planene bygger på Folkehelseinstituttets scenarier for mulig ny oppblomstring av koronasmitte i samfunnet.

Vi legger fortløpende ut informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte og til media på vår koronaside

Ahus har åpnet for besøk av de nærmeste pårørende