HELSENORGE

Ahus sertifiseres som Sykkelvennlig arbeidsplass

Ahus Nordbyhagen er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass, som den første bedriften i Lørenskog kommune og det første sykehuset i Norge.

Sykkelvennlig arbeidsplass
Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim overrakk beviset på at Ahus Nordbyhagen er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Her sammen med (f.v) Jan Erik Rønning og Thomas Gulbrandsen i bedriftsidrettslaget, og viseadministrerende direktør Jørn A. Limi.

- Dere imponerer, sa ordfører i Lørenskog kommune, Ragnhild Bergheim, da hun overrakk beviset på at Ahus Nordbyhagen er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Viseadministrerende direktør Jørn A. Limi, som selv sykler til jobb, mottok beviset på vegne av Ahus og syklende ansatte.

Syklistens Landsforening står bak sertifiseringsordningen, som skal bidra til at arbeidsplasser fjerner barrierer for at ansatte velger sykkelen til sin arbeidsreise. 

- Bra for helsa, miljøet og humøret

I løpet av våren har Syklistenes Landsforening (Syklistene) gjennomført befaring på området og reisevaneundersøkelse blant alle ansatte, der hele 1109 besvarte undersøkelsen. Ahus Nordbyhagen har mottatt sertifiseringsrapport med råd og forslag knyttet til videre tilrettelegging.

Miljøkoordinator på Ahus Trine Chr. Helgerud forteller at sertifiseringen er uttrykk for at Ahus ønsker å strekke seg litt lenger for at enda flere skal sykle til jobben.

- Det er bra for helsa, miljøet og humøret. Reisevaneundersøkelsen viste at mange ansatte ønsket inspirasjon og informasjon om sykkelruter. Det har vi gjort noe med og har sammen med Syklistene tegnet opp fire sykkelruter fra Lørenskog og Skedsmokorset. To raske ruter og to grønne, hyggelige ruter, som man kan velge om man har litt mer tid, forteller Helgerud. 

Se ruteforslagene her

Finn raskeste eller fineste sykkelrute til Ahus fra enten Skedsmokorset eller Lørenskog:

Lørenskog - Ahus Nordbyhagen - rask rute:

Distanse: 4 km
Tid: 15 minutter
Underlag: Asfalt

Lørenskog - Ahus Nordbyhagen - grønn rute:

Distanse: 5 km
Tid: 19 minutter
Underlag: Asfalt/grus

IMG_4391.JPG

Har du litt god tid en dag, kan du velge den litt lengre, grønne ruta mellom Ahus og Lørenskog. Her sykles det langs elver, innsjø, rasteplasser og turstier.

Skedsmokorset - Ahus - rask rute:

Distanse: 11 km
Tid: 40 minutter
Underlag: Asfalt

Skedsmokorset - Ahus - grønn rute:

Distanse: 14 km
Tid: 50 minutter
Underlag: Asfalt/grus