Ahus tilføres tre ekstra respiratorer

Torsdag 2. april får Ahus tilført tre respiratorer lånt fra LHL-sykehuset på Gardermoen. To er umiddelbart klare til bruk, en krever litt tilleggsutstyr som raskt kan skaffes.

Ahus har planlagt for økning av ordinære intensivkapasitet opp til 65 senger, med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets risikoscenario fra 12. mars. For å få til dette må det tas i bruk alternative lokaler som rigges til intensivplasser. Kapasiteten økes nå i takt med utviklingen.

Denne uken kom det nye scenarier fra Folkehelseinstituttet om muligheten for en enda større tilstrømning av smittede pasienter.

Forsterker respiratorkapasiteten

- Vi har kapasitet til å dekke dagens behov og den planlagte oppbyggingen til 65 intensivplasser, inkludert bemanning, areal, respiratorer og annen mekanisk pustehjelp, sier administrerende direktør Øystein Mæland. 

Ahus ønsker likevel å sikre bedre respiratorkapasitet framover, slik at pasientene som trenger pustehjelp kan få dette vede hjelp av respirator.

Ahus har per i dag totalt 32 disponible respiratorer. I dag har Ahus i tillegg lånt tre respiratorer fra LHL-sykehuset på Gardermoen.

- Vi er glad for at LHL avhjelper oss i denne situasjonen. Det kommer godt med og gjør at vi nå er bedre rustet for å håndtere dagens situasjon.

Sykehusdirektør Jane Castro ved LHL-sykehuset Gardermoen er glad for å kunne tilby lån av tre respiratorer til Ahus i denne situasjonen, og å støtte opp under den viktige jobben kollegene på Ahus nå gjør.

-­ Det er viktig for oss å bidra til at avansert medisinsk utstyr ikke blir en begrensende faktor for spesialtrenet intensivpersonell i kampen mot koronaviruset. Vi bidrar derfor med glede til at det mest avanserte og spesialiserte utstyret for behandling av kritisk syke koronapasientene i regionen nå samles på Ahus.

LHL

Jane Castro, sykehusdirektør LHL-sykehuset Gardermoen og Hans-Jacob Michaelsen seksjonsoverlege og anestesilege ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Samspill med Helse Sør-Øst

Ahus har dessuten tett kontakt med Helse Sør-Øst (HSØ) om behovet for tilstrekkelig respiratorkapasitet framover, sier Mæland.

- Vi fikk raskt en høy belastning med mange samtidige intensivpasienter, mens andre helseforetak i regionen ikke har hatt samme belastning. Vi har derfor løpende dialog både med OUS og HSØ om å fordele utstyr og oppgaver ut i fra situasjonen. Vi har fått forsikringer om at Ahus gis prioritet ved levering av nye respiratorer, sier Øystein Mæland.

Planer for eventuell ytterligere tilstrømning

Basert på nye prognoser fra Folkehelseinstituttet om muligheten for en enda større tilstrømning av smittede pasienter har Helse Sør-Øst bedt helseforetakene om å kunne øke kapasiteten ytterlige.

Ahus vurderer at de 65 intensivplassene det nå er planlagt for vil være det maksimale av hva Ahus har mulighet til å planlegge for nå, gitt tilgjengelig utstyr og bemanning. Basert på maksimaltilstrømning i Folkehelseinstituttets siste scenario vil det være behov for ytterligere 60 intensivplasser, som Ahus mener bør håndteres av Oslo universitetssykehus.

Det siste scenariet fra Folkehelseinstituttet beskriver i tillegg et mulig behov for 344 sengeplasser. Ahus ser det som mulig å håndtere dette innen egen kapasitet gitt at Oslo universitetssykehus tar i mot pasientene fra de tre Oslo-bydelene Alna, Grorud og Stovner, som i et utvidet scenario dreier seg om opp mot 90 plasser på toppen av pandemien.

I tillegg forutsetter planen for utvidet tilstrømning at det inngås en avtale med LHL om å disponere lokaler hos dem, som gir inntil 70 plasser. Ahus har god og løpende dialog med LHL om hvordan LHL-sykehuset Gardermoen kan avlaste Ahus i behandlingen av koronapasienter.