HELSENORGE

Ahus ut av beredskap

Pasientpågangen og belastningen på sykehuset har gått jevnt nedover den siste tiden. Fra tirsdag 25. mai vil Ahus derfor være tilbake i tilnærmet normal drift, og fortsette den gradvise opptrappingen av planlagt kirurgi. Covid-tiltak videreføres i tråd med planverket. Opptrapping vil bli aktivisert ved eventuelt nytt behov.

ahus
På bakgrunn av at pågangen av Covid-19-pasienter og belastningen på sykehuset redusert, er det besluttet at Ahus fra tirsdag 25. mai avvikler grønn beredskap.

​Tirsdag 25. mai har Akershus universitetssykehus (Ahus) totalt 16 covid-19-pasienter, 5 av dem på intensiv. 5 av de 16 pasientene er innlagt på Kongsvinger sykehus.

Den 8. april var det totalt 70 covid-19-pasienter innlagt ved Ahus. Belegget holdt seg høyt fram til midten av april, men har siden gått jevnt nedover, i tråd med prognosene for smitteutviklingen for vårt område.

- Det er en positiv utvikling og svært gledelig å se, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

1221 koronapasienter er per 25. mai 2021 utskrevet fra Ahus. Ahus er det helseforetaket som har hatt den største belastningen, og Mæland retter en takk til alle de som har jobbet og jobber med krevende covid-behandling.

- På tross av stor pågang har vi hatt kapasitet til å ta imot og behandle svært syke covid-pasienter på en utmerket måte. Jeg er stolt over innsatsen og av kvaliteten på behandlingen.

Ut av beredskap

På bakgrunn av at pågangen av Covid-19-pasienter og belastningen på sykehuset redusert, er det besluttet at Ahus fra tirsdag 25. mai avvikler grønn beredskap.
 
Grønn beredskap er det laveste beredskapsnivået i våre beredskapsplaner, og innebærer normalt at beredskapsledelse etableres ved behov og at enkelte funksjoner kan forsterkes. Gul beredskap innebærer en organisering som gir raskere muligheter for hurtige beslutninger og iverksettelse av tiltak.
 

Planlagt kirurgi trappes opp, covid-tiltak følger planverket

Beredskapsnivået har ingen direkte sammenheng for tiltak knyttet til pandemien. Tiltakene fastsettes ut i fra trinnvise planer avhengig av pågangen av covid-pasienter og en løpende vurdering av kapasiteten. Noen covid-tiltak i akuttmottak, covid-sengeområder og intensivområdene vil bli derfor bli opprettholdt.

Med fortsatt minsket behov for intensivplasser, vil antall operasjonsstuer for planlagt aktivitet gradvis økes. Flere operasjonsstuer tas igjen i bruk til planlagt kirurgi, og dagkirurgisk operasjonsaktivitet på Nordbyhagen og Ski gjenopptas.

Forberedt for mulig ny pågang

Utviklingen av pågangen av Covid-19-pasienter vil fortsatt bli fulgt nøye. Iverksatte tiltak kan raskt trappes opp eller ned i tråd med pasientpågangen og de trinnvise planene. Besøkskontroll og smitteverntiltak ved sykehuset videreføres inntil videre som i dag.

Beredskap på Ahus under pandemien

Ahus har siden 5. mai 2021 vært i grønn beredskap. Da hadde helseforetaket vært i gul beredskap siden 2. mars 2021, da pågangen av covid-19-pasienter var sterkt stigende.
 
Våren 2020 var Ahus i gul beredskap fra 11. mars til 15. april, da det ble trappet ned til grønn beredskap. Fra 11. juni ble også grønn beredskap avviklet, og sykehuset var ikke i beredskap igjen knyttet til pandemien før 2. mars 2021.