HELSENORGE

Ahus vant pris for gode data om fødsler

Fødeavdelingen ved Akershus universitetssykehus vant FHI-pris for å ha levert mest komplette data i 2021. 

En mørkhåret kvinne med briller smiler inn i kameraet. I bakgrunnen ser man Akershus universitetssykehus og store grøntområder.

Direktør for Kvinneklinikken på Ahus, Pernille Schjønsby.

Med 99,3 prosentpoeng vant fødeavdelingen ved Ahus Kompletthetsprisen for 2021. Prisen deles ut til den fødeavdelingen i landet som leverer mest komplette data. 
​ 
– Det viktigste vi har gjort er å ansette rett person. Jordmor Hilde Christin Lie har gjort en fantastisk jobb med å gå gjennom og kvalitetssikre meldingene til Norsk fødselsregister.

Det sier direktør for Kvinneklinikken på Ahus, Pernille Schjønsby. Hun legger til at alle jordmødrene har gjort en kjempejobb med å fylle ut fødselsmeldingene etter fødsel. 

– Det er et viktig arbeid som alltid må gjø​res for at barnet skal registreres og få fødselsnummer, fortsetter Schjønsby.

En mørkhåret kvinne i hvit sykepleieruniform og munnbind står med en blomsterbukett i hånden, og smiler inn i kameraet.

Jordmor Hilde Christin Lie har mye av æren for at prisen gikk til Ahus.

Setter fokus på statistikk og data 

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som deler ut prisen, og formålet er å sette fokus på statistikk og data av høy kvalitet.  

– Vi er svært fornøyde med det Akershus universitetssykehus klarer å levere til oss, skrev FHI i Fødselsnytt.  

Prisvinneren blir kåret ut ifra gjennomsnittlig innmeldingsgrad for 10 utvalgte felter, som vekt og høyde før svangerskapet, fosterovervåkning og komplikasjoner før og etter fødsel. 

Viktig for svangerskap og fødselshjelp 

Nøyaktige og komplette data er essensielt for at forskningsresultater skal være til å stole på, mener Schjønsby.

– Fødselsregisteret i Norge inneholder data fra hver fødsel i mange tiår tilbake, og gir grunnlaget for viktig forskning innen svangerskap og fødselshjelp. For fremtidig forskning er det viktig at vi fortsetter å melde inn data med stor nøyaktighet, sier hun.

Tett bak Ahus kom Stavanger med en innmeldingsgrad på 98,3 prosent, og Haukeland med 97,9 prosentpoeng.

–​ Vi er veldig glade for å ha fått denne prisen som gir Ahus anerkjennelse for å ha orden og kontroll på viktige data som sendes fra oss. Prisen inspirerer alle som sender data til pasientregistre til å gjøre en ekstra innsats, og viser at det er mulig å oppnå en svært høy grad av kompletthet ved nøyaktig og grundig arbeid, avslutter Schjønsby. 

Les mer om kåringen i Fødenytt.  ​