Anbefalinger om bruk av munnbind og øyebeskyttelse for Ahus-ansatte

På grunn av økt smittepress i samfunnet er de ansatte bedt om forsterket bruk beskyttelsesutstyr også i kontakt med personer uten særlig smittemistanke. Munnbind og øyebeskyttelse benyttes i alle tette situasjoner med fare for dråper mot ansiktet.

munnbind

Munnbind skal benyttes ved pasientkontakt nærmere enn to meter, og i de tilfellene der ansatte må oppholde seg tett sammen over 15 minutter. Ved fare for sprut av dråper mot ansiktet må det også benyttes øyebeskyttelse (briller eller visir).

Anbefalingene vil redusere omfanget av at ansatte må i karantene etter nærkontakt med smittet person. Dette gjelder dersom både munnbind og briller eller visir er benyttet, eller det er benyttet heldekkende ansiktsvisir som beskytter både øyne, nese og munn for dråper.

- Godt smittevern innebærer dessuten full etterlevelse av basale smitteverntiltak. Det inkluderer risikovurdering, som de ansatte har opplæring i, og justering av bruk av beskyttelsesutstyr etter behov, sier smittevernoverlege Silje B. Jørgensen.
 
Anbefalingen bygger på råd fra Folkehelseinstituttet: spesialisthelsetjenesten - råd om forsterkede tiltak ved høyt smittepress og gjelder til smittepresset avtar i vårt opptaksområde. 

Nøye vurdering av smitterisiko

Det er ikke obligatorisk med beskyttelsesutstyr i større fellesarealer som korridorer, kantine, møterom og kontorer der avstand kan opprettholdes. Munnbind er heller ikke nødvendig dersom det er andre barrierer mellom personene, for eksempel skjermbrett eller heldekkende ansiktsvisir.

At Ahus ikke praktiserer obligatorisk bruk av munnbind over hele sykehuset har ført til at noen pasienter føler seg utrygge. Smittevernoverlege Silje Bakken Jørgensen forsikrer om at smitteverntiltakene på Ahus er grundig gjennomtenkt og etterleves godt.

-­ Nøye vurdering av pasientene med tanke på smitterisiko er det aller viktigste tiltaket for smitteforebygging. Det fungerer meget godt på Ahus, og det er svært få pasienter som har fått påvist smitte uten at dette har blitt fanget opp ved innkomst, sier smittevernoverlegen.

-­ Vi følger i tillegg hele tiden nøye med når det gjelder smittepress og eventuelle utbrudd, og setter i verk tiltak ut i fra det.

Viktig å bruke munnbind riktig

Mer bruk av munnbind krever særlig oppmerksomhet rundt at munnbindet benyttes korrekt, tas av på korrekt måte, og at håndhygiene utføres etter all berøring med munnbindet. Brukte munnbind kan inneholde virus og skal kastes rett i søpla med en gang de tas av.
 
Det er ikke ønskelig at det benyttes samme munnbind over lang tid. Munnbind tas på når man skal utføre en undersøkelse eller berøre pasienten, og bør som hovedregel byttes mellom hver pasientkontakt, og alltid etter kontakt med pasient med påvist eller mistenkt smitte. 

Mye bruk kan føre til slurv

-­  Kontinuerlig bruk av smittevernutstyr kan lett føre til at man ikke er forsiktig nok med hvordan man håndterer utstyret, hvilket igjen kan øke smitterisikoen, sier smittevernoverlege Silje B. Jørgensen.

Hun mener dette problemet ofte undervurderes av dem som ikke er vant til å bruke smittevernutstyr ved stell og behandling av smittepasienter. Kontinuerlig bruk av beskyttelsesutstyr gjennom en hel arbeidsdag er belastende, kan gi fare for feilbruk og er derfor et skritt man ikke bør gå til før det er nødvendig.

- I helsetjenesten har vi ikke råd til å slurve når vi bruker utstyret i kontakt med smittede pasienter.