Åpen dag om robotkirurgi

Tirsdag 7. mai kl. 13-15 arrangeres åpen dag om robotkirurgi på Ahus. Hør om hva robotkirurgi er, om bruken av operasjonsrobot på Ahus, og tanker om utvikling i fremtiden. Det vil også være mulig å prøve roboten fra kl. 9-15.

Åpen dag om robotkirurgi

Siden oppstarten av robotkirurgi i september 2018, er 250 pasienter operert med operasjonsrobot på Akershus universitetssykehus (Ahus). ​Robotkirurgi har mange fordeler, både for pasientene og for kirurgen.

Kirurgisk divisjon inviterer til en åpen dag der vi presenterer bruken av robotkirurgi på Ahus så langt, og tanker om utviklingen fremover. Det vil også være mulig for publikum å prøve operasjonsroboten.

Hva er robotkirurgi?

Åpen dag om robotkirurgi

Lyst til å prøve stolen til kirurgen? 7. mai får du muligheten.

Robotkirurgi skjer på samme måte som laparoskopisk kirurgi, også kalt «kikkhullskirurgi». Forskjellen ved robotkirurgi er at kirurgen fjernstyrer instrumentene i stedet for å holde direkte i dem. Robot-instrumentene kan vinkles og roteres slik at instrumentene fungerer som en miniatyrhånd i pasienten. Samtidig brukes et kamera i pasienten som gir kirurgen 3D-syn som øker presisjonen under inngrepet. 

Fordelene for pasienten er at flere operasjoner kan gjøres med «kikkhullskirurgi» som ikke var mulig uten robot. Pasienten slipper dermed store snitt og plagene det medfører. I enkelte fagområder som urologi er robotkirurgi etablert som standardmetode i dag, for eksempel ved kirurgisk behandling av prostatakreft og nyrekreft. Både i Norge og internasjonalt øker bruken av robotkirurgi i de fleste kirurgiske fagområdene, spesielt innen kreftbehandling.

Innføringen av robotkirurgi på Ahus

Siden Ahus tok i bruk operasjonsrobot i september 2018, omtaler leverandøren innføringen som «en av de mest suksessrike implementeringene i historien».

Første kvartal på Ahus ble det gjennomført 129 operasjoner. Til sammenlikning er det gjennomsnittlige antallet 79 i tilsvarende kvartal ved andre norske sykehus som har operasjonsrobot. 

På seks måneder har tolv konsollkirurger fordelt på fire avdelinger - urologi, gynekologi, thorax- og gastrokirurgi, fått trening i robotkirurgi. Åtte operasjonssykepleiere har også gjennomført robottrening.

Ahus ble det første sykehuset i Skandinavia til å tilby robotassistert lungeoperasjon.

Tid: 7. mai kl. 13-15. Operasjonsroboten kan prøves fra kl. 9 i glassgata

Sted: Auditoriet i hovedbygget, Ahus Nordbyhagen. Auditoriet finner du rett innenfor hovedinngangen.

Program for dagen

Alle som ønsker kan prøve roboten fra 09.00-15.00.

13:00
Velkommen
Anne Karin Lindahl, direktør, Kirurgisk divisjon

13.00-13.15
Hva er robotkirurgi?
Stig Müller, avdelingsleder, urologisk avdeling

13.15-14.15
Hvordan bruker vi robotkirurgi i dag og i fremtiden?

Thoraxkirurgi
Rune Eggum, overlege,kar-/thoraxkirurgisk avd.

Gynekologi
Runar Eraker, overlege, gynekologisk avdeling 

Gastrokirurgi
Erik Kjæstad, overlege, gastrokirurgisk avdeling

Urologi
Gunder Lilleaasen, seksjonsleder/overlege, urologisk avdeling 

Mulig live-link til operasjonsstuen for en glimt fra en av dagens operasjoner.

14.15 - 15.00 
Robotkirurgi og kreftbehandling
Kreftforeningen
Prostatakreftforeningen
Lungekreftforeningen 

Spørsmål