Åpner for besøk av de nærmeste pårørende

Med redusert pågang av koronapasienter og mindre smittespredning i samfunnet åpner Ahus fra fredag 5. juni igjen for at pasienter kan få besøk av sine nærmeste pårørende. For å beskytte mot smitte vil antall besøkende fortsatt være begrenset.

Illustrasjonsbilde - Besøk på sykehus

​Siden 12. mars har det vært besøkstopp på sykehuset for å begrense smittespredning. Bare barn inntil 18 år, fødende og kritisk syke har kunnet ha med seg én pårørende. 

Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil derfor en til to av innlagte pasienters nærmeste pårørende få komme på besøk fra og med fredag 5. juni.

Pasienter med timeavtale til poliklinikk eller dagkirurgi med behov for ledsager kan ha med én pårørende inn på sykehuset.

Besøk må planlegges i samarbeid med avdelingen

De som ønsker besøk må planlegge besøket i dialog med den aktuelle avdelingen, slik at det kan legges til rette for besøkene på en samordnet og trygg måte. 

Det er ikke anledning til mer enn ett besøk per dag. Besøket kan vare inntil en time, dersom pasienten ligger på enerom. Dersom pasienten deler rom med andre kan kun en pasient ha besøk av gangen – i inntil 30 minutter.

For kritisk syke eller døende pasienter kan det gjøres særskilte avtaler.

Av hensyn til mulig smittesporing kan besøkende bli spurt om å oppgi navn og telefonnummer. Det er frivillig å svare på dette.

Må være uten luftveissymptomer eller Covid-19-kontakt

Det forutsettes at pårørende som besøker pasient innlagt på sykehus, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller er definert som nærkontakt.

Nære pårørende til pasienter uten mistenkt eller påvist covid-19 som skal på besøk må:

  • Utføre håndhygiene når de går inn i og før de forlater sykehuset, og når de går inn i og forlater pasientens rom
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde seg i fellesarealer
  • Holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter

Egne vurderinger for besøk til pasienter med covid-19

Ved ønske om besøk til covid-19-pasienter vil behovet for vurderes nøye, i tråd med avdelingenes praksis til nå i koronaperioden. Vurderingen inkluderer forsvarlig bruk av smittevernutstyr.

Fortsatt adgangskontroll

For fortsatt å beskytte pasienter og ansatte mot smitte vil adgangskontrollen til våre behandlingsteder opprettholdes. De besøkende vil bli møtt av en av våre servicemedarbeidere som kommer til å spørre om du har en avtale på sykehuset, og om du har luftveissymptomer eller har vært i kontakt med covid-19-smittede.

Vi beklager ulemper dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasienter og ansatte.