Avdeling nyfødt intensiv på Ahus er berørt av koronaviruset

En ansatt på Avdeling nyfødt intensiv i Barne- og ungdomsklinikken på Ahus har testet positivt for koronaviruset.

Den ansatte har vært på ferie i Østerrike, og var på dagvakt søndag 8. mars. Medarbeideren tok på forhånd kontakt med avdelingen og spurte om dagvakten søndag skulle gjennomføres som planlagt, og fikk ja til svar.

­-­ Både den ansatte og ledelsen handlet i tråd med gjeldene retningslinjer, sier administrerende direktør Øystein Mæland til Romerikes Blad onsdag 11. mars.

Totalt 16 ansatte var på samme vakt. Disse er nå i hjemmekarantene i 14 dager.

Nyfødt intensiv har 20 barn innlagt. De fleste barna blir værende i avdelingen, og noen reiser hjem og blir i hjemmekarantene. Det samme gjelder foreldrene. Familiene i avdelingen, samt de ansatte som er på dagvakt og kveldsvakt mandag 9. mars er informert om situasjonen, og om hvordan de skal forholde seg til den.

Det er normal drift på andre avdelinger på Ahus.