Besøk til sykehuset

Etter lang tid med besøksretriksjoner åpner vi nå litt opp for besøk til inneliggende pasienter. Vi minner om at det fremdeles er noen restriksjoner og ber om at disse følges. Fra onsdag 23. juni kan pasienter få besøk av inntil tre pårørende om gangen, etter avtale med avdelingen.

Retningslinjene, kort oppsummert:

  • Alle besøk må avtales med avdelingen.
  • Inntil tre stykker kan besøke en pasient om gangen. Besøk skal skje i avdelingens besøkstider. 
  • Besøkende skal oppholde seg på pasientrommet og unngå fellesområder.
    Besøkende må ikke ha symptomer på covid-19.
  • Ved kritisk sykdom gjøres særskilte avtaler i dialog med avdelingen.
  • Av hensyn til mulig smittesporing vil du bli spurt om å oppgi navn og telefonnummer.

Du finner all informasjon til besøkende og ledsagere i lenkelisten under.

Har du time på sykehuset?

Pasienter skal fremdeles vise timeinnkalling i form av brev eller SMS i besøkskontrollen. De som skal til blodprøvetaking har ingen dokumentasjon, så her må besøkskontrollen stole på de som sier de har avtale.

Pasienter med timeavtale til poliklinikk eller dagkirurgi med behov for ledsager kan ha med én pårørende inn på sykehuset.

Føde/barsel

For fødende og gravide som har time på poliklinikken gjelder særskilte retningslinjer, se lenke under.