Besøk til sykehuset

Vi minner om at det fremdeles er restriksjoner på besøk til sykehuset. Pasienter har anledning til å få ett besøk per dag av en til to av de nærmeste, etter dialog med aktuell avdeling. Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesområder, som Glassgata på Nordbyhagen. Pasienter skal vise timeinnkalling i form av brev eller SMS i besøkskontrollen.

Besøk på sykehuset

​Fra fredag 5. juni åpnet Ahus igjen for at pasienter kan få besøk av sine nærmeste pårørende, etter at det hadde vært besøkstopp siden 12. mars. For å beskytte mot smitte er antall besøkende fortsatt begrenset.

Retningslinjen som ble utarbeidet i juni gjelder ennå: Pasienter kan få ett besøk per dag av inntil en til to av de nærmeste, etter dialog med aktuell avdeling. Besøket kan være på inntil en time hos pasienter på enerom og inntil halv time til rom med flere pasienter. Det skal kun være et besøk på rommet av gangen.

Fellesområder

Sykehusenes fellesområder, som Glassgata på Nordbyhagen, skal ikke benyttes til besøk til inneliggende pasienter. Besøkende skal heller ikke oppholde seg i fellesområdene før og etter besøk.

Må vise timeinnkalling

Pasienter skal vise timeinnkalling i form av brev eller SMS i besøkskontrollen. De som skal til blodprøvetaking har ingen dokumentasjon, så her må besøkskontrollen stole på de som sier de har avtale.

Pasienter med timeavtale til poliklinikk eller dagkirurgi med behov for ledsager kan ha med én pårørende inn på sykehuset.