Helsenorge

Besøkskontrollen avvikles fredag

Fra fredag kveld 3. september vil det ikke lenger være besøkskontroll ved Akershus universitetssykehus. Dagens besøksrestriksjoner gjelder fremdeles og besøk skal fortsatt avtales på forhånd.

Når besøkskontrollen avvikles vil besøkende ved Ahus møte plakater med informasjon om dagens besøksregler, og en roll-up som ber deg som besøkende svare på to spørsmål:

  • Har du symptomer på covid-19 som hoste, feber eller tung pust?
  •  Er du i karantene?

Om svaret er nei på spørsmålene kan du gå til din timeavtale eller avtalte besøk. Er svaret ja på ett av disse spørsmålene kan du ikke gå inn i sykehuset. Er du i tvil kan du kontakte nærmeste ekspedisjon eller sentralbordet på telefon 67 96 00 00.

Pasienter og ledsagere skal forholde seg til informasjonen gitt i innkallingsbrev og på sms. Dersom du får symptomer på covid-19 før avtalen på sykehuset, må du ringe avdelingen for å avklare om du skal dra hjem eller om du skal komme inn med ekstra smitteverntiltak. Mer informasjon til deg som har time på sykehuset finner du her:

Pasienter, ledsagere og besøkende må overholde 1 meter avstand og huske god håndhygiene før, under og etter sitt besøk.

Besøksreglene gjelder fortsatt

Besøksrestriksjonene ved alle våre sykehus og behandlingssteder gjelder fortsatt. For gravide og fødende er det noen unntak, se lenke nederst for mer informasjon.

  • Alle besøk må avtales med avdelingen i forkant. Innlagte pasienter kan ha besøk av inntil tre besøkende om gangen. Disse kan være forskjellige personer gjennom oppholdet. Besøk skal skje i avdelingens besøkstider.
  • Besøkende skal oppholde seg på pasientrommet og unngå fellesområder.
  • Vi oppfordrer til å utsette besøk for pasienter som venter på prøvesvar på covid-19-smitte.
  • Pårørende eller andre med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 kan ikke komme på besøk. 
  • Ved kritisk sykdom gjøres særskilte avtaler i dialog med avdelingen.
  • Av hensyn til mulig smittesporing vil du bli spurt om å oppgi navn og telefonnummer.

​Avtal besøk på sengeavdelinger før du kommer

Husk at alle besøk må avtales med avdelingen i forkant, du finner avdelingenes kontaktinformasjon her:

Avdelinger ved Akershus universitetssykehus​​

​Se ellers lenker under for mer informasjon om besøk og våre forholdsregler.