Helsenorge

Besøksstopp ved Ahus grunnet den nye smittesituasjonen

På grunn av den smittesituasjonen innføres det igjen besøksstopp ved behandlingsstedene til Akershus universitetssykehus. Det gjøres unntak for barn, fødende og kritisk syke.

Besøk foto

Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. Men for å beskytte spredning av den nye virusvarianten som er påvist i Nordre Follo og flere steder innføres det inntil videre besøkstopp ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Dette gjelder alle behandlingssteder, inkludert Kongsvinger sykehus og Ahus Gardermoen.

Det gjøres unntak for barn inntil 18 år, fødende og kritisk syke pasienter som kan ha med seg én pårørende.

Ahus hadde også besøksstopp fra 12. mars til 5. juni 2020. Etter det har det fram til nå vært åpnet for at en til to av de nærmeste kan komme på besøk en gang per dag.

Besøksstoppen som innføres 23. januar 2021 praktiseres slik det ble gjort i perioden 12. mars til 5. juni 2020.

Besøkstopp - plakat (PDF)

Informasjon fra Føde-barselavdelingen

Gjelder fra 25.01.21 kl 17:

Informasjon fra Føde-barselavdelingen i forbindelse med smitteutbrudd av mutert koronavirus i Nordre Follo-regionen.

Gjelder for alle fødende, inkludert fra Nordre Follo:

  • Fødende kan ha med seg en ledsager under fødsel, unntatt ved smitte eller mistenkt smitte.
  • Innlagte ved barselavdelingen og observasjonspost for gravide kan motta besøk av ledsager fra kl. 16.00 til 19.00, dersom ikke smitte eller mistenkt smitte.
  • Ledsager kan være med på Barselhotellet, hvis ikke smitte eller mistenkt smitte.
  • Ledsager skal bruke munnbind under oppholdet.
  • Barseloppholdet gjøres så kort som mulig (inntil 2 døgn ved normal fødsel).