Bildediagnostikken styrket med ny avansert teknologi

En flunkende ny avansert PET/CT-maskin styrker tilbudet innen diagnostiske undersøkelser på Ahus. Nylig ble den nye maskinen og nybygget offisielt åpnet med godord, omvisning og velfortjent kake. Maskinen er i bruk og over 20 pasientundersøkelser er nå vellykket gjennomført.

Publisert 07.07.2020
Sist oppdatert 07.06.2022
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

– Dette er veldig gledelig og betyr mye for Ahus som universitetssykehus og for vårt personell, for faget og for rekrutteringen, sa en stolt og glad avdelingsleder Nina Rolland Krogh i Bildediagnostisk avdeling i Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) da hun ønsket velkommen til offisiell åpning av ny PET/CT, med tilhørende robot og kamera.

– Vi har ventet lenge, og veien fra idé til resultat har vært lang og krokete. Det er 15 år siden vi startet å snakke om dette. Men nå har vi fått et fantastisk bygg med en moderne maskin med helt ny teknologi.

Bilde av PET-maskinen

Stort og viktig løft for Ahus og for våre pasienter

I 2015 vedtok sykehusledelsen en plan for økt kapasitet innen bildediagnostikk, inkludert utredning av mulighet for ny PET/CT. Et eget prosjekt for etablering av PET/CT startet opp i desember 2018. Ett og et halvt år senere er maskinen på plass.

Administrerende direktør Øystein Mæland berømmet det effektive og faglig gode arbeidet som prosjektgruppen har levert, uten å la seg vesentlig forsinke selv da sykehuset var i beredskap knyttet til covid-19-pandemien.

– Det er et imponerende arbeid, og et stort løft for oss både faglig og økonomisk. Den nye skanneren vil bety mye både for klinikken og for sentrale forskningsområder, som den fremtredende Ahus-forskningen innen Alzheimer.

Maskin og flunkende nytt bygg, i lyse og vennlige farger bak sengebygget på Nordbyhagen, har til sammen kostet om lag 50 millioner kroner.

Venterommet i nybygget grønne blader og trær

Helhetlige behandlingsforløp

Mæland understreket at dette er viktig for å sikre helhetlige behandlingsforløp på Ahus, ved at undersøkelsene knyttes nærmere øvrig behandling.

– Våre pasienter slipper å dra til Oslo for å ta disse undersøkelsene. Den nye skanneren skal blant brukes til utredning og behandlingsforløp av kreft og blir en sentral del av vår fremtidige kreftsatsing, der blant et nytt kreft- og somatikkbygg er under planlegging.

Nødvendige undersøkelser

Det nukleærmedisinske fagmiljøet på Ahus ser at det vil være økende behov for PET/CT framover.

–Endelig!, utbrøt seksjonsleder Gro Frostad i Nukleærmedisinsk seksjon, som nå er styrket med en egen enhet for PET og med teknisk personell.

–På sentrale områder anses det ikke lenger som forsvarlig å behandle pasienter uten undersøkelse med PET/CT først.

Tverrfaglig samspill

Prosjektleder Karina Prados Vik var svært fornøyd med at oppdraget nå var utført og at ny maskin er i bruk. Prosjektgruppen har samarbeidet nært med leverandøren Philips, entreprenøren Haga Berg som har hatt ansvar for selve bygget, og med DFM og de ulike aktuelle medisinske faggruppene.

– Samarbeidet har gått veldig bra. På tross av Covid-19, har fremdriften vært god, og vi endte opp med kun cirka tre ukers forsinkelse. Det har vært et supert tverrfaglig samspill med godt samarbeidsklima hele veien, sa Karina Prados Vik.