Blodbanken ønsker kontakt med blodgivere som har vært koronasyke

Blodbanken ved Ahus ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter covid-19-infeksjon. Personer som har gjennomgått infeksjon med covid-19 kan danne antistoff mot koronavirus som vi tror gir beskyttelse mot viruset (immunitet).

Blodbanken skal delta i en studie hvor vi først skal verifisere om antistoffer mot koronaviruset er tilstede i plasma til de aktuelle blodgivere og om disse antistoffene har evnen til å bekjempe koronaviruset. Deretter vil plasma med virksomme antistoffer bli gitt som behandling til pasienter med koronainfeksjon.
 
Vi ønsker i første fase å komme i kontakt med og registrere etablerte blodgivere som har gjennomgått covid-19-infeksjon. Blodgiverne vil senere bli kontaktet av blodbanken for å avtale time til blodprøvetaking for å undersøke om de har beskyttende antistoffer i plasma. Utvalgte givere vil deretter bli bedt om å donere plasma til denne studien. Det kan bli aktuelt å gi flere ganger.

Interesserte blodgivere skal gi sitt samtykke til dette ved å registrere seg på www.koronastudien.no som også gir oss en god oversikt over smittesituasjonen til den enkelte.

Registrer deg på koronastudien her

Vi ønsker at du melder deg til din lokale blodbank dersom du:

  • Er godkjent blodgiver

    OG
  • Har fått påvist infeksjon med covid-19 (påvist i PCR-prøve tatt fra nese/svelg)

    ELLER
  • Har sterk mistanke om gjennomgått infeksjon (for eksempel etter nærkontakt med andre som har påvist virus, eller ble syk etter utenlandsreise i område med covid-19-smitte). 

Vi ber etablerte blodgivere om å ta kontakt med lokal blodbank på telefon eller e-post for å registrere seg.

Vi ønsker at når du ringer gir oss opplysninger om dato for eventuell PCR-test, dato for eventuell symptomstart og når du var frisk igjen.

Det er også aktuelt å rekruttere personer som har hatt covid-19 infeksjon og som ikke har donert blod før. Disse kan registrere seg på Koronastudien og så ta kontakt med Blodbanken for å melde seg som potensiell blodgiver.

Kontaktinformasjon:


Nordbyhagen og Lillestrøm
Telefon: 67 96 12 00
E-post: blodgivere@ahus.no

Jessheim
Telefon: 63 94 13 40
E-post : blodgiverejessheim@ahus.no

Kongsvinger sykehus
Telefon 62 88 70 93
E-post: blodgivere.kongsvinger@ahus.no

Ski sykehus
Telefon 64 85 65 37
E-post : blodgivereski@ahus.no

Se åpningstider på www.ahus.no/blodbanken