HELSENORGE

Blodbanken vil skaffe kunnskap om virusspredning og immunitet blant blodgivere

Blodbanken Ahus vil tilby å teste alle blodgivere for antistoffer mot SARS-CoV-2, som ledd i et prosjekt for å skaffe kunnskap om virusspredning og immunitet blant blodgivere.

​Hvorfor vil Blodbanken teste for antistoffer?

Testingen inngår i et forskningsprosjekt for å skaffe kunnskap om virusspredning og immunitet blant blodgivere. Vi vil undersøke om det er mange blodgivere som har hatt COVID19 uten å vite det, for å se hvor vanlig det er å være smittet
uten å ha symptomer. 

Vi vil også finne ut hvor stor betydning viruset har for blodbeholdningen og vurdere om smittevernstiltakene vi har iverksatt i Blodbanken er gode nok.

Hvem kan ta testen?

Alle godkjente blodgivere med timeavtale som gir fullblod eller aferese ved Blodbanken Ahus sine tappesteder på Nordbyhagen, Ski, Lillestrøm, Kongsvinger og Ahus Gardermoen.

Når kan man ta testen?

Vi starter testingen 11.februar og holder på i minst tre måneder slik at de fleste aktive blodgivere skal få sjansen til å delta. Hvis du ga blod like før oppstart får du muligheten ved neste blodgivning. Testen kan tas ved hver blodgiving i studieperioden.

Er testen obligatorisk?

Nei, det er frivillig. Når du kommer til blodbanken, vil du få et informasjonsskriv. Dette må leses før blodgivning. Givere som ønsker å delta, må i det elektroniske spørreskjemaet svare ja på at informasjonen er mottatt og at de samtykker til testing.

Deretter svarer de på fire spørsmål om tidligere testing, infeksjoner og vaksine etter februar 2020.

Hvordan utføres testen?

Analysen utføres samtidig med andre infeksjonsimmunologiske analyser som rutinemessig utføres når du gir blod. Svaret på testen blir tilgjengelig på www.helsenorge.no.

Hva skjer hvis testen er positiv?

Dersom prøven viser at du har dannet antistoff vil vi kontakte deg innen 2 uker. Givere som har antistoff vil bli fulgt opp med regelmessige antistofftester ved fremtidig blodgivning for å studere utviklingen av antistoffresponsen hos den enkelte.

Er det trygt å gi blod i denne perioden?

Blodbanken følger alle nasjonale og lokale anbefalinger for at blodgivning skal være trygt både for blodgivere, pasienter og ansatte.

Samtykke

Du kan lese mer om studien og samtykket som vi må ha fra deg her. 

Samtykkeskjema

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med oss:

Telefon
67 96 12 00
mandag08.00-15.00
tirsdag08.00-21.00
onsdag - fredag08.00-15.00
E-post
blodgivere@ahus.no