Bruk av munnbind på Ahus

Ahus har flere tiltak for å forebygge smitte, inkludert rutiner for situasjoner som tilsier bruk av munnbind. Det er imidlertid ikke innført noe påbud om obligatorisk bruk av munnbind for besøkende innendørs på Ahus til enhver tid, men Ahus-ansatte skal benytte munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand.
Smitte av covid-19 øker i Norge. Det er et høyt antall smittede i vårt lokalområde nå, og vi tester også svært mange flere enn vi gjorde i våres. De vanligste smittestedene er internt i en husstand, sosial omgang med venner og familie, og ved utenlandsopphold.
 
Mange spør om bruk av munnbind skal være obligatorisk innendørs på behandlingsstedene til Akershus universitetssykehus (Ahus) til enhver tid, eller om munnbind skal benyttes hver gang man er nærmere noen enn én meter. 
 
Folkehelseinstituttet og sykehusene i Helse Sør-Øst anbefaler ikke slik bruk av munnbind. Det er adgangskontroll på behandlingsstedene på Ahus, og de er derfor ikke å regne som et offentlig sted. For besøkende og ved besøk til poliklinikk er det fremdeles frivillig å bære munnbind.

Råd om bruk av munnbind for ansatte fra 17.03.21

Som følge av økt smittepress i vårt område har smittevernseksjonen på Ahus oppdatert sykehusets anbefalinger for medarbeidernes bruk av munnbind og øyebeskyttelse.

Munnbind skal benyttes ved pasientkontakt nærmere enn to meter, og i de tilfellene der ansatte må oppholde seg tett sammen over 15 minutter. Ved fare for sprut av dråper mot ansiktet må det også benyttes øyebeskyttelse (briller eller visir).

Anbefalingene vil redusere omfanget av at ansatte må i karantene etter nærkontakt med smittet person. Dette gjelder dersom både munnbind og briller eller visir er benyttet, eller det er benyttet heldekkende ansiktsvisir som beskytter både øyne, nese og munn for dråper.
 
Det er ikke obligatorisk med beskyttelsesutstyr i større fellesarealer som korridorer, kantine, møterom og kontorer der avstand kan opprettholdes. Munnbind er heller ikke nødvendig dersom det er andre barrierer mellom personene, for eksempel skjermbrett eller heldekkende ansiktsvisir.
 
Anbefalingen bygger på råd fra Folkehelseinstituttet: spesialisthelsetjenesten - råd om forsterkede tiltak ved høyt smittepress og gjelder til smittepresset avtar i vårt opptaksområde. 

Korrekt bruk av munnbind

Mer bruk av munnbind krever særlig oppmerksomhet rundt at munnbindet benyttes korrekt, tas av på korrekt måte, og at håndhygiene utføres etter all berøring med munnbindet.
 
Det er ikke ønskelig at å bruke samme munnbind over lang tid. Munnbind tas på når man skal utføre en undersøkelse eller berøre pasienten, og bør vanligvis byttes mellom hver pasientkontakt. 
 
Bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er nødvendig å ha det, kan øke risiko for feilbruk og kan svekke oppmerksomheten rundt riktig bruk i reelle risikosituasjoner.
  

Slik bruker du munnbind - plakat