Bruk av munnbind på Ahus

Ahus har flere tiltak for å forebygge smitte, inkludert rutiner for situasjoner som tilsier bruk av munnbind. Det er imidlertid ikke innført noe påbud om obligatorisk bruk av munnbind innendørs på Ahus til enhver tid.
Smitte av covid-19 øker i Norge. Det er et høyt antall smittede i vårt lokalområde nå, og vi tester også svært mange flere enn vi gjorde i våres. De vanligste smittestedene er internt i en husstand, sosial omgang med venner og familie, og ved utenlandsopphold.
 
I det siste har flere kommuner likevel anbefalt generell bruk av munnbind i kollektivtrafikk og i butikker og lignende. Lørenskog kommune har innført retningslinje om bruk av munnbind innendørs på offentlig sted.
 
Mange spør derfor om bruk av munnbind skal være obligatorisk innendørs på behandlingsstedene til Akershus universitetssykehus (Ahus) til enhver tid, eller om munnbind skal benyttes hver gang man er nærmere noen enn én meter. 
 
Folkehelseinstituttet og sykehusene i Helse Sør-Øst anbefaler ikke slik bruk av munnbind. Det er adgangskontroll på behandlingsstedene på Ahus, og de er derfor ikke å regne som et offentlig sted. For besøkende og ved besøk til poliklinikk er det fremdeles frivillig å bære munnbind.
 
Sykehusenes strategi for å hindre smitte av covid-19 bygger på følgende:

 1. Adgangskontrollen innebærer restriksjoner for adgang for alle pasienter og besøkende med luftveissymptomer eller kjent eksponering for covid-19.
   
 2. Personer med luftveissymptomer eller eksponering for covid-19, som likevel må oppholde seg på sykehuset, benytter munnbind under transport, og er ellers isolert under kontaktsmitteregime med munnbind og øyebeskyttelse.
   
 3. Ansatte som bor i utlandet, men jobber under karantenefritak, benytter munnbind ved pasientkontakt nærmere enn to meter, og skal holde én meters avstand til kolleger.
   
 4. Smitte fra asymptomatiske personer forebygges gjennom basale smittevernrutiner. Det skal holdes 1-2 meters avstand når det er mulig, og god hånd- og hostehygiene skal overholdes. Ved prosedyrer med fare for dråpedannelse, skal behandler beskytte ansikt, hender og uniform (basale rutiner).
   
 5. Overflater som kan være utsatt for dråper og berøres av mange (telefoner, arbeidsstasjoner, etc.) desinfiseres mellom hver bruker.
   
 6. Alle møter holdes i lokaler der avstandsreglene kan opprettholdes, eventuelt med tilpasset antall deltakere. Dette gjelder også ved avvikling av pauser.