HELSENORGE

Bruk av munnbind på Ahus

Helse Sør-Øst ber alle helseforetak innføre forsterkede smitteverntiltak ved høyt eller økende lokalt smittepress, etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Pasienter og besøkende skal derfor fra fredag 26. november bruke munnbind innendørs på Ahus når avstand ikke kan opprettholdes.Fra fredag 26. november gjelder følgende​


  • alle besøkende skal benytte munnbind under opphold på sykehus når avstand ikke kan opprettholdes
  • polikliniske pasienter og dagpasienter skal benytte munnbind i sykehusets fellesareal og venterom når avstand ikke kan opprettholdes
  • medarbeidere bør benytte munnbind ved nærkontakt med pasienter i situasjoner hvor det ikke kan holdes avstand

I situasjoner der munnbind er til hinder for kommunikasjon, for personer med tilstander som gjør munnbindbruk vanskelig, og for dem som nylig har gjennomgått covid-19 kan det gjøres unntak.

Anbefaling om bruk av beskyttelsesutstyr fra 18.05.21

Når det utføres prosedyrer med fare for dråper/sprut mot ansikt, samt ved mistenkt/påvist smitte hos pasient, skal personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet i sykehusets smittevernhåndbok alltid benyttes.

Når det ik​ke utføres slike prosedyrer og når pasienten ikke faller inn under kriterier for særlig smitterisiko gjelder følgende:

  • Ved kontakt mellom vaksinerte/beskyttede ansatte og pasienter uten spesiell mistanke om smitte skal basale smittevernrutiner følges.
  • Ved kontakt mellom uvaksinerte ansatte og uvaksinerte pasienter uten spesiell ​mistanke om smitte, skal ansatte bruke munnbind ved nærkontakt (nærkontakt = fysisk kontakt eller opphold under to meter avstand i mer enn 15 minutter).
  • Pasienter med luftveissymptomer og feber håndteres etter egne rutiner, og besøkende kan ikke komme til sykehuset hvis de har symptomer eller er i karantene. 


Korrekt bruk av munnbind

Mer bruk av munnbind krever særlig oppmerksomhet rundt at munnbindet benyttes korrekt, tas av på korrekt måte, og at håndhygiene utføres etter all berøring med munnbindet.
 
Det er ikke ønskelig at å bruke samme munnbind over lang tid. Munnbind tas på når man skal utføre en undersøkelse eller berøre pasienten, og bør vanligvis byttes mellom hver pasientkontakt. 
 
Bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er nødvendig å ha det, kan øke risiko for feilbruk og kan svekke oppmerksomheten rundt riktig bruk i reelle risikosituasjoner.
Slik bruker du munnbind - plakat (fhi.no)
​​​​