Bruk av munnbind på Ahus

Ahus har flere tiltak for å forebygge smitte, inkludert rutiner for situasjoner som tilsier bruk av munnbind. Det er imidlertid ikke innført noe påbud om obligatorisk bruk av munnbind for besøkende innendørs på Ahus til enhver tid, men Ahus-ansatte skal benytte munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand.
Smitte av covid-19 øker i Norge. Det er et høyt antall smittede i vårt lokalområde nå, og vi tester også svært mange flere enn vi gjorde i våres. De vanligste smittestedene er internt i en husstand, sosial omgang med venner og familie, og ved utenlandsopphold.
 
Mange spør om bruk av munnbind skal være obligatorisk innendørs på behandlingsstedene til Akershus universitetssykehus (Ahus) til enhver tid, eller om munnbind skal benyttes hver gang man er nærmere noen enn én meter. 
 
Folkehelseinstituttet og sykehusene i Helse Sør-Øst anbefaler ikke slik bruk av munnbind. Det er adgangskontroll på behandlingsstedene på Ahus, og de er derfor ikke å regne som et offentlig sted. For besøkende og ved besøk til poliklinikk er det fremdeles frivillig å bære munnbind.

Oppdatert informasjon 18.02.21:

Det var midlertidig anbefalt at munnbind skulle benyttes ved pasientkontakt nærmere enn én meter, og når kolleger ikke kan holde en avstand på over en meter når de sitter sammen over 15 minutter. Tiltaket avvikles. 

Det innebærer at man vurderer behovet for munnbind i hver enkelt situasjon, og bruker det ved prosedyrer med fare for sprut av dråper mot ansiktet, og i situasjoner med langvarig ansikt- til-ansikt- kontakt, som for eksempel munnstell, fysisk undersøkelse som varer over 15 minutter, etc..

Munnbindet bør byttes mellom hver pasientkontakt, og er ikke nødvendig i korridorer og andre fellesarealer der man kan opprettholde en meters avstand. 
 

Sykehusenes strategi for å hindre smitte av covid-19 bygger på følgende:

 1. Adgangskontrollen innebærer restriksjoner for adgang for alle pasienter og besøkende med luftveissymptomer eller kjent eksponering for covid-19.
   
 2. Personer med luftveissymptomer eller eksponering for covid-19, som likevel må oppholde seg på sykehuset, benytter munnbind under transport, og er ellers isolert under kontaktsmitteregime med munnbind og øyebeskyttelse.
   
 3. Ansatte som bor i utlandet, men jobber under karantenefritak, benytter munnbind ved pasientkontakt nærmere enn to meter, og skal holde én meters avstand til kolleger.
   
 4. Smitte fra asymptomatiske personer forebygges gjennom basale smittevernrutiner. Det skal holdes 1-2 meters avstand når det er mulig, og god hånd- og hostehygiene skal overholdes. Ved prosedyrer med fare for dråpedannelse, skal behandler beskytte ansikt, hender og uniform (basale rutiner).
   
 5. Overflater som kan være utsatt for dråper og berøres av mange (telefoner, arbeidsstasjoner, etc.) desinfiseres mellom hver bruker.
   
 6. Alle møter holdes i lokaler der avstandsreglene kan opprettholdes, eventuelt med tilpasset antall deltakere. Dette gjelder også ved avvikling av pauser.

Korrekt bruk av munnbind

Mer bruk av munnbind krever særlig oppmerksomhet rundt at munnbindet benyttes korrekt, tas av på korrekt måte, og at håndhygiene utføres etter all berøring med munnbindet.
 
Det er ikke ønskelig at å bruke samme munnbind over lang tid. Munnbind tas på når man skal utføre en undersøkelse eller berøre pasienten, og bør vanligvis byttes mellom hver pasientkontakt. 
 
Bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er nødvendig å ha det, kan øke risiko for feilbruk og kan svekke oppmerksomheten rundt riktig bruk i reelle risikosituasjoner.
  

Slik bruker du munnbind - plakat