HELSENORGE

Covid-19-informasjon for nyretransplanterte og kronisk nyresyke

Er du nyretransplantert eller har nyresykdom? Her finner du informasjon om Covid-19 som er relevant for deg. 

​Nyreavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har i samarbeid med Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) laget fire informasjonsvideoer om Covid-19 for nyretransplanterte og kronisk nyresyke. Videoene er finansiert med midler fra Stiftelsen Dam.

Filmene er laget både på norsk og engelsk.

- Verden strømmes over av informasjon om koronaviruset, sier nyresykepleier Feyori Kebede ved Akershus universitetssykehus, som i en av informasjonsvideoene tipser om gode kilder til informasjon. Denne videoen er spesielt nyttig for fremmedspråklige, med tips om nettsteder med informasjon på flere språk.

Unge transplanterte har lav risiko

Overlege Ivar Eide ved nyreavdelingen på Ahus forklarer at personer som har donert bort en nyre eller har fjernet en nyre på grunn av for eksempel kreft, men som har bevart god nyrefunksjon, ikke har større risiko for alvorlig forløp av Covid-19-sykdom enn hva personer med to nyrer har.

- Nyretransplanterte personer har en økt risiko for alvorlig eller kritisk forløp av Covid-19-sykdom fordi de bruker immundempende medisiner og fordi de ofte har redusert nyrefunksjon og andre sykdommer som diabetes og hjertesykdom som bidrar til å øke risikoen, sier Eide, men legger til at alder fortsatt er den viktigste risikofaktoren innenfor gruppen av organtransplanterte. Hos unge transplanterte er risikoen for alvorlig eller kritisk forløp derfor fortsatt ganske lav.

- Hvis du er 40 år og transplantert er risikoen for alvorlig eller kritisk forløp fortsatt godt under 0,5 prosent, og derfor ganske lav. Jeg håper dette kommer som en lettelse for våre unge transplanterte, sier Eide.

Se videoene her

Covid 19: Generell informasjon

 


Covid-19: Anbefalte informasjonskilder


 


Covid-19: Informasjon til transplanterte/immunsupprimerte


 


Covid-19: Informasjon til kronisk nyresyke


 


Information for kidney patients and transplant recipients:

Click here to see english information videos