HELSENORGE

Den nye hverdagen med koronaprøver

I prøvemottaket på Ahus var de vant til å ta imot 300-400 influensaprøver per døgn i influensasesongen, før Covid-19 snudde hverdagen på hodet i mars. I løpet av ei uke opplevde de en dobling i antallet prøver som kom inn - og siden det har antallet bare økt. Les mer om koronaprøvenes ferd gjennom prøvemottaket til ferdig analyse og om den nye hverdagen for de som håndterer dem. 

Seksjon for genteknologi
Ved seksjon for genteknologi analyseres koronaprøvene døgnet rundt. Her var de 14 ansatte, men nå er de 65.
Alle typer prøver som skal analyseres på Ahus kommer inn til prøvemottaket på Nordbyhagen - både prøver tatt på Ahus, fra primærhelsetjenesten og andre sykehus. I prøvemottaket pakkes prøvene opp, og rekvisisjonene registreres, før de sendes videre til analyse.

Etter at antallet prøver steg til værs i løpet av mars, har hverdagen vært ganske annerledes.

- Det ble en total omveltning, og veldig overveldende i starten. Det var bare å brette opp ermene, sier Eva Marie Strand Bergskaug, som jobber i kontorfaglig gruppe , der papirrekvisisjonene registreres. De hadde mange spørsmål og få svar i en helt ny situasjon.

- Vi druknet i papirrekvisisjoner, og var usikre på om de kunne være smittsomme. Da jeg gikk fra jobb rundt elleve på kvelden, følte jeg meg som en eneste stor korona. Gode kolleger og ledere som har fulgt opp har vært kjempeviktig i denne prosessen, sier Bergskaug. 

Prøvemottak1.JPG

Eva Marie Strand Bergskaug jobber i kontorfaglig gruppe , der papirrekvisisjonene registreres.

Rekordmange prøver

Mens andre avdelinger på sykehuset i større grad gikk tilbake til normalen da smittetallene gikk ned, har prøvemottaket fått stadig mer å gjøre. Siden mars har økende antall prøver blitt den nye normalen, og nye rutiner har begynt å komme på plass for en mer effektiv håndtering av prøvene. 

I dag får prøvemottaket inn cirka 15.000 covid-19-prøver i uka, men antallet ventes å kunne øke helt opp til 50 000 prøver i uka, i henhold til oppdrag fra HSØ.


8evt_web.jpg

Før: I denne hylla var det vanligvis plass til papirrekvisisjoner. - De ryddige systemene og rutinene som allerede eksisterte var ikke nyttige lenger - papirbeholderne rommer ikke rekvisisjonene, som nå fyller hyllene i bunkevis. - Før hadde vi et kjempefint system, men nå drukner vi i papir, sier Bergskaug.

9.jpg

Nå: I dag ser det mer sånn ut. I flere hyller har de ryddet plass til haugevis av rekvisisjoner.

- Kjempeinnsats

I kontorfaglig gruppe var de frem til sommeren like mange ansatte som før - med tredoblet arbeidsmengde, men er nå i en stor ansettelsesprosess for å dekke opp for det økende behovet.  Eva Marie Strand Bergskaug er svært fornøyd med innsatsen i teamet hun jobber i:

- Det har faktisk gått veldig bra. Alle brettet opp ermene og skjønte at her er det bare å trå til. Alle har vist en kjempeinnsats og tatt ekstravakter. 

- Vi er et godt team, sier hun. 

10evt_web.jpg

Eva Marie Strand Bergskaug og Aisha Alam jobber i kontorfaglig gruppe i prøvemottaket.

- Vi prøver å være ett steg foran

Naila Shaheen.jpg

Naila Shaheen er bioingeniør og jobber i prøvemottaket på Ahus.

Prøvene ankommer enten i transportvesker eller konvolutter. Alle prøver pakkes opp og sorteres ut i stativer og papirrekvisisjon leveres til scanning. 

- Vi har lagd nye rutiner både for å ivareta smittevern og for å håndtere et økende antall prøver, sier bioingeniør i prøvemottaket, Naila Shaheen.

Avdelingen har oppbemannet med flere både dag- og kveldsvakter for å kunne pakke opp prøver mest mulig effektivt. 

- Det er helt annerledes her nå. Vi må for eksempel holde mer avstand til hverandre, og alle kan ikke spise lunsj samtidig. Vi må holde oss oppdatert til enhver tid, og det har vært mye omstilling. Men alle har stått på og tilpasset seg, sier Shaheen. 

Det er allerede satt av mer plass for å pakke opp prøver dersom antallet skulle øke ytterligere.

- Vi prøver alltid å være ett steg foran, sier hun.


14_web.jpg

Her analyseres koronaprøvene


Analysene av koronaprøvene utføres på Genteknologisk seksjon. Her var de 14 ansatte, men nå er de 65. Det er innført døgnturnus, og de mest erfarne ingeniørene der har jobbet annen hver helg siden mars. Ahus har siden mars også anskaffet mange nye analyseinstrumenter for å øke prøvekapasiteten betydelig. 

Det ble raskt en utfordring å få skaffet nok forbruksmateriell til analysene - og ikke minst nok areal til de nye instrumentene. Ett av de nye analyseinstrumentet, som har fått kallenavnet Korina, ble plassert på et møterom i nærheten av seksjonen.

17_web.jpg

Avdelingsingeniør Thulasika Senthakumaran og analysemaskinen Korina. Den ble anskaffet i april og kan analysere 96 prøver om gangen på tre timer.

15_web.jpg

Avdelingsingeniør Tone Marit Haugland Strand klargjør prøvene til analyse.

16.JPG

Prøverørene må avkorkes og penslene må tas ut før de kan settes på instrumentet. Dette arbeidet gjøres i en klasse 2 sikkerhetsbenk.

18.JPG

De aller fleste koronaprøvene er heldigvis negative. ​Nederst i saken ser du statistikken for koronaprøver mottatt i prøvemottaket i uke 48.

Ekstra innsats

Avdelingsingeniør Thulasika Senthakumaran forteller at de likevel var godt forberedt i seksjonen, og har håndtert situasjonen bra:

- Vi var tidlig klar over at dette kunne komme, vi så jo hva som skjedde i Kina, og Folkehelseinstituttet ba oss tidlig om å legge planer. Så vi var godt forberedt og hadde en metode da det plutselig smalt i mars. 

Men det krevde en del ekstra innsats.

- Noen dager jobbet vi mer enn ti timer. Alle kolleger har vært velvillige og jobbet ekstra. Det er en fin gjeng som står på, sier Senthakumaran, og forteller at det har vært helt avgjørende at kolleger har satt seg frivillig opp på ekstravakter. 

At seksjonen nå oppbemanner til over fem ganger antall ansatte, gjør det mulig å gå tilbake til de normale arbeidsoppgavene, mens de nyansatte kun vil håndtere koronaprøvene. 

- Det er viktig at vi nå kan komme tilbake til vanlig drift ved siden av koronaprøvene, sier Senthakumaran. 

Under ser du rapport for koronaprøver i uke 48: