Dette er viktig for oss

6. juni ble Hva er viktig for deg-dagen markert ved at pasienter, pårørende og ansatte fikk anledning til å svare på dette spørsmålet. Neste steg blir å lytte til svarene, og bruke disse i forbedringsarbeid. Her finner du dem!

- Vi vil at alle dager i året skal være en Hva er viktig for deg-dag, har helseminister Bent Høie sagt. Det hjelper likevel med en egen dag for å minne oss på det.

hevd1.jpg

Å stille dette spørsmålet til pasienter og pårørende skal bidra til at pasienten behandles som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angspørsmålet til pasienter og pårørende skal bidra år hans eller hennes problem.

Markeringen av dagen 6. juni resulterte blant annet i vegger fulle av postitlapper med svar på spørsmålet "hva er viktig for deg". Både ved hovedinngangene og inne i avdelingene ble både pasienter og ansatte oppfordret til å komme med sine innspill.

- Å bli tatt på alvor

- Vi hadde noen gode møter og samtaler med pasientene, sier seksjonsleder Kristin Gammelsrud i gastrolab.

Fra hovedinngangen ble det talt 149 lapper med innspill. Prosjektleder i lungeavdelingen Therese Hegsvold Borchgrevink oppsummerer:

- For pasienter ser det ut til å handle om å bli tatt på alvor, trygghet og å ha et godt liv. For de ansatte som har gitt innspill ser det ut til at det er viktig for dem å bli inkludert, ha nok tid og trives på jobb.

hevd2.jpg

hevd22.jpg

Her er en oppsummering av noen av svarene som kom inn da vi spurte pasienter, pårørende og ansatte "hva er viktig for deg?"

hevfd Gastrolab.jpg

hevfd Alderspsykiatrisk døgn Skytta.jpg

hevfd kollasj2.jpg