HELSENORGE

Digital hjemmeoppfølging av barn med diabetes

Med digital hjemmeoppfølging trenger pasienten å være minst mulig på sykehuset, noe som gir en bedre hverdag for barnet og barnets familie. Avansert hjemmesykehus for barn ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) tester nå ut omsorgsløsninger via teknologi som kan gi bedre tilbud til pasienter som mottar sykehusbehandling i hjemmet. 

Karin Skaare Mortensen, Produktsjef for digital hjemmeoppfølging i Tellu og Lisa Johanne Fosshaug, seksjonsleder for Avansert hjemmesykehus (i midten) sammen med resten av prosjektledelsen.

I første omgang har hjemmesykehuset fokusert på barn med nyoppdaget diabetes, men prøver nå ut løsningen også på andre pasientgrupper.
 
Utviklingsprosjektet «Helseteknologi i avansert hjemmesykehus for barn» har som målsetting å lage optimale og trygge løsninger for de yngste pasientene ved sykehuset.  Ahus valgte e-helseleverandøren Tellu IoT som sin teknologipartner for å levere løsning for digital hjemmeoppfølging.  Sintef inngår også i prosjektet og skal gjøre følgeforskning på utprøvningen.
 
Prosjektet skal vare i ett år og målet er å få prøvd ut løsningen på minimum 50 barn i løpet av året. Allerede har over 20 barn deltatt i prosjektet og erfaringene så langt er gode. I første omgang har hjemmesykehuset fokusert på barn med nyoppdaget diabetes, men prøver nå ut løsningen også på andre pasientgrupper som barn med kreft, ernæringsutfordringer og infeksjoner.
 
- Vi ønsker å legge til rette for større trygghet i eget hjem ved hjemmebehandling, teste ut løsninger for morgendagens omsorg, utforske mulighet for bedre tilbud til pasienter med lengre avstand/reisevei til sykehuset, og redusere reiser mellom hjem og sykehus, forteller avdelingssykepleier Lisa Johanne Fosshaug.

Hun forteller videre at helsepersonellet gjennom den digitale oppfølgingen får bedre oversikt over pasientens tilstand i eget hjem. Ved behov for dialog mellom hjemmet og sykepleier på vakt kan også meldingsfunksjon i løsningen eller videokonsultasjon benyttes.

Appstyrt løsning

I prosjektet innhenter sykehuset opplysninger om barnet gjennom en app kalt Dialogg. Via appen sender foreldrene inn de opplysninger som er nødvendig for at hjemmesykehuset kan følge opp barnet mens de er hjemme. Foreldre svarer på spørreskjemaer basert på nødvendig informasjon for vurderinger om status og videre behandling.

I hjemmet har barnet nødvendig utstyr til å måle eksempelvis oksygeninnhold (SpO2), puls, blodtrykk, vekt og blodsukker. Opplysningene blir umiddelbart tilgjengelig for helsepersonellet ved hjemmesykehuset.

Foreldrene vil også kunne følge med på barnets oppfølgingsplan, utviklingen av målinger over tid og eventuelle tilbakemeldinger på spørreskjemaene som blir besvart. Appen er utviklet med pasienten i fokus og er enkel å bruke. 

Sikkerhet og personvern står helt sentralt i løsningen. Når foreldrene bruker appen eller barnet tar noen målinger, vil all kommunikasjon være kryptert og gå via 4G nettet.