HELSENORGE

Digitale skjema forenkler utredning og behandling

Innføringen av digitale skjema innen psykisk helsevern muliggjør raskere utredning av pasienter, og vil bidra til mer pasientmedvirkning og mer tilrettelagt og helhetlig behandling. DPS Groruddalen er pilotavdeling for løsningen.

DPS Groruddalen
Prosjektgruppa på DPS Groruddalen, som har jobbet med innføringen av digitale skjema. Fra venstre: Overlege Ajmal Hussain, psykologspesialist Tove Mathiesen, seksjonsleder Jane Berntsen og kvalitetsrådiver Hege Marie Nyheim

DPS Groruddalen er pilotavdeling for løsningen som vil utvides til Avdeling BUP og flere DPS i løpet av 2021.

Pasientene får et skjema digitalt for å kartlegge symptomer før første time. Skjemaet går direkte inn i pasientens journal og er tilgjengelig for behandler straks pasienten sender det inn. Dette vil gi en mer smidig prosess enn i dagens løsning, der pasienten fyller ut papirskjema som deretter må plottes inn digitalt og scannes for journalføring.

- Det vil gi behandleren mulighet til raskere utredning, og bidrar samtidig til at det administrative arbeidet går smidigere, sier kvalitetsrådgiver Hege Marie Nyheim ved Divisjon psykisk helsevern.

Pasienten får nå en SMS tre dager før første samtale med lenke som fører dem til skjemaet der de kan logge seg på via ID-porten.

Mer brukermedvirkning og nye behandlingsformer

På sikt bidrar løsningen til mer pasientmedvirkning og mer tilrettelagt og helhetlig behandling i tråd med pakkeforløpene i psykisk helse og rus. For eksempel vil en kunne ta i bruk nye behandlingsformer, som nettbaserte behandlingsprogrammer. Løsningen kan også bidra til enklere innsamling av forskningsdata.

Skjemaene legger til rette for brukerundersøkelser og feedbackverktøy, noe som legges vekt på i pakkeforløpene i psykisk helse og rus.

- Verktøyene legger opp til at pasienten mer systematisk evaluerer sin egen behandling. Pasientens egenkartlegging av symptomer har i seg selv en verdi, og involverer pasienten aktivt i sitt eget behandlingsforløp, sier prosjektgruppen ved DPS Groruddalen.
 

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside