HELSENORGE

Digitaliserer hjemmedialyse

Ahus har testet en ny løsning for hjemmedialyse som gjør at data fra behandlingen overføres direkte til sykehuset i stedet for per papir. Nå håper avdelingen å kunne tilby løsningen permanent.

Roy Windjusveen

Avdelingsleder Roy Windjusveen i nyreavdelingen håper å snart kunne tilby digitalisert hjemmedialyse til flere pasienter.


​- Kort sagt blir pasientsikkerheten og kvaliteten på vår oppfølging mye bedre, sier seksjonsleder Roy Windjusveen ved dialyseavdelingen.

Hemodialyse (HD) er en avansert behandling for pasienter med nyresvikt. I de fleste tilfeller gis behandlingen på sykehuset, noe som betyr timevis på sykehuset flere dager i uken. Men fra 2017 har hjemmedialyse vært et tilbud på Ahus for enkelte pasienter.

Les også: Får livet tilbake med hjemmedialyse

- Dette er en veldig avansert form for hjemmebehandling, som krever at pasienten gjør alt riktig på egen hånd for at den skal være trygg. Pasientene gjennomgår måneder med opplæring før de kan gjøre det selv, forteller Windjusveen. 

Kan følge me​​d fra sykehuset

Den nye digitale løsningen vil imidlertid gjøre behandlingen tryggere ved at pasientens dialysemaskin kobles direkte til systemet som brukes på sykehuset, slik at personalet  kan følge med i sanntid på pasientens hjemmebehandling - på lik linje med pasientene som får behandlingen på sykehuset.

- Dette er normalt informasjon som pasienten skriver ned på papir, som vi mottar i etterkant av behandlingen. Det blir enklere for oss å følge med og hurtig tilpasse behandlingen når vi kan følge med på den i sanntid, sier Windjusveen.

All forandring av behandling, medisiner og beskjeder av ulike slag sendes elektronisk til pasienten i stedet for per telefon. Pasienten kan også sende beskjeder til sykehuset via det nye systemet. 

Ønsker varig løsning

- Foreløpig har vi pilotert løsningen med én pasient, men vi håper å kunne tilby dette til alle hjemme-HD-pasienter, sier Windjusveen. 

Løsningen er utviklet av Sykehuspartner og er pilotert på Ahus i samarbeid med prosjektet hjemmebasert sykehusbehandling, der Jesper Ravn er prosjektleder. Ravn ser muligheter for å utvide løsningen til flere områder.

- Den vil egne seg til å settes ut til fastleger og sykehjem i opptaksområdet, for eksempel for overføring av digital EKG, ultralydundersøkelser og spirometriundersøkelser, sier Ravn. Han legger til at det er en kostbar løsning per datapunkt ute, og at den derfor ikke egner seg for store grupper med pasienter.


Digital hjemmeoppfølging på Ahus