HELSENORGE

Dobbelt ministerbesøk for å lære av Stillasbyggerne

Stillasbyggerne på Ahus skreddersyr hjelp til barnevernsbarn. Nå ønsker myndighetene en plan for nasjonal utvidelse av stillasbyggermodellen, og nylig fikk Stillasbyggerne besøk av både helseministeren og familieministeren.

En kvinne i blå kjole hilser på en annen kvinne i svart jakke. I bakgrunnen hilser en mann på en annen kvinne.

Avdelingsleder Heidi Svendsen Tessand, ordfører Eyvind Schumacher (Ap) og fungerende varaordfører Astrid Solberg (Sp) tok i mot statsrådene.

- Vi er her fordi dette handler om begges ansvarsområder. Vi ser at mange barnevernsbarn ikke får den hjelpen de trenger, og da må vi tenke nytt, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe, som sammen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol var på besøk på Jessheim fredag 29. april.  

- Stillasbyggerne har utviklet en modell som åpenbart fungerer. Det ligger mye gevinster i å få til læring på tvers av tjenestene, sa Kjerkol under besøket, der de to statsrådene blant annet fikk oppleve et rollespill der en kontaktperson fra barnevernet og en ansatt på en barnevernsinstitusjon ikke ble enige om hvordan de skal følge opp en 16 år gammel gutt.

Sakene som faller mellom flere stoler

- Vi jobber med de sakene som faller mellom flere stoler. Mange får veldig god hjelp på BUP, men hvis det ikke funker så hjelper det ikke å henvise igjen og igjen, da må man prøve noe annet.  

Det sier psykologspesialist og leder for Stillasbyggerne ved Ahus, Heidi Svendsen Tessand. Hun mener barn og ungdom som både sliter med psykiske problemer og har det vanskelig hjemme er helt avhengige av at de som jobber rundt dem samarbeider godt og drar i samme retning.

– Vi vil sette barna i sentrum for tjenesten, og tilpasse oss barnas behov, heller enn at barna skal passe inn. Det er et problem at vi er så opptatt av grenseoppgangene mellom våre egne oppgaver og mandat, at vi skyver ansvaret mellom oss. 

Derfor laget Stillasbyggerne en slags «barnevern og BUP i ett»-tjeneste, hvor målet er å tilrettelegge samarbeidet mellom spesialisthelsetjeneste, barnevern og kommune.

– Vi jobber med barn og ungdom hvor barnevernet har tatt omsorgen fra foreldrene, som er noe av det mest inngripende man kan gjøre mot en familie. Da må vi sørge for at de får den beste hjelpen etterpå, poengterer hun.
Tre kvinner sitter på stoler og følger konsentret med på hva som skjer bak kamera.

Statsrådene fulgte nøye med under rollespillet, hvor stillasbyggerne demonstrerte hvordan de jobber.

Fra et lite prosjekt til statlig helsetjeneste 

Stillasbyggerne startet som et lite prosjekt i 2015, for å gi tilpasset psykisk helsehjelp og tiltak for barn og unge under omsorg av barnevernstjenesten. 

Prosjektet ga gode resultater, og ble et permanent tilbud ved Ahus i 2019. Tilbudet er det eneste av sitt slag i Norge.

- Vår erfaring er at de som trenger det mest er de som får dårligst hjelp, sier Tessand som har vært leder for Stillasbyggerne siden prosjektets oppstart.

76 prosent av barn på barnevernsinstitusjon har psykiske lidelser​. Det har vist seg å være vanskelig å gi disse barna tilstrekkelig helsehjelp innenfor de rammene som gis ved ordinær organisering. 

Erfaringen er at barnevernsbarna lett faller mellom alle stoler, og samarbeidet mellom psykisk helsevern for barn og unge og barnevern ikke har fungert godt nok. 

- Disse barna møter ofte systemsvikt i tillegg til omsorgssvikten fra foreldre, sier Tessand. 

- I starten hjalp vi bare noen få barn, nå bistår vi seks kommunale barnevernstjenester og en institusjon med til sammen 250 barn. Vi håper flere kommuner i landet etter hvert kan få bistand fra Stillasbyggerne, fortsetter hun. 

I statsbudsjettet for 2021 fikk Stillasbyggerne øremerkede midler til evaluering, samfunnsøkonomisk analyse og tjenestebeskrivelse. De har også fått tilskuddsmidler fra BUFDIR for å utvikle ideer for nasjonal utvidelse. 

- Nå er målet å kunne fortsette å bygge ut prosjektet i nasjonal skala. Vi ønsker at dette skal bli et tilbud til flest mulig barnevernsbarn, sier Tessand. 

Tre kvinner smiler til kamera og to av dem holder en sparegris

Heidi Svendsen Tessand overleverte en sparegris til statsrådene Ingvild Kjerkol og Kjersti Toppe. - Sist vi gjorde det fikk vi to millioner kroner fra Statsbudsjettet, sier Tessand.

Bred politisk interesse 

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte Stillasbyggerne på Jessheim for å lære av Stillasbyggermodellen.  ​

Toppe mener Stillasbyggerne går rett inn på utfordringene i dagens system.

- Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke har tenkt på dette før. Det å se på ressursene som allerede finnes rundt barnet tror jeg mange kan lære av, og det er gevinsten i arbeidet deres. Å hjelpe flere barn til å få et godt voksenliv er jo målet, fortsetter Toppe.

Helseminister Kjerkol påpekte også at Stillasbyggernes arbeid er inspirerende. 

- Forbedring starter med at noen kartlegger problemene og tar tak i dem. Det er bra dere har «drive», og leder an i utviklingen for å få til noe sammen, sa hun. 


Slik jobber Stillasbyggerne 

Stillasbyggerne bygger “stillas”, eller nettverk, rundt barn og ungdom fra 0 til 23 år som bor i enten fosterhjem eller på en barnevernsinstitusjon. 

Stillasbyggerne definerer stillaset som det nettverket et menneske har rundt seg. Alle mennesker har et stillas, men kvaliteten på stillaset er forskjellig. Noe av stillaset kan bestå av profesjonelle hjelpere, men Tessand påpeker at den største innsatsen skjer i miljøet utenfor tjenestestedene.

– Først kartlegger vi stillasets kvalitet. Vi undersøker barnets livskvalitet og psykiske helse, intervjuer fosterforeldrene og kontaktpersonen deres i barnevernstjenesten eller ansatte på institusjonen. Vi finner ut hvem som samarbeider godt og dårlig, og prøver å danne oss et bilde av hvordan hele livet til barnet eller ungdommen ser ut.

– Ofte er det ikke barnet eller ungdommen som er problemet. Selv om de selvsagt kan trenge behandling, er det ofte andre deler av stillaset som er problemet. Da må vi behandle stillaset, ikke barnet, avslutter hun. 

Fire kvinner sitter i en halvsirkel og diskuterer

Susanne Skansgård, Maria Nylund, Ann-Kristin Sandaa og Marit Ødegaard ved Stillasbyggerne demonsterte en vanlig situasjon med uenighet mellom ulike tjenester.

To kvinner med notater i hendene forklarer hva som skjer

Trude Høy og Sara Riise ved Stillasbyggerne reflekterte rundt hva de så i rollespillet.